HomeTài liệu học tiếng TrungHọc tiếng Trung Thương mạiGiáo trình tiếng Trung thương mại bài 3

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 3

5/5 - (1 bình chọn)

Bài giảng tiếng Trung thương mại Thầy Vũ chủ biên

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 3, hằng ngày các bạn học viên hãy luyện tập theo bài giảng mà Th.s Nguyễn Minh Vũ đã chia sẻ trên hệ thống ChineMaster để nâng cao trình độ của mình một cách hoàn toàn miễn phí nhé. Bằng những gì đã học được từ trung tâm ChineMaster, các bạn học viên hãy vận dụng trực tiếp vào các tình huống thực tế một cách linh hoạt. Kiến thức Thầy Vũ đăng tải sẽ có nhiều chủ đề khác nhau, xác thực với đời sống xã hội để thông qua đó chúng ta có thể tự học online tại nhà. Bộ tài liệu tiếng Trung thương mại này là một trong những bộ giáo trình do Thầy Vũ chủ biên, dày công nghiên cứu, các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và luyện tập thật kỹ theo nội dung từng bài giảng nhé.

Tất cả những thông tin để các bạn tìm hiểu liên quan đến trung tâm ChineMaster CS1 và CS2 ở link bên dưới, chúng ta hãy chú ý theo dõi và theo thông tin đó lựa chọn cho bản thân một khóa học phù hợp tại trung tâm nhé.

Trung tâm tiếng Trung Hà Nội ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung TPHCM ChineMaster

Bộ giáo trình tiếng Trung thương mại được Thầy Vũ biên soạn và chia sẻ cho chúng ta luyện tập miễn phí ở link bên dưới, các bạn học viên hãy sở hữu ngay cho mình bộ tài liệu bổ ích này nhé.

Tài liệu giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển mới

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vài link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 2

Nội dung chi tiết bài giảng tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Nội dung bài giảng giáo trình tiếng Trung thương mại bài 3

Toàn bộ tài liệu do Thầy Vũ biên soạn Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 3 ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 3 là bài giảng tiếp theo mới nhất hôm nay của Thầy Vũ đang hướng dẫn các bạn học viên lớp học tiếng Trung thương mại online miễn phí đi theo lộ trình bài bản và chuyên nghiệp trong bộ sách giáo trình tiếng Trung thương mại ứng dụng ChineMaster toàn tập toàn diện 6 kỹ năng nghe nói đọc viết gõ dịch tiếng Trung cơ bản đến nâng cao. Hiện nay chỉ duy nhất Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster độc quyền phân phối và bán sách giáo trình giảng dạy tiếng Trung thương mại Thầy Vũ viết sách làm chủ biên biên soạn. Chủ biên bộ giáo trình thương mại tiếng Trung ChineMaster Thầy Vũ mỗi ngày chia sẻ với cộng đồng rất nhiều tài liệu tiếng Trung thương mại miễn phí từ trình độ cơ bản đến nâng cao.

美国疾病控制与预防中心的一位专家周三表示,Covid-19 疫苗提供的保护似乎随着时间的推移而减弱,尤其是对 65 岁及以上的人。

帮助领导 CDC 疫苗有效性团队的 Ruth Link-Gelles 审查了一系列研究,研究了 2 月至 8 月期间不同群体中疫苗的整体有效性,并发现辉瑞和 Moderna 的疫苗具有相似的模式,两者都是使用 mRNA 制造的。

研究结果倾向于支持这样的论点,即人们的保护在几个月后开始减弱,而增强剂可能有助于恢复他们的免疫力。

人们完全接种疫苗几个月后,效果开始减弱——定义为第二剂疫苗后两周。

“对于 65 岁以上的人,我们看到 Delta 期间 mRNA 产品的 VE(疫苗有效性)对感染的显着下降,”Link-Gelles 在 CDC 疫苗顾问会议上说。

“我们还看到了下降,尤其是辉瑞,65 人上升,这是我们在年轻人群中没有看到的。最后,有证据表明 VE 在三角洲时期对住院治疗的影响减弱,”她说。
CDC 的免疫实践咨询委员会于周三开会讨论了对加强剂量疫苗的潜在需求。

周三晚些时候,美国食品药品监督管理局 (FDA) 向辉瑞 (Pfizer) 颁发了紧急使用授权书,可用于 65 岁及以上人群、有基础疾病的人群,以及因工作而面临高风险暴露的人群。

ACIP 将于周四再次召开会议,讨论 FDA 的 EUA,并将就如何将其应用于美国人群提出自己的建议。然后,CDC 主任必须签署这些建议。它们目前仅适用于辉瑞的疫苗。

Link-Gelles 表示,总体而言,Moderna 的疫苗有效性高于辉瑞的。对于强生疫苗,即使在 Delta 变种占主导地位之后,疫苗效力实际上也会随着时间的推移而增加。

一项名为 SUPERNOVA 的研究调查了今年 2 月至 8 月之间的退伍军人。 Link-Gelles 说,在那项研究中,辉瑞疫苗为 18 至 64 岁的人提供了 92% 的住院保护,为 65 岁以上的人提供了 77% 的保护。 Moderna 疫苗为 18-64 岁的人提供了 97% 的住院保护,为 65 岁及以上的人提供了 87% 的保护。研究发现,有效性似乎并未受到 Delta 变体的影响。

一项名为 IVY 的研究调查了 3 月至 8 月期间 18 个州的住院成年人。辉瑞疫苗的效力从完全接种后 14 至 120 天的 91% 下降到完全接种后三个月或更长时间的 77%。 Moderna 的疫苗有效性并没有真正减弱,在该研究中保持在 92% 或 93%。

在一项对 8 个地方的 4,000 名医护人员、急救人员和其他前线工作人员进行的研究中,他们每周接受测试,无论症状如何,针对任何感染的疫苗保护率从 Delta 之前的 91% 下降到 Delta 期间的 66%。

辉瑞告诉 ACIP,它希望并预计第三剂 Covid-19 疫苗的抗体保护作用将比最初的两剂疫苗持续更长时间,但需要更多的研究来确定以后是否需要更多的剂量。

辉瑞高级副总裁威廉博士说,目前的对话集中在该公司的两剂 Covid-19 疫苗的第三剂——加强剂上,过去疫苗的经验表明,第三剂可能提供更长、更强的保护。格鲁伯告诉委员会。 Gruber 指出,在这种情况下,疫苗的主要系列可能会在三剂后更好地发挥作用。但是,他承认,一些专家认为,在第三次加强接种后,保护可能会再次下降。

格鲁伯说:“我认为这主要取决于我们在收集更多有关保护的信息时回想起来的发现,我们只需要保持关注。”

Gruber 还表示,该公司将继续探索更长的疫苗剂量间隔是否会更好;目前,建议在第一剂和第二剂之间间隔 21 天。他指出,欧洲和其他地方的研究人员已经研究了更长的时间间隔,但该公司的重点是在大流行期间尽快最大限度地提供保护。

格鲁伯说:“我们将继续探索观察更长的时间间隔是否有意义。”

Gruber 表示,辉瑞并未研究使用其疫苗作为 Moderna 或强生疫苗的助推器,但它欢迎其他人的研究。委员会成员询问这是否值得讨论。

FDA 的 Doran Fink 博士说,没有关于混合和匹配疫苗的安全性或有效性的数据 – 使用与最初免疫所用疫苗不同的品牌疫苗进行加强。

Moderna 已要求 FDA 批准其疫苗的加强注射,但迄今为止 FDA 只考虑了辉瑞的投标。强生本周公布了部分数据,称其显示加强剂量大大提高了免疫力,但该公司尚未向 FDA 申请考虑加强疫苗剂量。

ACIP 成员表示,他们担心人们可能会将助推器的说法误认为是 Covid-19 疫苗效果不佳的信号。他们一致认为,这是一种错误的印象,公共卫生专家需要与之抗争。

但人们也需要明白,冠状病毒疫苗永远不可能完全战胜这种病毒。

“冠状病毒经常成为地方性病毒,我们极不可能预防所有轻度或有症状的呼吸道感染,”范德比尔特大学的 ACIP 成员 Helen Keipp Talbot 博士在会议上说。

“我们需要开始了解的一件事是,我们可能会防止住院和死亡,并有望防止出现症状的下呼吸道感染,但我们不太可能预防一切,”

该小组还听说了有关 Covid-19 疫苗在孕妇中的安全性的研究。

“迄今为止,这令人非常放心,”斯坦福大学医学院儿科教授兼 ACIP 主席 Grace Lee 博士在会议上说。

几位专家在会议上说,到目前为止,没有证据表明在怀孕期间接种疫苗会增加流产或出生缺陷的风险。然而,顾问们听说,尽管 Covid-19 杀死的孕妇比以往任何时候都多,但美国只有 30% 的孕妇接种了冠状病毒疫苗。

CDC 负责孕产妇免疫接种的 Dana Meaney Delman 博士在会议上说,如果孕妇感染冠状病毒,他们比大多数严重疾病的风险更高。

“我们现在看到 7 月和 8 月入住 ICU 的孕妇人数有所增加,”米尼德尔曼在会议上说。她说,这种趋势一直持续到 9 月。米尼·德尔曼补充说:“8 月份报告的死亡人数是自大流行开始以来任何一个月报告的死亡人数最多的一次。”她说,在医院接受 Covid-19 治疗的孕妇中,约有 97% 未接种疫苗。

“我想直接向公众讲话,”米尼德尔曼补充道。 “我们知道,感染 Covid-19 的孕妇可能会病得很重。有些人会死亡,许多人会经历怀孕和新生儿并发症,”她说。

“我们知道,由于 Covid,一些孩子会在没有母亲的情况下长大。我们知道 Covid-19 疫苗是安全有效的。如果您怀孕、产后、母乳喂养、现在尝试怀孕或将来可能怀孕,请接种疫苗。”

即使对蔬菜爱好者来说,甜菜也很难卖。甜菜是爱或恨的蔬菜之一,双方都有强烈的意见。随着甜菜从夏末到秋末进入旺季,争论不断。

如果您因为甜菜的气味而陷入讨厌甜菜的阵营,那么您可能会有这种感觉是有科学原因的。土臭素是一种天然存在的微生物化合物,它产生许多人不喜欢的独特“泥土”或“肮脏”气味。而且由于您的气味和味蕾是如此交织,甜菜也可能尝起来像泥土。

园艺科学家一直在检查各种甜菜品种的土臭素水平,以培育出这种芳香化合物较少的特种甜菜,例如威斯康星大学开发的獾火焰品种。

对于那些不想自己种植甜菜或在当地市场找不到这些特色甜菜的人来说,金色或白色的甜菜可能更讨人喜欢。

“如果你对红色甜菜的强度感到挣扎,那么金色或白色甜菜是一个不错的起点,”注册营养师 Alyssa Pike 是国际食品信息委员会的营养传播经理,该委员会是一个由食品行业支持的非营利组织。

土臭素在这些颜色较浅的甜菜中不太普遍,与其他红色品种(如条纹 Chioggia)相比,这些甜菜的味道更温和、更甜。

除了泥土味之外,甜菜还是营养的强者。 “它们含有许多有益的营养素,包括钾、维生素 C、铁和镁,”派克说,同时也是纤维、叶酸和锰的良好来源。

派克还指出,一些研究表明甜菜可以帮助降低血压,其他研究表明甜菜汁可以提高运动成绩并增加氧气使用。

如果罐装甜菜或煮甜菜是您对这种分裂蔬菜的唯一体验,那么是时候尝试一些可能会改变您想法的准备工作了。在以下食谱中使用您喜欢的任何颜色的甜菜。

有什么东西不油炸更好吃?您可以将甜菜块或甜菜片煎成香脆的小吃或配菜,而不是土豆。

Giáo án đào tạo tiếng Trung thương mại Thầy Vũ thiết kế và biên soạn sau đây sẽ giúp học viên ChineMaster nắm bắt được kiến thức quan trọng của bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 3.

Měiguó jíbìng kòngzhì yǔ yùfáng zhōngxīn de yī wèi zhuānjiā zhōusān biǎoshì,Covid-19 yìmiáo tígōng de bǎohù sìhū suízhe shíjiān de tuīyí ér jiǎnruò, yóuqí shì duì 65 suì jí yǐshàng de rén.

Bāngzhù lǐngdǎo CDC yìmiáo yǒuxiào xìng tuánduì de Ruth Link-Gelles shěnchále yī xìliè yánjiū, yánjiūle 2 yuè zhì 8 yuè qíjiān bùtóng qúntǐ zhōng yìmiáo de zhěngtǐ yǒuxiào xìng, bìng fāxiàn huīruì hé Moderna de yìmiáo jùyǒu xiāngsì de móshì, liǎng zhě dōu shì shǐyòng mRNA zhìzào de.

Yánjiū jiéguǒ qīngxiàng yú zhīchí zhèyàng dì lùndiǎn, jí rénmen de bǎohù zài jǐ gè yuè hòu kāishǐ jiǎnruò, ér zēngqiáng jì kěnéng yǒu zhù yú huīfù tāmen de miǎnyì lì.

Rénmen wánquán jiēzhǒng yìmiáo jǐ gè yuè hòu, xiàoguǒ kāishǐ jiǎnruò——dìngyì wèi dì èr jì yìmiáo hòu liǎng zhōu.

“Duìyú 65 suì yǐshàng de rén, wǒmen kàn dào Delta qíjiān mRNA chǎnpǐn de VE(yìmiáo yǒuxiào xìng) duì gǎnrǎn de xiǎnzhe xiàjiàng,”Link-Gelles zài CDC yìmiáo gùwèn huìyì shàng shuō.

“Wǒmen hái kàn dàole xiàjiàng, yóuqí shì huīruì,65 rén shàngshēng, zhè shì wǒmen zài niánqīng rénqún zhōng méiyǒu kàn dào de. Zuìhòu, yǒu zhèngjù biǎomíng VE zài sānjiǎozhōu shíqí duì zhùyuàn zhìliáo de yǐngxiǎng jiǎnruò,” tā shuō.
CDC de miǎnyì shíjiàn zīxún wěiyuánhuì yú zhōusān kāihuì tǎolùnle duì jiāqiáng jìliàng yìmiáo de qiánzài xūqiú.

Zhōusān wǎn xiē shíhòu, měiguó shípǐn yàopǐn jiāndū guǎnlǐ jú (FDA) xiàng huīruì (Pfizer) bānfāle jǐnjíshǐyòng shòuquán shū, kěyòng yú 65 suì jí yǐshàng rénqún, yǒu jīchǔ jíbìng de rénqún, yǐjí yīn gōngzuò ér miànlín gāo fēngxiǎn bàolù de rénqún.

ACIP jiāng yú zhōu sì zàicì zhàokāi huìyì, tǎolùn FDA de EUA, bìng jiāng jiù rúhé jiāng qí yìngyòng yú měiguó rénqún tíchū zìjǐ de jiànyì. Ránhòu,CDC zhǔrèn bìxū qiānshǔ zhèxiē jiànyì. Tāmen mùqián jǐn shìyòng yú huīruì de yìmiáo.

Link-Gelles biǎoshì, zǒngtǐ ér yán,Moderna de yìmiáo yǒuxiào xìng gāo yú huīruì de. Duìyú qiángshēng yìmiáo, jí shǐ zài Delta biànzhǒng zhàn zhǔdǎo dìwèi zhīhòu, yìmiáo xiàolì shíjì shang yě huì suízhe shíjiān de tuīyí ér zēngjiā.

Yī xiàng míng wèi SUPERNOVA de yánjiū diàochále jīnnián 2 yuè zhì 8 yuè zhī jiān de tuìwǔ jūnrén. Link-Gelles shuō, zài nà xiàng yánjiū zhōng, huīruì yìmiáo wèi 18 zhì 64 suì de rén tígōngle 92% de zhùyuàn bǎohù, wèi 65 suì yǐshàng de rén tígōngle 77% de bǎohù. Moderna yìmiáo wèi 18-64 suì de rén tígōngle 97% de zhùyuàn bǎohù, wèi 65 suì jí yǐshàng de rén tígōngle 87% de bǎohù. Yánjiū fāxiàn, yǒuxiào xìng sìhū bìng wèi shòudào Delta biàn tǐ de yǐngxiǎng.

Yī xiàng míng wèi IVY de yánjiū diàochále 3 yuè zhì 8 yuè qíjiān 18 gè zhōu de zhùyuàn chéngnián rén. Huīruì yìmiáo de xiàolì cóng wánquán jiēzhǒng hòu 14 zhì 120 tiān de 91% xiàjiàng dào wánquán jiēzhǒng hòu sān gè yuè huò gèng cháng shíjiān de 77%. Moderna de yìmiáo yǒuxiào xìng bìng méiyǒu zhēnzhèng jiǎnruò, zài gāi yánjiū zhōng bǎochí zài 92% huò 93%.

Zài yī xiàng duì 8 gè dìfāng de 4,000 míng yīhù rényuán, jíjiù rényuán hé qítā qiánxiàn gōngzuò rényuán jìnxíng de yánjiū zhōng, tāmen měi zhōu jiēshòu cèshì, wúlùn zhèngzhuàng rúhé, zhēnduì rènhé gǎnrǎn de yìmiáo bǎohù shuài cóng Delta zhīqián de 91% xiàjiàng dào Delta qíjiān de 66%.

Huīruì gàosù ACIP, tā xīwàng bìng yùjì dì sān jì Covid-19 yìmiáo de kàngtǐ bǎohù zuòyòng jiāng bǐ zuìchū de liǎng jì yìmiáo chíxù gèng cháng shíjiān, dàn xūyào gèng duō de yánjiū lái quèdìng yǐhòu shìfǒu xūyào gèng duō de jìliàng.

Huīruì gāojí fù zǒngcái wēilián bóshì shuō, mùqián de duìhuà jízhōng zài gāi gōngsī de liǎng jì Covid-19 yìmiáo de dì sān jì——jiāqiáng jì shàng, guòqù yìmiáo de jīngyàn biǎomíng, dì sān jì kěnéng tígōng gèng zhǎng, gèng qiáng de bǎohù. Gé lǔ bó gàosù wěiyuánhuì. Gruber zhǐchū, zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, yìmiáo de zhǔyào xìliè kěnéng huì zài sān jì hòu gèng hǎo de fāhuī zuòyòng. Dànshì, tā chéngrèn, yīxiē zhuānjiā rènwéi, zài dì sān cì jiāqiáng jiēzhǒng hòu, bǎohù kěnéng huì zàicì xiàjiàng.

Gé lǔ bó shuō:“Wǒ rènwéi zhè zhǔyào qǔjué yú wǒmen zài shōují gèng duō yǒuguān bǎohù de xìnxī shí huíxiǎng qǐlái de fǎ xiàn, wǒmen zhǐ xūyào bǎochí guānzhù.”

Gruber hái biǎoshì, gāi gōngsī jiāng jìxù tànsuǒ gèng zhǎng de yìmiáo jìliàng jiàngé shìfǒu huì gèng hǎo; mùqián, jiànyì zài dì yī jì hé dì èr jì zhī jiān jiàngé 21 tiān. Tā zhǐchū, ōuzhōu hé qítā dìfāng de yánjiū rényuán yǐjīng yánjiūle gèng zhǎng de shíjiān jiàngé, dàn gāi gōngsī de zhòngdiǎn shì zài dà liúxíng qíjiān jǐnkuài zuìdà xiàndù de tígōng bǎohù.

Gé lǔ bó shuō:“Wǒmen jiāng jìxù tànsuǒ guānchá gèng zhǎng de shíjiān jiàngé shìfǒu yǒu yìyì.”

Gruber biǎoshì, huīruì bìng wèi yánjiū shǐyòng qí yìmiáo zuòwéi Moderna huò qiángshēng yìmiáo de zhù tuī qì, dàn tā huānyíng qítā rén de yánjiū. Wěiyuánhuì chéngyuán xúnwèn zhè shìfǒu zhídé tǎolùn.

FDA de Doran Fink bóshì shuō, méiyǒu guānyú hùnhé hé pǐpèi yìmiáo de ānquán xìng huò yǒuxiào xìng de shùjù – shǐyòng yǔ zuìchū miǎnyì suǒyòng yìmiáo bùtóng de pǐnpái yìmiáo jìnxíng jiāqiáng.

Moderna yǐ yāoqiú FDA pīzhǔn qí yìmiáo de jiāqiáng zhùshè, dàn qìjīn wéizhǐ FDA zhǐ kǎolǜle huīruì de tóubiāo. Qiángshēng běn zhōu gōngbùle bùfèn shùjù, chēng qí xiǎnshì jiāqiáng jìliàng dàdà tígāole miǎnyì lì, dàn gāi gōngsī shàngwèi xiàng FDA shēnqǐng kǎolǜ jiāqiáng yìmiáo jìliàng.

ACIP chéngyuán biǎoshì, tāmen dānxīn rénmen kěnéng huì jiāng zhù tuī qì de shuōfǎ wù rènwéi shì Covid-19 yìmiáo xiàoguǒ bù jiā de xìnhào. Tāmen yīzhì rènwéi, zhè shì yī zhǒng cuòwù de yìnxiàng, gōnggòng wèishēng zhuānjiā xūyào yǔ zhī kàngzhēng.

Dàn rénmen yě xūyào míngbái, guānzhuàng bìngdú yìmiáo yǒngyuǎn bù kěnéng wánquán zhànshèng zhè zhǒng bìngdú.

“Guānzhuàng bìngdú jīngcháng chéngwéi dìfāng xìng bìngdú, wǒmen jí bù kěnéng yùfáng suǒyǒu qīng dù huò yǒu zhèngzhuàng de hūxīdào gǎnrǎn,” fàn dé bǐ’ěr tè dàxué de ACIP chéngyuán Helen Keipp Talbot bóshì zài huìyì shàng shuō.

“Wǒmen xūyào kāishǐ liǎojiě de yī jiàn shì shì, wǒmen kěnéng huì fángzhǐ zhùyuàn hé sǐwáng, bìng yǒuwàng fángzhǐchūxiàn zhèngzhuàng de xià hūxīdào gǎnrǎn, dàn wǒmen bù tài kěnéng yùfáng yīqiè,”

gāi xiǎozǔ hái tīng shuōle yǒuguān Covid-19 yìmiáo zài yùnfù zhōng de ānquán xìng de yánjiū.

“Qìjīn wéizhǐ, zhè lìng rén fēicháng fàngxīn,” sītǎnfú dàxué yīxué yuàn er kē jiàoshòu jiān ACIP zhǔxí Grace Lee bóshì zài huìyì shàng shuō.

Jǐ wèi zhuānjiā zài huìyì shàng shuō, dào mùqián wéizhǐ, méiyǒu zhèngjù biǎomíng zài huáiyùn qí jiàn jiēzhǒng yìmiáo huì zēngjiā liúchǎn huò chūshēng quēxiàn de fēngxiǎn. Rán’ér, gùwènmen tīng shuō, jǐnguǎn Covid-19 shā sǐ de yùnfù bǐ yǐwǎng rènhé shíhòu dōu duō, dàn měiguó zhǐyǒu 30% de yùnfù jiēzhǒngle guānzhuàng bìngdú yìmiáo.

CDC fùzé yùn chǎnfù miǎnyì jiēzhǒng de Dana Meaney Delman bóshì zài huìyì shàng shuō, rúguǒ yùnfù gǎnrǎn guānzhuàng bìngdú, tāmen bǐ dà duōshù yánzhòng jíbìng de fēngxiǎn gèng gāo.

“Wǒmen xiànzài kàn dào 7 yuè hé 8 yuè rùzhù ICU de yùnfù rénshù yǒu suǒ zēngjiā,” mǐ ní dé’ěr màn zài huìyì shàng shuō. Tā shuō, zhè zhǒng qūshì yīzhí chíxù dào 9 yuè. Mǐ ní·dé’ěr màn bǔchōng shuō:“8 Yuèfèn bàogào de sǐwáng rénshù shì zì dà liúxíng kāishǐ yǐlái rènhé yīgè yuè bàogào de sǐwáng rénshù zuìduō de yīcì.” Tā shuō, zài yīyuàn jiēshòu Covid-19 zhìliáo de yùnfù zhōng, yuē yǒu 97% wèi jiēzhǒng yìmiáo.

“Wǒ xiǎng zhíjiē xiàng gōngzhòng jiǎnghuà,” mǐ ní dé’ěr màn bǔchōng dào. “Wǒmen zhīdào, gǎnrǎn Covid-19 de yùnfù kěnéng huì bìng dé hěn zhòng. Yǒuxiē rén huì sǐwáng, xǔduō rén huì jīnglì huáiyùn hé xīnshēng ér bìngfā zhèng,” tā shuō.

“Wǒmen zhīdào, yóuyú Covid, yīxiē háizi huì zài méiyǒu mǔqīn de qíngkuàng xià zhǎng dà. Wǒmen zhīdào Covid-19 yìmiáo shì ānquán yǒuxiào de. Rúguǒ nín huáiyùn, chǎnhòu, mǔrǔ wèiyǎng, xiànzài chángshì huáiyùn huò jiānglái kěnéng huáiyùn, qǐng jiēzhǒng yìmiáo.”

Jíshǐ duì shūcài àihào zhě lái shuō, tiáncài yě hěn nán mài. Tiáncài shì ài huò hèn de shūcài zhī yī, shuāngfāng dōu yǒu qiángliè de yìjiàn. Suízhe tiáncài cóng xià mò dào qiūmò jìnrù wàngjì, zhēnglùn bùduàn.

Rúguǒ nín yīnwèi tiáncài de qìwèi ér xiànrù tǎoyàn tiáncài de zhènyíng, nàme nín kěnéng huì yǒu zhè zhǒng gǎnjué shì yǒu kēxué yuányīn de. Tǔ chòusù shì yī zhǒng tiānrán cúnzài de wéishēngwù huàhéwù, tā chǎnshēng xǔduō rén bù xǐhuān de dútè “nítǔ” huò “āng zāng” qìwèi. Érqiě yóuyú nín de qìwèi hé wèilěi shì rúcǐ jiāozhī, tiáncài yě kěnéng cháng qǐlái xiàng nítǔ.

Yuányì kēxuéjiā yì zhí zài jiǎnchá gè zhǒng tiáncài pǐnzhǒng de tǔ chòusù shuǐpíng, yǐ péiyù chū zhè zhǒng fāngxiāng huàhéwù jiào shǎo de tèzhǒng tiáncài, lìrú wēisīkāngxīng dàxué kāifā de huān huǒyàn pǐnzhǒng.

Duìyú nàxiē bùxiǎng zìjǐ zhòngzhí tiáncài huò zài dāngdì shìchǎng zhǎo bù dào zhèxiē tèsè tiáncài de rén lái shuō, jīnsè huò báisè de tiáncài kěnéng gèng tǎo rén xǐhuān.

“Rúguǒ nǐ duì hóngsè tiáncài de qiángdù gǎndào zhēngzhá, nàme jīnsè huò báisè tiáncài shì yīgè bùcuò de qǐdiǎn,” zhùcè yíngyǎng shī Alyssa Pike shì guójì shípǐn xìnxī wěiyuánhuì de yíngyǎng chuánbò jīnglǐ, gāi wěiyuánhuì shì yīgè yóu shípǐn hángyè zhīchí de fēi yínglì zǔzhī.

Tǔ chòusù zài zhèxiē yánsè jiào qiǎn de tiáncài zhōng bù tài pǔbiàn, yǔ qítā hóngsè pǐnzhǒng (rú tiáowén Chioggia) xiāng bǐ, zhèxiē tiáncài de wèidào gèng wēnhé, gèng tián.

Chúle nítǔ wèi zhī wài, tiáncài háishì yíngyǎng de qiáng zhě. “Tāmen hányǒu xǔduō yǒuyì de yíngyǎngsù, bāokuò jiǎ, wéishēngsù C, tiě hé měi,” pàikè shuō, tóngshí yěshì xiānwéi, yèsuān hé měng de liánghǎo láiyuán.

Pàikè hái zhǐ chū, yīxiē yánjiū biǎomíng tiáncài kěyǐ bāngzhù jiàngdī xiěyā, qítā yánjiū biǎomíng tiáncài zhī kěyǐ tígāo yùndòng chéngjī bìng zēngjiā yǎngqì shǐyòng.

Rúguǒ guàn zhuāng tiáncài huò zhǔ tiáncài shì nín duì zhè zhǒng fēnliè shūcài de wéiyī tǐyàn, nàme shì shíhòu chángshì yīxiē kěnéng huì gǎibiàn nín xiǎngfǎ de zhǔnbèi gōngzuòle. Zài yǐxià shípǔ zhōng shǐyòng nín xǐhuān de rènhé yánsè de tiáncài.

Yǒu shé me dōngxī bù yóu zhá gèng hào chī? Nín kěyǐ jiāng tiáncài kuài huò tiáncài piàn jiān chéngxiāng cuì de xiǎochī huò pèi cài, ér bùshì tǔdòu.

Giáo án bài giảng lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế Thầy Vũ thiết kế rất nhiều bài tập để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung thương mại cho các bạn học viên sau khi đã học xong Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 3.

Một chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết khả năng bảo vệ được cung cấp bởi vắc-xin Covid-19 dường như suy yếu theo thời gian, đặc biệt là đối với những người từ 65 tuổi trở lên.

Ruth Link-Gelles, người giúp lãnh đạo Nhóm Hiệu quả Vắc xin của CDC, đã xem xét một loạt nghiên cứu xem xét hiệu quả tổng thể của vắc xin trong các nhóm khác nhau từ tháng 2 đến tháng 8 và tìm thấy các mô hình tương tự đối với vắc xin của Pfizer và Moderna, cả hai đều được sản xuất bằng mRNA.

Các phát hiện có xu hướng ủng hộ lập luận rằng khả năng bảo vệ của mọi người bắt đầu suy yếu sau một vài tháng và rằng các chất tăng cường có thể giúp phục hồi khả năng miễn dịch của họ.

Hiệu quả bắt đầu giảm đi vài tháng sau khi mọi người được tiêm chủng đầy đủ – được định nghĩa là hai tuần sau khi họ tiêm liều thứ hai của một trong hai loại vắc xin.

Link-Gelles nói với cuộc họp của các cố vấn vắc xin CDC: “Đối với những người từ 65 tuổi trở lên, chúng tôi đã thấy sự sụt giảm đáng kể về VE (hiệu quả của vắc-xin) chống lại sự lây nhiễm trong quá trình Delta cho các sản phẩm mRNA”.

“Chúng tôi cũng thấy sự sụt giảm, đặc biệt đối với Pfizer, với 65 tuổi trở lên, mà chúng tôi không thấy ở những người trẻ hơn. Cuối cùng, có bằng chứng về việc VE suy yếu so với việc nhập viện trong giai đoạn Delta”, cô nói.
Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng của CDC đã họp vào thứ Tư để thảo luận về nhu cầu tiềm năng đối với các liều vắc xin tăng cường.

Cuối ngày thứ Tư, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp Pfizer cho thuốc tăng lực ở những người từ 65 tuổi trở lên, những người có bệnh lý tiềm ẩn khiến họ có nguy cơ mắc bệnh nặng và cho những người có công việc khiến họ có nguy cơ phơi nhiễm cao.

ACIP sẽ triệu tập lại vào thứ Năm để thảo luận về EUA của FDA và sẽ đưa ra các khuyến nghị của riêng mình về cách áp dụng nó cho người dân Hoa Kỳ. Giám đốc CDC sau đó phải ký tên vào các khuyến nghị này. Hiện tại, họ sẽ chỉ áp dụng cho vắc-xin Pfizer.

Link-Gelles cho biết, về tổng thể, hiệu quả vắc xin của Moderna cao hơn Pfizer. Đối với vắc xin Johnson & Johnson, hiệu quả của vắc xin thực sự tăng lên theo thời gian, ngay cả sau khi biến thể Delta đã chiếm ưu thế.

Một nghiên cứu có tên SUPERNOVA đã xem xét các cựu chiến binh trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 năm nay. Trong nghiên cứu đó, vắc-xin Pfizer cung cấp 92% khả năng bảo vệ khỏi phải nhập viện cho những người từ 18 đến 64 tuổi và 77% đối với những người trên 65 tuổi, Link-Gelles cho biết. Thuốc chủng ngừa Moderna cung cấp 97% khả năng bảo vệ khỏi phải nhập viện cho những người 18-64 tuổi và 87% cho những người 65 tuổi trở lên. Nghiên cứu cho thấy, hiệu quả dường như không bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của biến thể Delta.

Một nghiên cứu có tên IVY đã xem xét những người trưởng thành nhập viện ở 18 tiểu bang từ tháng 3 đến tháng 8. Hiệu quả của vắc xin Pfizer giảm từ 91% trong 14 đến 120 ngày sau khi tiêm chủng đầy đủ, xuống còn 77% sau khi tiêm chủng đầy đủ ba tháng trở lên. Hiệu quả vắc xin của Moderna không thực sự suy giảm, ở mức 92% hoặc 93% trong nghiên cứu đó.

Trong một nghiên cứu với 4.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe, những người phản hồi đầu tiên và các nhân viên tuyến đầu khác ở tám nơi được kiểm tra hàng tuần bất kể triệu chứng, khả năng bảo vệ của vắc-xin chống lại bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào đã giảm từ 91% trước Delta xuống 66% trong Delta.

Pfizer nói với ACIP rằng họ hy vọng và hy vọng rằng khả năng bảo vệ kháng thể từ liều thứ ba của vắc-xin Covid-19 sẽ kéo dài hơn so với sau hai liều ban đầu, nhưng sẽ cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định liệu có cần thêm liều sau này hay không.

Cuộc trò chuyện bây giờ tập trung vào liều thứ ba – liều tăng cường – của vắc xin Covid-19 hai liều của công ty và kinh nghiệm với các loại vắc xin trước đây cho thấy liều thứ ba có thể cung cấp sự bảo vệ lâu hơn và mạnh hơn, Phó Chủ tịch cấp cao của Pfizer, Tiến sĩ William Gruber nói với ủy ban. Trong trường hợp đó, loạt vắc-xin chính có thể hoạt động tốt hơn dưới dạng ba liều, Gruber lưu ý. Tuy nhiên, ông thừa nhận, một số chuyên gia tin rằng khả năng bảo vệ có thể giảm trở lại sau liều tăng cường thứ ba.

“Tôi nghĩ rằng điều này sẽ được thúc đẩy phần lớn bởi những gì chúng tôi tìm thấy khi nhìn lại khi chúng tôi thu thập thêm thông tin về bảo vệ và chúng tôi chỉ cần tiếp tục theo dõi”, Gruber nói.

Gruber cũng cho biết công ty sẽ tiếp tục tìm hiểu xem liệu khoảng cách giữa các liều vắc xin dài hơn có hoạt động tốt hơn hay không; Hiện tại, khuyến cáo là 21 ngày giữa liều thứ nhất và thứ hai. Ông lưu ý rằng các nhà nghiên cứu ở châu Âu và các nơi khác đã nghiên cứu trong khoảng thời gian dài hơn, nhưng trọng tâm của công ty là tối đa hóa việc bảo vệ càng nhanh càng tốt trong thời gian xảy ra đại dịch.

Gruber nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá xem liệu việc xem xét một khoảng thời gian dài hơn có hợp lý hay không.

Gruber cho biết, Pfizer không nghiên cứu việc sử dụng vắc xin của mình làm chất tăng cường cho vắc xin Moderna hoặc Johnson & Johnson, nhưng họ hoan nghênh các nghiên cứu của những người khác. Các thành viên của ủy ban đã hỏi liệu đó có phải là điều đáng thảo luận hay không.

Tiến sĩ Doran Fink của FDA cho biết không có dữ liệu về tính an toàn hoặc hiệu quả của việc pha trộn và kết hợp vắc-xin – tăng cường với liều lượng của một nhãn hiệu vắc-xin khác với liều được sử dụng cho chủng ngừa ban đầu.

Moderna đã yêu cầu FDA chấp thuận các mũi tiêm nhắc lại cho vắc xin của mình, nhưng FDA cho đến nay vẫn chỉ xem xét hồ sơ dự thầu của Pfizer. Johnson & Johnson đã công bố một phần dữ liệu trong tuần này rằng họ cho thấy liều tăng cường giúp tăng khả năng miễn dịch đáng kể, nhưng công ty vẫn chưa nộp đơn với FDA để xem xét liều vắc xin tăng cường.

Các thành viên ACIP cho biết họ lo lắng mọi người có thể lầm tưởng việc nói chuyện về tên lửa đẩy là một tín hiệu cho thấy vắc xin Covid-19 không hoạt động tốt. Họ đồng ý rằng đó sẽ là một ấn tượng sai lầm và một ấn tượng mà các chuyên gia y tế công cộng cần phải đấu tranh chống lại.

Nhưng mọi người cũng cần hiểu rằng vắc xin coronavirus không bao giờ có thể đánh bại hoàn toàn loại virus này.

Tiến sĩ Helen Keipp Talbot, thành viên của ACIP, tiến sĩ Helen Keipp Talbot của Đại học Vanderbilt, phát biểu trong cuộc họp: “Coronavirus thường trở thành dịch bệnh đặc hữu và rất khó có khả năng chúng ta sẽ ngăn ngừa được tất cả các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nhẹ hoặc có triệu chứng.

“Một trong những điều mà chúng ta cần bắt đầu hiểu là chúng ta có thể sẽ ngăn ngừa được các ca nhập viện và tử vong, cũng như hy vọng có triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp dưới, nhưng không chắc chúng ta sẽ ngăn ngừa được mọi thứ”.

Hội đồng cũng đã nghe về các nghiên cứu về tính an toàn của vắc-xin Covid-19 ở phụ nữ mang thai.

Tiến sĩ Grace Lee, giáo sư nhi khoa tại Đại học Y khoa Stanford và chủ tịch ACIP, nói với cuộc họp: “Thật là vô cùng yên tâm cho đến nay.

Cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm phòng khi mang thai làm tăng nguy cơ sẩy thai hoặc dị tật bẩm sinh, một số chuyên gia nói với cuộc họp. Tuy nhiên, chỉ có 30% phụ nữ mang thai ở Mỹ đã được tiêm vắc xin chống lại coronavirus – ngay cả khi Covid-19 đang giết chết nhiều phụ nữ mang thai hơn bao giờ hết, các cố vấn cho biết.

Và những người mang thai có nguy cơ cao hơn hầu hết các bệnh nặng nếu họ nhiễm coronavirus, Tiến sĩ Dana Meaney Delman, người đứng đầu CDC về tiêm chủng cho bà mẹ, nói với cuộc họp.

“Hiện chúng tôi thấy số lượng người mang thai được nhận vào ICU vào tháng 7 và tháng 8 ngày càng tăng”, Meaney Delman nói với cuộc họp. Xu hướng này đã tiếp tục vào tháng 9, cô nói. “Các trường hợp tử vong được báo cáo trong tháng 8 là số lượng trường hợp tử vong cao nhất được báo cáo trong bất kỳ tháng nào kể từ khi bắt đầu đại dịch”, Meaney Delman nói thêm. Khoảng 97% những người mang thai được điều trị tại bệnh viện vì Covid-19 đã không được chủng ngừa, cô nói.

“Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với công chúng,” Meaney Delman nói thêm. Bà nói: “Chúng tôi biết rằng những người mang thai với Covid-19 có thể bị ốm nặng. Một số sẽ tử vong, và nhiều người sẽ gặp phải các biến chứng thai kỳ và sơ sinh”.

“Chúng tôi biết rằng vì Covid, một số trẻ em sẽ lớn lên mà không có mẹ bên cạnh. Chúng tôi biết rằng vắc xin Covid-19 an toàn và hiệu quả. Nếu bạn đang mang thai, sau sinh, đang cho con bú, đang cố gắng mang thai ngay bây giờ hoặc có thể mang thai trong tương lai, làm ơn đi tiêm phòng. ”

Ngay cả đối với những người yêu thích rau, củ cải đường có thể là một mặt hàng khó bán. Củ cải đường là một trong những loại rau yêu-hay-ghét, có ý kiến mạnh mẽ từ cả hai phía. Khi củ cải đường bước vào mùa cao điểm từ cuối mùa hè đến cuối mùa thu, cuộc tranh luận diễn ra gay gắt.

Nếu bạn rơi vào trại của những kẻ ghét củ cải vì mùi của chúng, có một lý do khoa học khiến bạn có thể cảm thấy như vậy. Geosmin, một hợp chất vi sinh tự nhiên, là nguyên nhân gây ra mùi “bẩn” hoặc “đất” đặc biệt mà nhiều người không thích. Và bởi vì khứu giác và vị giác của bạn rất hòa quyện vào nhau, nên củ cải đường cũng có thể có vị như chất bẩn.

Các nhà khoa học làm vườn đã kiểm tra mức độ geosmin của các giống củ cải khác nhau để tạo ra loại củ cải đặc sản có ít hợp chất thơm này hơn, chẳng hạn như giống Badger Flame được phát triển tại Đại học Wisconsin.

Đối với những người không muốn tự trồng củ cải hoặc không thể tìm thấy những loại củ cải đặc sản này ở chợ địa phương, thì củ cải vàng hoặc trắng có thể dễ làm hài lòng khẩu vị hơn.

Chuyên gia dinh dưỡng Alyssa Pike, giám đốc truyền thông dinh dưỡng của Hội đồng Thông tin Thực phẩm Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận được hỗ trợ bởi ngành công nghiệp thực phẩm, cho biết: “Nếu bạn phải vật lộn với cường độ của củ cải đỏ, thì các giống vàng hoặc trắng là một nơi tốt để bắt đầu.

Geosmin ít phổ biến hơn trong những loại củ cải có màu sáng hơn này, có hương vị nhẹ và ngọt hơn so với các giống màu đỏ khác như Chioggia sọc.

Ngoài hương vị trái đất, củ cải đường là nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ. Pike nói: “Chúng chứa một số chất dinh dưỡng có lợi bao gồm kali, vitamin C, sắt và magiê, đồng thời cũng là một nguồn cung cấp chất xơ, folate và mangan.

Pike cũng lưu ý rằng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng củ cải đường có thể giúp giảm huyết áp và các nghiên cứu khác chứng minh rằng nước ép củ cải đường có thể cải thiện hiệu suất thể thao và tăng cường sử dụng oxy.

Nếu củ cải đóng hộp hoặc củ cải luộc là trải nghiệm duy nhất của bạn với loại rau gây chia rẽ này, thì đã đến lúc bạn nên tách ra và thử một vài chế phẩm có thể thay đổi suy nghĩ của bạn. Sử dụng bất kỳ loại củ cải màu nào bạn thích trong các công thức sau.

Không có gì ngon hơn khi nó được chiên? Thay vì khoai tây, bạn có thể chiên các khối hoặc lát củ cải đường để có một món ăn nhẹ hoặc món ăn kèm ngọt và giòn.

Chuyên đề bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 3 của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn học viên có thể thông qua website ChineMaster để tham khảo thêm thật nhiều bộ tài liệu tiếng Trung miễn phí khác. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật vui vẻ và bổ ích cùng ChineMaster.

Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular