Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 1, 2023
HomeTài liệu học tiếng TrungHọc tiếng Trung Thương mạiGiáo trình tiếng Trung thương mại bài 5

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5

5/5 - (2 bình chọn)

Nội dung bài giảng tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5, các bạn học viên hãy bổ sung kiến thức tiếng Trung của mình thông qua những bài giảng được đăng tải trên hệ thống ChineMaster nhé. Nội dung bài giảng hôm nay là một phần trích dẫn của chuyên đề tiếng Trung thương mại vô cùng bổ ích, các bạn hãy luyện tập theo nội dung ở bên dưới. Tất cả các kiến thức liên quan đến tiếng Trung Thầy Vũ đều chia sẻ từ cơ bản đến nâng cao, và kiến thức sẽ vô cùng sát với đời sống thực tế để các bạn dễ dàng áp dụng một cách linh hoạt. Do đó ngay từ bây giờ chúng ta hãy bổ sung kiến thức còn thiếu ngay cho bản thân mình nhé.

Trung tâm ChineMaster đã mở rộng cơ sở và có mặt tại Hà Nội và TPHCM, các bạn học viên đang học tập và sinh sống tại hai thành phố này có thể tham khảo thêm thông tin ở link sau và đăng ký ngay cho mình một khóa học tiếng Trung phù hợp nhất nhé.

Trung tâm tiếng Trung Hà Nội ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung TPHCM ChineMaster

Để bổ sung thêm kiến thức tiếng Trung cho bản thân các bạn có thể tham khảo thêm bộ giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển mới ở link bên dưới hoàn toàn miễn phí do chính tay Th.s Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn cho chúng ta.

Bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển mới ChineMaster

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vài link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 4

Nội dung chi tiết bài giảng tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Nội dung bài giảng giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5

Toàn bộ tài liệu do Thầy Vũ biên soạn Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5 ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5 là bài giảng tiếp theo của buổi học hôm trước Thầy Vũ đi bài cho các bạn học viên ChineMaster theo bộ giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập toàn diện nhất. Bộ giáo trình thương mại tiếng Trung này gồm 8 tập được chia thành trình độ là cơ bản và nâng cao để đáp ứng nhu cầu học tiếng Trung thương mại cơ bản nâng cao của người dân Việt Nam. Sau khi các bạn chuẩn bị đầy đủ sách giáo trình thương mại tiếng Trung rồi thì có thể học theo hệ thống video giáo án giảng dạy trực tuyến khóa học tiếng Trung thương mại online uy tín của Trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại ChineMaster Hà Nội và ChineMaster TP HCM Sài Gòn.

他说,他会担心,如果他的任何员工仍未接种疫苗,他是否要为每周的 Covid 测试支付费用。凯利估计,以每人 100 美元的价格,每周对 40 名或更多员工进行测试将是一项他不愿意承担的费用——而且是协调上的麻烦。

“我只是不会那样做。我们不必做’或’,”他说。相反,他计划只要求接种疫苗作为就业条件,而不提供检测作为替代方案,除非员工自己或州政府承担费用。

雇主们急切地等待联邦机构即将出台的指导方针,以澄清实施拜登计划的规则,包括如果雇员仍然未接种疫苗,无论是出于选择还是由于宗教或医疗豁免,谁将有法律义务支付检测费用。

在拜登宣布这一消息前几周,在华盛顿特区拥有 Well-Paid Maids 公司的 Aaron Seyedian 决定要求他的所有员工都接种疫苗。

在那之前,拥有 16 名员工的 Seyedian 一直在为他的员工提供经济奖励和前往疫苗接种点的免费交通,他估计其中约有一半没有接种疫苗。

他说,进入夏季,生意很好,因为接种了疫苗的顾客对他们完全免受 Covid 的侵害感到乐观。

但随着 Delta 变种的传播导致病例增加,他开始收到客户的电子邮件,要求他只派已接种疫苗的员工来做清洁工作。所以在八月,他发布了一项授权。 Seyedian 说,从那时起,只有一名员工拒绝接种疫苗,除非或直到他们改变主意,否则该员工将被有效解雇。

虽然拜登的计划不会影响塞耶迪安目前的政策,但他赞扬总统制定了联邦最低标准的疫苗和检测。正如 Seyedian 所见,它只会对面向客户的企业有利。

“就消费者必须担心的事情而言,我们越能减少他们的认知负担,这对支出来说是件好事。对经济有利的是不必考虑 [Covid],”他说。

尼克夏普在其迈阿密地区的业务中雇佣了不到 50 名员工,其中包括两家咖啡馆、一家啤酒厂和一家咖啡烘焙公司。对他来说,拜登的计划太过分了,他说他不打算要求自己的员工接种疫苗。

Sharp 出生在澳大利亚,不喜欢他的祖国为遏制 Covid 病例而采取的严格措施,他认为个人可以选择如何评估和应对风险。

“我不认为这对政府和雇主来说是一个很好的功能……除非在极端和罕见的情况下,你有高度的确定性。我认为这不存在[在这种情况下], ”夏普说。对他来说,许多问题都没有足够的确定性,包括与疫苗的长期影响或其对已经感染 Covid 的人的影响有关的问题。

但是,他指出,“我不认为 [授权] 是某种试图控制人们并造成人们伤害的邪恶策略。”

他并不是唯一一个认为授权太过分的人。全国独立企业联合会向劳工部长马蒂沃尔什发出了一封批评信,声称新的授权迫使拥有 100 多名员工的小企业主强迫他们的工人接种疫苗,如果他们不这样做,将对其进行处罚。

夏普说他遵循市、县和州的指导方针——并参加了科勒尔盖布尔斯市商业恢复工作组——并始终让他的员工了解最新的指导方针。

他观察到,随着 Delta 变种今年夏天开始在佛罗里达州激增,人们采取了更多的预防措施。 “驱动它的是当你认识一个检测呈阳性的人时。它变得更加真实。然后人们的行为发生了变化。更多的员工接种了疫苗并戴上了口罩。”
夏普估计,他的员工中约有 70% 接种了疫苗,约一半选择定期戴口罩。

一些正在转向混合劳动力的公司,员工在办公室呆几天,在家里呆几天,正在摆脱分配的座位,并指出如果每个人都没有进入办公室,他们将不需要那么多个人办公桌同一天。相反,员工每天进入办公室都会选择一个工作空间。

Gartner 人力资源实践研究主管布赖恩·克罗普 (Brian Kropp) 说:“你曾经有过一所房子,现在你有了一间可以去的酒店房间。” “当你在家里时,你有你喜欢的照片,你知道椅子的感觉,你知道你的邻居是谁……当你在酒店房间时,每一次都是新的。”

办公室中未分配的座位,有时被称为“旅馆”或“办公桌椅”,并不是一个新概念。但是大流行推动远程和混合工作正在导致更多公司采用它。

相反,该公司将允许大多数员工选择将一半时间用于远程工作或在办公室完全重新开放后要求完全远程工作,该公司正在创建“社区”,以便团队可以坐在指定区域的弹性办公桌上并进行协作。

Burke 表示,员工对新座位计划的最大担忧之一是能否找到座位。但她表示,工人们最多可以提前一周通过应用程序预订办公桌。

伯克说,在对其办公空间的任何布局或设计进行任何重大更改之前,该公司正在等待查看人们在完全重新开放后进入办公室的频率以及空间的使用情况。

如果没有普通办公桌,您将需要随身携带所需的一切。

“投资一款轻便实用且便于您每天携带的包,”《企业家精神》一书的作者多丽·克拉克 (Dorie Clark) 说。
并有选择性地带来什么。

由于您将随身携带大部分用品,因此要弄清楚什么是提高工作效率和舒适度的必要条件。

也许你真的不需要一个装满塑料器具的抽屉或七张便利贴或三个可能在你远程工作时用光的荧光笔。

克罗普建议在家中的不同地方工作一天,不要带任何东西来弄清楚你真正需要什么。

克罗普说:“你不会想在工作中来回随身携带 10 张照片。”

建筑和室内设计公司 Perkins&Will 于 2016 年在其明尼阿波利斯的办公室实施了未分配的座位,那里有位置便利的供应推车,里面装满了钢笔、订书机和剪刀等物品。

没有每天去的办公桌可能会造成破坏,特别是如果您渴望在相同的环境下进入同一个空间的例行公事,这表明该工作了。

“如果你是那种真正喜欢例行公事的人……你可能需要自己创造,”克拉克说。这可能意味着在开始工作日之前建立工作前的习惯,例如喝杯咖啡并查看您的每日待办事项清单。

Kropp 说,您希望创建一个流程,帮助您尽快适应并进入工作流程。 “弄清楚你需要做哪些对你提高工作效率非常重要的事情。”

带着计划进入办公室可以帮助您继续前进并保持正轨。招聘平台 Knac 的创始人阿里尔·洛佩兹 (Ariel Lopez) 说:“开始设计你的日子,看看你想让他们看起来怎么样。” “这是关于为您在工作中感到舒适和自信的地方创建参数。”

在办公室四处走动,找到您喜欢的不同地点。
您可以在窗边度过您的早晨,而在中心桌旁度过下午,在同事去厨房的路上赶上他们。

“人们需要试验,”克拉克说。 “很多时候,你会自然而然地被某些领域吸引……如果办公室里有不同的区域,你可以将不同的区域与不同类型的工作联系起来。”

如果您的一天充满了需要高度集中注意力的工作,请寻找一个更孤立和安静的地方。但是,如果您经常进出会议或有更多的协作工作,与同事坐在一张共享的桌子上可能会更好。

Perkins&Will 的全球规划和战略实践负责人 Lisa Pool 说,她避免在办公桌前吃饭,因为空间靠得很近并且是共享的。

她补充说,如果要进行长时间或嘈杂的谈话,工人需要注意周围的环境并转移到不同的区域。

“这只是礼貌,”普尔说。

并且仅仅因为您有一个您喜欢预订的最喜欢的地方,并不意味着您有权使用它。

“如果有人住在你通常喜欢去的地方,请客气点,找个其他地方,”克拉克说。 “这不是要死的山。现在是时候过分强调仁慈了,因为每个人都在想办法解决问题。”

你可能会很高兴与你的同事分享你的新职位的消息,但你的老板应该是第一个知道你离职的人。

“这是一种礼貌,”Optima Careers 的创始人兼总裁玛丽安·鲁杰罗 (Marianne Ruggiero) 说。 “他们可能是决定雇用你的人,你希望他们有机会了解和获取信息并制定计划。”

如果可能,亲自进行此对话,或者如果您在远程工作,则进行视频会议。

Giáo án bài giảng lớp luyện dịch tiếng Trung thương mại online cơ bản hôm nay gồm khá nhiều mẫu câu tiếng Trung ứng dụng từ thực tế Thầy Vũ thiết kế bài tập cho các bạn học viên nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật thông qua việc vận dụng kiến thức Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5 vào thực tiễn.

Tā shuō, tā huì dānxīn, rúguǒ tā de rènhé yuángōngréng wèi jiēzhǒng yìmiáo, tā shìfǒu yào wèi měi zhōu de Covid cèshì zhīfù fèiyòng. Kǎilì gūjì, yǐ měi rén 100 měiyuán de jiàgé, měi zhōu duì 40 míng huò gèng duō yuángōng jìnxíng cèshì jiāng shì yī xiàng tā bù yuànyì chéngdān de fèiyòng——érqiě shì xiétiáo shàng de máfan.

“Wǒ zhǐshì bù huì nàyàng zuò. Wǒmen bùbì zuò’huò’,” tā shuō. Xiāngfǎn, tā jìhuà zhǐ yāoqiú jiēzhǒng yìmiáo zuòwéi jiùyè tiáojiàn, ér bù tígōng jiǎncè zuòwéi tìdài fāng’àn, chúfēi yuángōng zìjǐ huò zhōu zhèngfǔ chéngdān fèiyòng.

Gùzhǔmen jíqiè de děngdài liánbāng jīgòu jíjiāng chūtái de zhǐdǎo fāngzhēn, yǐ chéngqīng shíshī bài dēng jìhuà de guīzé, bāokuò rúguǒ gùyuán réngrán wèi jiēzhǒng yìmiáo, wúlùn shì chū yú xuǎnzé háishì yóuyú zōngjiào huò yīliáo huòmiǎn, shéi jiāng yǒu fǎlǜ yìwù zhīfù jiǎncè fèiyòng.

Zài bài dēng xuānbù zhè yī xiāoxī qián jǐ zhōu, zài huáshèngdùn tèqū yǒngyǒu Well-Paid Maids gōngsī de Aaron Seyedian juédìng yāoqiú tā de suǒyǒu yuángōng dōu jiēzhǒng yìmiáo.

Zài nà zhīqián, yǒngyǒu 16 míng yuángōng de Seyedian yīzhí zài wèi tā de yuángōng tígōng jīngjì jiǎnglì hé qiánwǎng yìmiáo jiēzhǒng diǎn de miǎnfèi jiāotōng, tā gūjì qízhōng yuē yǒu yībàn méiyǒu jiēzhǒng yìmiáo.

Tā shuō, jìnrù xiàjì, shēngyì hěn hǎo, yīnwèi jiēzhǒngle yìmiáo de gùkè duì tāmen wánquán miǎn shòu Covid de qīnhài gǎndào lèguān.

Dàn suízhe Delta biànzhǒng de chuánbò dǎozhì bìnglì zēngjiā, tā kāishǐ shōu dào kèhù de diànzǐ yóujiàn, yāoqiú tā zhǐ pài yǐ jiēzhǒng yìmiáo de yuángōng lái zuò qīngjié gōngzuò. Suǒyǐ zài bā yuè, tā fābùle yī xiàng shòuquán. Seyedian shuō, cóng nà shí qǐ, zhǐyǒu yī míng yuángōng jùjué jiēzhǒng yìmiáo, chúfēi huò zhídào tāmen gǎibiàn zhǔyì, fǒuzé gāi yuángōng jiāng bèi yǒuxiào jiěgù.

Suīrán bài dēng de jì huá bù huì yǐngxiǎng sāi yé dí ān mùqián de zhèngcè, dàn tā zànyáng zǒngtǒng zhìdìngle liánbāng zuìdī biāozhǔn dì yìmiáo hé jiǎncè. Zhèngrú Seyedian suǒ jiàn, tā zhǐ huì duì miànxiàng kèhù de qǐyè yǒulì.

“Jiù xiāofèi zhě bìxū dānxīn de shìqíng ér yán, wǒmen yuè néng jiǎnshǎo tāmen de rèn zhī fùdān, zhè duì zhīchū lái shuō shì jiàn hǎoshì. Duì jīngjì yǒulì de shì bùbì kǎolǜ [Covid],” tā shuō.

Níkè xiàpǔ zài qí mài’āmì dìqū de yèwù zhōng gù yōng liǎo bù dào 50 míng yuángōng, qízhōng bāokuò liǎng jiā kāfēi guǎn, yījiā píjiǔ chǎng hé yījiā kāfēi hōngbèi gōngsī. Duì tā lái shuō, bài dēng de jìhuà tài guòfènle, tā shuō tā bù dǎsuàn yāoqiú zìjǐ de yuángōng jiēzhǒng yìmiáo.

Sharp chūshēng zài àodàlìyǎ, bù xǐhuān tā de zǔguó wèi èzhì Covid bìnglì ér cǎiqǔ de yángé cuòshī, tā rènwéi gèrén kěyǐ xuǎnzé rúhé pínggū hé yìngduì fēngxiǎn.

“Wǒ bù rènwéi zhè duì zhèngfǔ hé gùzhǔ lái shuō shì yīgè hěn hǎo de gōngnéng……chúfēi zài jíduān hé hǎnjiàn de qíngkuàng xià, nǐ yǒu gāodù dí quèdìng xìng. Wǒ rènwéi zhè bù cúnzài [zài zhè zhǒng qíngkuàng xià], ” xiàpǔ shuō. Duì tā lái shuō, xǔduō wèntí dōu méiyǒu zúgòu dí quèdìng xìng, bāokuò yǔ yìmiáo de cháng qī yǐngxiǎng huò qíduì yǐjīng gǎnrǎn Covid de rén de yǐngxiǎng yǒuguān de wèntí.

Dànshì, tā zhǐchū,“wǒ bù rènwéi [shòuquán] shì mǒu zhǒng shìtú kòngzhì rénmen bìng zàochéng rénmen shānghài de xié’è cèlüè.”

Tā bìng bùshì wéiyī yīgè rènwéi shòuquán tài guòfèn de rén. Quánguó dúlì qǐyè liánhé huì xiàng láogōng bùzhǎng mǎ dì wò ēr shén fāchūle yī fēng pīpíng xìn, shēngchēng xīn de shòuquán pòshǐ yǒngyǒu 100 duō míng yuángōng de xiǎo qǐyè zhǔ qiǎngpò tāmen de gōng rén jiēzhǒng yìmiáo, rúguǒ tāmen bù zhèyàng zuò, jiāng duì qí jìnxíng chǔfá.

Xiàpǔ shuō tā zūnxún shì, xiàn hé zhōu de zhǐdǎo fāngzhēn——bìng cānjiāle kēlēi ěr gài bù’ěr sī shì shāngyè huīfù gōngzuò zǔ——bìng shǐzhōng ràng tā de yuángōng liǎojiě zuìxīn de zhǐdǎo fāngzhēn.

Tā guānchá dào, suízhe Delta biànzhǒng jīnnián xiàtiān kāishǐ zài fóluólǐdá zhōu jīzēng, rénmen cǎiqǔle gèng duō de yùfáng cuòshī. “Qūdòng tā de shì dāng nǐ rènshí yīgè jiǎncè chéng yángxìng de rén shí. Tā biàn dé gèngjiā zhēnshí. Ránhòu rénmen de xíngwéi fāshēngle biànhuà. Gèng duō de yuángōng jiēzhǒngle yìmiáo bìng dài shàngle kǒuzhào.”
Xiàpǔ gūjì, tā de yuángōng zhōng yuē yǒu 70% jiēzhǒngle yìmiáo, yuē yībàn xuǎnzé dìngqí dài kǒuzhào.

Yīxiē zhèngzài zhuǎnxiàng hùnhé láodònglì de gōngsī, yuángōng zài bàngōngshì dāi jǐ tiān, zài jiālǐ dāi jǐ tiān, zhèngzài bǎituō fēnpèi de zuòwèi, bìng zhǐchū rúguǒ měi gèrén dōu méiyǒu jìnrù bàngōngshì, tāmen jiāng bù xūyào nàme duō gèrén bàngōng zhuō tóngyī tiān. Xiāngfǎn, yuángōng měitiān jìnrù bàngōngshì dūhuì xuǎnzé yīgè gōngzuò kōngjiān.

Gartner rénlì zīyuán shíjiàn yánjiū zhǔguǎn bù lài ēn·kè luó pǔ (Brian Kropp) shuō:“Nǐ céngjīng yǒuguò yī suǒ fángzi, xiànzài nǐ yǒule yī jiàn kěyǐ qù de jiǔdiàn fángjiān.” “Dāng nǐ zài jiālǐ shí, nǐ yǒu nǐ xǐhuān de zhàopiàn, nǐ zhīdào yǐzi de gǎnjué, nǐ zhīdào nǐ de línjū shì shéi…… Dāng nǐ zài jiǔdiàn fángjiān shí, měi yīcì dōu shì xīn de.”

Bàngōngshì zhōng wèi fēnpèi de zuòwèi, yǒushí bèi chēng wèi “lǚguǎn” huò “bàngōng zhuō yǐ”, bìng bùshì yīgè xīn gàiniàn. Dànshì dà liúxíng tuīdòng yuǎnchéng hé hùnhé gōngzuò zhèngzài dǎozhì gèng duō gōngsī cǎiyòng tā.

Xiāngfǎn, gāi gōngsī jiāng yǔnxǔ dà duōshù yuángōng xuǎnzé jiāng yībàn shíjiān yòng yú yuǎnchéng gōngzuò huò zài bàngōngshì wánquán chóngxīn kāifàng hòu yāoqiú wánquán yuǎnchéng gōngzuò, gāi gōngsī zhèngzài chuàngjiàn “shèqū”, yǐbiàn tuánduì kěyǐ zuò zài zhǐdìng qūyù de tánxìng bàngōng zhuō shàng bìng jìnxíng xiézuò.

Burke biǎoshì, yuángōng duì xīn zuòwèi jìhuà de zuìdà dānyōu zhī yī shì néng fǒu zhǎodào zuòwèi. Dàn tā biǎoshì, gōngrénmen zuìduō kěyǐ tíqián yīzhōu tōngguò yìngyòng chéngxù yùdìng bàngōng zhuō.

Bó kè shuō, zài duì qí bàngōng kōngjiān de rènhé bùjú huò shèjì jìnxíng rènhé zhòngdà gēnggǎi zhīqián, gāi gōngsī zhèngzài děngdài chákàn rénmen zài wánquán chóngxīn kāifàng hòu jìnrù bàngōngshì de pínlǜ yǐjí kōngjiān de shǐyòng qíngkuàng.

Rúguǒ méiyǒu pǔtōng bàngōng zhuō, nín jiāng xūyào suíshēn xiédài suǒ xū de yīqiè.

“Tóuzī yī kuǎn qīngbiàn shíyòng qiě biànyú nín měitiān xiédài de bāo,”“qǐyè jiā jīngshén” yī shū de zuòzhě duō lì·kèlākè (Dorie Clark) shuō.
Bìng yǒu xuǎnzé xìng dìdài lái shénme.

Yóuyú nín jiāng suíshēn xiédài dà bùfèn yòngpǐn, yīncǐ yào nòng qīngchǔ shénme shì tígāo gōngzuò xiàolǜ hé shūshì dù de bìyào tiáojiàn.

Yěxǔ nǐ zhēn de bù xūyào yīgè zhuāng mǎn sùliào qìjù de chōutì huò qī zhāng biànlì tiē huò sān gè kěnéng zài nǐ yuǎnchéng gōngzuò shí yòng guāng de yíngguāng bǐ.

Kè luó pǔ jiànyì zài jiāzhōng de bùtóng dìfāng gōngzuò yītiān, bùyào dài rènhé dōngxī lái nòng qīngchǔ nǐ zhēnzhèng xūyào shénme.

Kè luó pǔ shuō:“Nǐ bù huì xiǎng zài gōngzuò zhōng láihuí suíshēn xiédài 10 zhāng zhàopiàn.”

Jiànzhú hé shìnèi shèjì gōngsī Perkins&Will yú 2016 nián zài qí míng ní ābō lì sī de bàngōngshì shíshīle wèi fēnpèi de zuòwèi, nà li yǒu wèizhì biànlì de gōngyìng tuī chē, lǐmiàn zhuāng mǎnle gāngbǐ, dìng shū jī hé jiǎndāo děng wùpǐn.

Méiyǒu měitiān qù de bàngōng zhuō kěnéng huì zàochéng pòhuài, tèbié shì rúguǒ nín kěwàng zài xiāngtóng de huánjìng xià jìnrù tóng yīgè kōngjiān de lìxínggōngshì, zhè biǎomíng gāi gōngzuòle.

“Rúguǒ nǐ shì nà zhǒng zhēnzhèng xǐhuān lìxínggōngshì de rén……nǐ kěnéng xūyào zìjǐ chuàngzào,” kèlākè shuō. Zhè kěnéng yìwèizhe zài kāishǐ gōngzuò rì zhīqián jiànlì gōngzuò qián de xíguàn, lìrú hē bēi kāfēi bìng chákàn nín de měi rì dài bànshì xiàng qīngdān.

Kropp shuō, nín xīwàng chuàngjiàn yīgè liúchéng, bāngzhù nín jǐnkuài shìyìng bìng jìnrù gōngzuò liúchéng. “Nòng qīngchǔ nǐ xūyào zuò nǎxiē duì nǐ tígāo gōngzuò xiàolǜ fēicháng zhòngyào de shìqíng.”

Dàizhe jìhuà jìnrù bàngōngshì kěyǐ bāngzhù nín jìxù qiánjìn bìng bǎochí zhèngguǐ. Zhāopìn píngtái Knac de chuàngshǐ rén ālǐ ěr·luò pèi zī (Ariel Lopez) shuō:“Kāishǐ shèjì nǐ de rìzi, kàn kàn nǐ xiǎng ràng tāmen kàn qǐlái zěnme yàng.” “Zhè shì guānyú wèi nín zài gōngzuò zhōng gǎndào shūshì hé zìxìn dì dìfāng chuàngjiàn cānshù.”

Zài bàngōngshì sìchù zǒudòng, zhǎodào nín xǐhuān de bùtóng dìdiǎn.
Nín kěyǐ zài chuāng biān dùguò nín de zǎochén, ér zài zhōngxīn zhuō páng dùguò xiàwǔ, zài tóngshì qù chúfáng de lùshàng gǎn shàng tāmen.

“Rénmen xūyào shìyàn,” kèlākè shuō. “Hěnduō shíhòu, nǐ huì zìrán’érrán dì bèi mǒu xiē lǐngyù xīyǐn……rúguǒ bàngōngshì li yǒu bùtóng de qūyù, nǐ kěyǐ jiāng bùtóng de qūyù yǔ bùtóng lèixíng de gōngzuò liánxì qǐlái.”

Rúguǒ nín de yītiān chōngmǎnle xūyào gāodù jízhōng zhùyì lì de gōngzuò, qǐng xúnzhǎo yīgè gèng gūlì hé ānjìng dì dìfāng. Dànshì, rúguǒ nín jīngcháng jìnchū huìyì huò yǒu gèng duō de xiézuò gōngzuò, yǔ tóngshì zuò zài yī zhāng gòngxiǎng de zhuōzi shàng kěnéng huì gèng hǎo.

Perkins&Will de quánqiú guīhuà hé zhànlüè shíjiàn fùzé rén Lisa Pool shuō, tā bìmiǎn zài bàngōng zhuō qián chīfàn, yīnwèi kōngjiān kào dé hěn jìn bìngqiě shì gòngxiǎng de.

Tā bǔchōng shuō, rúguǒ yào jìnxíng cháng shí jiàn huò cáozá de tánhuà, gōngrén xūyào zhùyì zhōuwéi de huánjìng bìng zhuǎnyí dào bùtóng de qūyù.

“Zhè zhǐshì lǐmào,” pǔ’ěr shuō.

Bìngqiě jǐnjǐn yīnwèi nín yǒu yīgè nín xǐhuān yùdìng de zuì xǐhuān dì dìfāng, bìng bù yìwèizhe nín yǒu quán shǐyòng tā.

“Rúguǒ yǒurén zhù zài nǐ tōngcháng xǐhuān qù dì dìfāng, qǐng kèqì diǎn, zhǎo gè qítā dìfāng,” kèlākè shuō. “Zhè bùshì yàosǐ de shān. Xiànzài shì shíhòu guòfèn qiángdiào réncíle, yīnwèi měi gèrén dōu zài xiǎng bànfǎ jiějué wèntí.”

Nǐ kěnéng huì hěn gāoxìng yǔ nǐ de tóngshì fēnxiǎng nǐ de xīn zhíwèi de xiāoxī, dàn nǐ de lǎobǎn yīnggāi shì dì yī gè zhīdào nǐ lízhí de rén.

“Zhè shì yī zhǒng lǐmào,”Optima Careers de chuàngshǐ rén jiān zǒngcái mǎlì ān·lǔ jié luō (Marianne Ruggiero) shuō. “Tāmen kěnéng shì juédìng gùyòng nǐ de rén, nǐ xīwàng tāmen yǒu jīhuì liǎojiě hé huòqǔ xìnxī bìng zhìdìng jìhuà.”

Rúguǒ kěnéng, qīnzì jìnxíng cǐ duìhuà, huòzhě rúguǒ nín zài yuǎnchéng gōngzuò, zé jìnxíng shìpín huìyì.

Giáo án giảng dạy tiếng Trung thương mại online này Thầy Vũ chia sẻ công khai trên trang web học tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung thương mại ChineMaster làm tài liệu học trực tuyến cho các bạn học viên. Các bạn cần biết cách ứng dụng những kiến thức được học từ Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5 vào thực tế nhé.

Anh ấy nói, anh ấy sẽ lo ngại, nếu anh ấy sẵn sàng trả tiền cho các cuộc kiểm tra Covid hàng tuần nếu bất kỳ nhân viên nào của anh ấy vẫn chưa được tiêm chủng. Kelly ước tính rằng ở mức 100 đô la một lần, một cuộc kiểm tra hàng tuần cho 40 nhân viên trở lên sẽ là một khoản chi phí – và một sự rắc rối trong điều phối – mà anh ấy không sẵn sàng giả định.

“Tôi chỉ sẽ không làm điều đó. Chúng tôi không cần phải làm ‘hoặc'”, anh ấy nói. Thay vào đó, ông có kế hoạch chỉ yêu cầu tiêm phòng như một điều kiện tuyển dụng và không cung cấp xét nghiệm như một giải pháp thay thế, trừ khi bản thân nhân viên hoặc chính quyền tiểu bang chấp nhận chi phí.

Người sử dụng lao động đang háo hức chờ đợi hướng dẫn sắp tới từ các cơ quan liên bang để làm rõ các quy tắc ban hành kế hoạch của Biden, bao gồm cả những người sẽ có nghĩa vụ pháp lý trả tiền xét nghiệm nếu một nhân viên vẫn chưa được tiêm chủng, cho dù do lựa chọn hay do miễn trừ tôn giáo hoặc y tế.

Một vài tuần trước thông báo của Biden, Aaron Seyedian, người sở hữu công ty Người giúp việc trả tiền tốt ở Washington, DC, đã quyết định bắt buộc tất cả nhân viên của mình phải tiêm phòng.

Cho đến thời điểm đó, Seyedian, người có 16 nhân viên, đã cung cấp các ưu đãi tài chính và vận chuyển miễn phí đến các điểm tiêm chủng cho nhân viên của mình, khoảng một nửa trong số họ vẫn chưa được tiêm chủng.

Ông nói: Bước vào mùa hè, công việc kinh doanh rất tốt vì các khách hàng được tiêm chủng cảm thấy lạc quan rằng họ đã được bảo vệ hoàn toàn khỏi Covid.

Nhưng khi các ca bệnh ngày càng gia tăng do sự lây lan của biến thể Delta, anh bắt đầu nhận được email từ khách hàng, yêu cầu anh chỉ gửi cho họ những nhân viên đã được tiêm phòng đầy đủ để làm công việc dọn dẹp. Vì vậy, vào tháng Tám, ông đã ban hành một ủy nhiệm. Kể từ đó, chỉ có một nhân viên từ chối tiêm vắc-xin và người đó sẽ bị cho thôi việc trừ khi hoặc cho đến khi họ thay đổi quyết định, Seyedian nói.

Mặc dù kế hoạch của Biden sẽ không ảnh hưởng đến chính sách hiện tại của Seyedian, nhưng ông hoan nghênh tổng thống đã đặt ra tiêu chuẩn tối thiểu của liên bang về vắc xin và xét nghiệm. Như Seyedian thấy, nó chỉ có thể tốt cho các doanh nghiệp hướng tới khách hàng.

Ông nói: “Chúng ta càng có thể giảm tải nhận thức cho người tiêu dùng về những thứ họ phải lo lắng, thì đó là điều tuyệt vời cho việc chi tiêu. Điều tốt cho nền kinh tế là không cần phải suy nghĩ về [Covid]”.

Nick Sharp chỉ sử dụng dưới 50 người trong các doanh nghiệp ở khu vực Miami của anh ấy – bao gồm hai quán cà phê, một nhà máy bia và một công ty rang cà phê. Đối với anh ta, kế hoạch của Biden đang quá sức và anh ta nói rằng anh ta không có kế hoạch yêu cầu nhân viên của mình tiêm chủng.

Sharp, người sinh ra ở Úc và không thích các biện pháp nghiêm ngặt mà đất nước quê hương của anh ấy áp dụng để ngăn chặn các trường hợp Covid, tin rằng các cá nhân có thể chọn cách đánh giá và ứng phó với rủi ro.

“Tôi không nghĩ rằng đó là một chức năng tốt đối với các chính phủ … và người sử dụng lao động bắt buộc những việc như thế này ngoại trừ trong những trường hợp cực đoan và hiếm khi bạn có mức độ chắc chắn cao. Tôi không nghĩ rằng điều đó tồn tại [trong tình huống này], ”, Sharp nói. Đối với ông, không có đủ sự chắc chắn về nhiều vấn đề, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến tác dụng lâu dài của vắc-xin hoặc ảnh hưởng của nó đối với những người đã bị Covid.

Tuy nhiên, ông lưu ý, “Tôi không nghĩ [nhiệm vụ] là một chiến lược bất chính nào đó cố gắng kiểm soát mọi người và gây hại cho mọi người.”

Anh ấy không đơn độc khi cảm thấy rằng một nhiệm vụ đi quá xa. Liên đoàn các Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia đã ban hành một lá thư chỉ trích cho Bộ trưởng Lao động Marty Walsh, cáo buộc rằng nhiệm vụ mới buộc các chủ doanh nghiệp nhỏ với hơn 100 nhân viên phải ép buộc công nhân của họ đi tiêm phòng, và sẽ phạt các doanh nghiệp nếu họ không thực hiện.

Sharp cho biết ông tuân theo các hướng dẫn của thành phố, quận và tiểu bang – và là thành viên của Lực lượng đặc nhiệm phục hồi kinh doanh của City of Coral Gables – và luôn giúp nhân viên của mình tuân thủ các hướng dẫn mới nhất.

Ông quan sát thấy mọi người đã đề phòng nhiều hơn khi biến thể Delta bắt đầu tăng mạnh ở Florida vào mùa hè này. “Điều gì thúc đẩy nó là khi bạn biết một người có kết quả xét nghiệm dương tính. Nó trở nên thật hơn. Và sau đó hành vi của mọi người đã thay đổi. Nhiều nhân viên đã tiêm vắc-xin và đeo mặt nạ.”
Sharp ước tính khoảng 70% nhân viên của ông đã được tiêm phòng và khoảng một nửa chọn đeo khẩu trang thường xuyên.

Một số công ty đang chuyển sang lực lượng lao động kết hợp, nơi nhân viên dành một số ngày ở văn phòng và một số ở nhà, đang loại bỏ chỗ ngồi được chỉ định và lưu ý rằng họ sẽ không cần nhiều bàn làm việc cá nhân nếu mọi người không đến văn phòng trên những ngày tương tự. Thay vào đó, người lao động sẽ chọn một không gian để làm việc mỗi ngày họ đến văn phòng.

Brian Kropp, trưởng nhóm nghiên cứu của Gartner Human Resources Practice, cho biết: “Bạn đã từng có một ngôi nhà mà bạn đã đến. Bây giờ bạn đã có một phòng khách sạn để ở”. “Khi bạn ở trong ngôi nhà của mình, bạn có những bức tranh mà bạn thích, bạn biết cảm giác của chiếc ghế như thế nào, bạn biết hàng xóm của mình là ai … Khi bạn ở trong phòng khách sạn, mọi thứ đều mới mẻ.”

Chỗ ngồi không được chỉ định trong văn phòng, đôi khi được gọi là “khách sạn” hoặc “ghế nóng”, không phải là một khái niệm mới. Nhưng sự thúc đẩy của đại dịch đối với công việc từ xa và kết hợp đang khiến nhiều công ty áp dụng nó hơn.

Thay vào đó, công ty sẽ cho phép hầu hết người lao động chọn dành một nửa thời gian của họ để làm việc từ xa hoặc yêu cầu hoàn toàn từ xa sau khi các văn phòng mở cửa hoàn toàn trở lại, đang tạo ra các “khu vực lân cận” để các nhóm có thể ngồi cùng nhau tại các khu vực được chỉ định tại các bàn làm việc linh hoạt và cộng tác.

Theo Burke, một trong những mối quan tâm lớn nhất của nhân viên về kế hoạch chỗ ngồi mới là có thể tìm được chỗ ngồi hay không. Nhưng cô cho biết công nhân sẽ có thể đặt bàn làm việc thông qua một ứng dụng trước tối đa một tuần.

Burke cho biết công ty đang chờ xem tần suất mọi người vào văn phòng khi họ mở cửa lại hoàn toàn và không gian được sử dụng như thế nào trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào đối với bất kỳ cách bố trí hoặc thiết kế không gian văn phòng của mình.

Nếu không có bàn làm việc thông thường, bạn sẽ cần mang theo mọi thứ cần thiết.

Dorie Clark, tác giả của cuốn “Entrepreneurial You” cho biết: “Hãy đầu tư vào một chiếc túi có trọng lượng nhẹ, thiết thực và dễ dàng mang theo hàng ngày.
Và hãy chọn lọc những thứ cần mang theo.

Vì bạn sẽ mang theo hầu hết các vật dụng bên mình, hãy tìm hiểu xem điều gì là cần thiết để làm việc hiệu quả và thoải mái.

Có thể bạn không thực sự cần một ngăn kéo chứa đầy đồ dùng bằng nhựa hoặc bảy miếng ghi chú Post-It hoặc ba bút đánh dấu có khả năng bị khô trong khi bạn đang làm việc từ xa.

Kropp gợi ý bạn nên làm việc từ nhiều nơi khác nhau trong nhà của bạn trong một ngày mà không cần mang theo bất cứ thứ gì để tìm ra thứ bạn thực sự cần.

Kropp nói: “Bạn sẽ không muốn mang theo 10 bức ảnh khi đi làm về.

Tại công ty thiết kế kiến trúc và nội thất Perkins & Will, đã triển khai chỗ ngồi không được chỉ định trong các văn phòng ở Minneapolis của mình vào năm 2016, có các xe cung cấp được đặt ở vị trí thuận tiện chứa đầy những thứ như bút, kim bấm và kéo.

Không có bàn làm việc mà bạn đến mỗi ngày có thể gây xáo trộn, đặc biệt nếu bạn khao khát thói quen đến cùng một không gian với cùng một môi trường xung quanh báo hiệu đã đến giờ làm việc.

Clark nói: “Nếu bạn là kiểu người thực sự thích những công việc thường ngày … thì bạn có thể cần phải tự làm. Điều đó có nghĩa là thiết lập các nghi thức trước khi làm việc, chẳng hạn như uống một tách cà phê và xem lại danh sách việc cần làm hàng ngày của bạn, trước khi bạn bắt đầu ngày làm việc của mình.

Bạn muốn tạo ra một quy trình giúp bạn cảm thấy thoải mái và hòa nhập vào công việc nhanh nhất có thể, Kropp nói. “Tìm ra những việc bạn cần làm thực sự quan trọng đối với bạn để giúp bạn làm việc hiệu quả.”

Đến văn phòng với một kế hoạch có thể giúp bạn đi đúng hướng và đi đúng hướng. Ariel Lopez, người sáng lập nền tảng tuyển dụng Knac cho biết: “Hãy bắt đầu thiết kế các ngày của bạn để trông như thế nào bạn muốn. “Đó là việc tạo ra các thông số để bạn cảm thấy thoải mái và tự tin khi thực hiện công việc của mình.”

Di chuyển xung quanh văn phòng và tìm những điểm khác nhau mà bạn thích.
Bạn có thể dành buổi sáng bên cửa sổ và buổi chiều ngồi bên bàn trung tâm để trò chuyện với đồng nghiệp trên đường vào bếp.

Clark nói: “Mọi người cần thử nghiệm. “Thông thường, bạn sẽ bị thu hút một cách tự nhiên đến một số khu vực nhất định … Nếu có các khu vực khác nhau trong văn phòng, bạn có thể liên kết các khu vực khác nhau với các loại công việc khác nhau.”

Nếu một ngày của bạn tràn ngập công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, hãy tìm một nơi vắng vẻ và yên tĩnh hơn. Nhưng nếu bạn đang tham gia và rời khỏi các cuộc họp hoặc có nhiều công việc hợp tác hơn, thì việc ngồi vào bàn chung với đồng nghiệp của bạn có thể hiệu quả hơn.

Lisa Pool, trưởng nhóm thực hành chiến lược và lập kế hoạch toàn cầu tại Perkins & Will, cho biết cô tránh ăn tại bàn làm việc vì các không gian gần nhau và được chia sẻ.

Cô ấy nói thêm rằng công nhân cần phải nhận thức được xung quanh của họ và di chuyển đến một khu vực khác nếu có một cuộc trò chuyện dài hoặc ồn ào.

“Đó chỉ là về sự lịch sự,” Pool nói.

Và chỉ vì bạn có một vị trí yêu thích mà bạn muốn đặt trước, điều đó không có nghĩa là bạn có quyền nhận nó.

Clark nói: “Nếu ai đó đang chiếm giữ nơi mà bạn thường thích đến, hãy nhã nhặn và tìm một nơi khác. “Đây không phải là ngọn đồi để chết. Đây là thời gian để vượt qua chỉ số về sự tử tế như mọi người đang tìm ra mọi thứ.”

Bạn có thể hào hứng chia sẻ tin tức về vai trò mới của mình với bạn bè trong công việc, nhưng sếp của bạn nên là người đầu tiên biết về việc bạn rời khỏi công ty.

Marianne Ruggiero, người sáng lập và chủ tịch của Optima Careers cho biết: “Đó là một phép lịch sự. “Họ là những người có khả năng đưa ra quyết định thuê bạn và bạn muốn họ có cơ hội hiểu, nhận thông tin và lập kế hoạch.”

Nếu có thể, hãy trực tiếp trò chuyện này hoặc nếu bạn đang làm việc từ xa trong một cuộc họp video.

Toàn bộ bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5 của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Bên cạnh đó các bạn học viên có thể tham khảo thêm thật nhiều chuyên đề tiếng Trung khác trên hệ thống ChineMaster hoàn toàn miễn phí.

Hẹn gặp lại các bạn ở nội dung bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé !

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular