HomeTài liệu học tiếng TrungHọc tiếng Trung Thương mạiGiáo trình tiếng Trung thương mại bài 6

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 6

5/5 - (2 bình chọn)

Chuyên đề tiếng Trung thương mại Thầy Vũ

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 6, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và luyện tập chuyên đề tiếng Trung mới trong lĩnh vực thương mại các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và hoàn thành bài tập ở bên dưới nhé. Bộ tài liệu tiếng Trung thương mại là do chính tay Thầy Vũ nghiên cứu và chọn lọc kiến thức biên soạn nên một bộ giáo trình vô cùng bổ ích, với nội dung gần gũi với thực tế để các bạn áp dụng vào các tình huống một cách linh hoạt. Vì vậy để nâng cao trình độ tiếng Trung của bản thân một cách nhanh chóng thì các bạn phải chăm chỉ luyện tập theo tài liệu mà Thầy Vũ đăng tải trên hệ thống ChineMaster. Mong rằng thông qua những bài giảng này sẽ giúp các bạn cải thiện trình độ của mình, chúc các bạn có những trải nghiệm thật vui vẻ cùng ChineMaster.

Để có thêm thông tin về trung tâm ChineMaster cho các bạn tin tưởng và lựa chọn gắn bó thì ở link bên dưới là một số điều cần thiết, những đánh giá từ các bạn học viên về trung tâm. Các bạn học viên hãy chú ý theo dõi và lựa chọn cho mình một khóa học phù hợp để Thầy Vũ được đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới nhé.

Trung tâm tiếng Trung Hà Nội ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung TPHCM ChineMaster

Tài liệu bộ giáo trình tiếng Trung bao gồm 9 quyển mới nhất được Thầy Vũ chắc lọc kiến thức và tự tay biên soạn cho các bạn ở link bên dưới, chúng ta hãy chăm chỉ luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Trung tại nhà hoàn toàn miễn phí nhé.

Giáo trình tiếng Trung mới nhất ChineMaster

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vài link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 5

Nội dung chi tiết bài giảng tiếng Trung thương mại online Thầy Vũ chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Nội dung bài giảng giáo trình tiếng Trung thương mại bài 6

Toàn bộ tài liệu do Thầy Vũ biên soạn Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 6 ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 6 tiếp tục giáo án bài giảng của Thầy Vũ trên lớp học tiếng Trung online qua Skype 1 học viên và nhiều học viên. Bạn nào muốn tham gia khóa học tiếng Trung thương mại online này thì liên hệ Thầy Vũ sớm trước nhé. Hiện tại các lớp học trực tuyến của Thầy Vũ đang dày đặc và kín mít lịch trình giảng dạy các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật. Bạn nào đăng ký sớm và đóng học phí sớm trước sẽ được Thầy Vũ ưu tiên thu xếp thời gian và lịch học trước tiên. ChineMaster là trung tâm chuyên đào tạo tiếng Trung thương mại uy tín nhất và có chất lượng đào tạo tốt nhất Việt Nam.

韦恩纳尔逊的父亲是一名瑞典移民,曾在钢厂担任电工,他与三个孩子分享了许多理财秘诀。例如,纳尔逊说,你写的第一张支票是每个月给别人,然后以储蓄和投资的形式给自己。 “晚餐时,我们谈到了‘纳尔逊股票’今天的表现,”他说。

名单上的下一个:一次永远不要超过一笔抵押贷款和汽车付款,并且没有其他债务。

但 78 岁的前任教师、现为房地产经纪人的尼尔森 (Nelson) 对他父亲清单上的下一项说得最深情:结婚前,与未婚夫达成协议,永远不要花钱在彼此的背后。

纳尔逊说:“在配偶背后花钱是违反婚约,会让你在离婚法庭上落马。”

在他自己的婚姻中——现在已经持续了 50 年——纳尔逊说,他和他的妻子苏西,也是一名教师,从来没有在没有先与对方核实的情况下买过任何东西——无论是梅西百货的衬衫还是玩具为了他们的女儿。

他们更进一步:“我们都同意,如果有重大的金融购买,一个人说不……另一个人不能有不好的感觉。”

Nelson 说他们多年来一直争论不休,特别是当他在越南之后与 PTSD 作斗争时。 “但我们从来没有发生过一次金钱上的争论。没有一次。”

人们经常开玩笑说姻亲有多烦人或有多难相处。

但埃利奥特·佩珀 (Elliot Pepper) 对他的姻亲说得不够好,他认为是他们说服他上大学,然后在他探索不同的职业机会时为他提供鼓励。

“他们对我的生活产生了深远的影响,”佩珀说。 “没有他们,我会一团糟。”

佩珀现在是一名理财规划师,同时也在高中教授金融知识课程,他承认,他的姻亲几乎肯定有其他动机鼓励他找到自己的生活方式,当他与他们的女儿希拉结婚时才 21。

但对他来说,他们传授的最重要的理财智慧与其说是如何赚钱,不如说是如何用好它。

“他们总是确保他们的孩子能得到他们想要的教育,”佩珀说。

他的姻亲会支付远方亲戚前往家庭聚会的费用。最令人印象深刻的是他们如何支持自己年迈的父母。

Pepper 说:“[我的姻亲] 拥有的钱不仅仅是为了让他们感到舒服。”

虽然薪水往往是主要的谈判点,但这并不是谈话的结束。还有其他可以灵活使用的好处和津贴。

招聘人员经常在招聘过程的早期要求提供薪资数字——尽量避免给出数字。

“你不想让自己陷入困境,”职业和谈判教练兼 Ask For It 的创始人亚历山德拉·迪金森 (Alexandra Dickinson) 说。 “你想在他们想要你的时候谈论金钱,他们需要你,他们必须拥有你……他们会为你找到它。”

如果招聘人员询问您目前的薪水,她建议您不要提供。 “你永远不必付出。你不想根据你以前做过的事情获得报酬,你希望根据你在现在所处的市场中扮演当前角色的技能来获得报酬。 ”

一些州和地方法律禁止雇主询问求职者的工资历史。

在收到offer后,在流程结束时提薪才是正确的时机。

“你永远不会在面试中开始谈判,”西北大学凯洛格管理学院女性高管中心执行主任维多利亚梅德维克说,她是《无所畏惧的谈判》一书的作者。 “在他们说:’我们想雇用你之前,你不是在谈判。’”

关键是要有一个经过充分研究的工资数字,迪金森说这个数字“很高,但没有超过疯狂的界限”。

Glassdoor、PayScale 和 LinkedIn 等网站可以帮助了解具有相似角色、经验水平和市场的人们正在创造什么。

一旦你对合理的数量达成共识,迪金森建议提出三个不同的数字:你的愿望、想要和步行。

“Wish 是一个很高的具体数字;想要是实际目标,要低一点;而步行是交易对你不再有利的点——你必须提前设定,”她说过。

The Job Doctor 首席执行官 Tessa White 建议,如果年终奖金是你的薪酬方案的一部分,请务必查看百分比以及是否根据你加入公司的时间按比例分配。

怀特说:“公司有奖金范围,大多数人不理会它。”

如果一家公司按比例分配奖金,则可能意味着亏本。

怀特说:“人们犯的一个巨大错误是,他们没有确保他们的奖金不会在第一年按比例分配,因此他们不会赔钱。”

在家工作可能意味着穿着更舒适的衣服,并在散步时接电话——但这不是你要求灵活安排的方式。

当要求永久或每周远程工作几天时,专家建议展示这对公司有何好处。

为了平息任何顾虑,怀特建议建议定期签到以根据需要调整安排并审查生产力措施。

“任何时候你把你所要求的东西设计成一个实验,你都会比他们认为这是永久性的事情要幸运得多。”

随着您职业生涯的发展,谈判头衔可能会在经济上对您有利。

怀特说:“任何时候你可以在这些头衔上上升,它会增加薪水。” “因此,如果您获得更高的职位,即使公司可能不会给您更高的薪水,但当您比较该职位并转到下一份工作时,您的薪酬可比性更高。您创造了一份高薪工作的错觉。”

如果您还在面试其他公司时收到了offer,请告知其他雇主。

“你最大的力量来源是你对选择的感觉,”梅德维克说。她建议与其他招聘经理联系,让他们知道你有一个工作机会,但对这个职位真的很感兴趣,不想在没有登记的情况下继续前进。

“你想表达对他们的角色的高度兴趣和兴奋,”她说,但如果有人提出要约,请避免完全承诺接受。

“人们喜欢雇用别人想雇用的人,”她说。 “当其他人想聘用你时,就会有这种推断值,认为你是一个好员工。”

根据劳工部的数据,截至 5 月底,美国有超过 900 万个职位空缺。

为了吸引申请人远离竞争,雇主正在加强激励措施。

“劳动力需求增加,”求职网站 Indeed.com 的经济学家安伊丽莎白康克尔说。她说,与大流行前的基线相比,Indeed.com 上的招聘信息在 7 月初增加了近 36%。

写着“紧急招聘”或提及招聘激励措施的招聘启事也在增加。 “人们真的很想招到工人,他们也想发挥创造力,”她说。

“大多数公司的第一道防线是在这个问题上投入更多资金,”招聘和咨询服务公司 Creative Circle 招聘业务副总裁 Lauren Ferrara 说。

一些招聘困难的公司一直在提高工资。但加薪并不是引起求职者注意的唯一途径。
许多公司都提供签约或招聘奖金。

“招聘激励是雇主的一次性成本。当他们获得足够的工人时,如果他们愿意,他们可以放弃招聘激励,”康克尔说。 “这与提高所有员工的工资大不相同。”

即使是传统上不提供招聘奖金的行业或职位,也在用它们来寻找工人。

招聘奖金的大小可能会有所不同——即使在同一行业内。例如,Konkel 最近看到两个护理职位的广告,一个有 100 美元的签约奖金,而另一个提供 30,000 美元。
“雇主现在处于紧缩状态,”康克尔说。

5 月,亚马逊宣布计划在许多地方雇用 75,000 名履行和运输工作的人,签约奖金高达 1,000 美元。餐厅也提供招聘奖金。例如,纽约市的 Junior’s 餐厅向在餐厅工作至少 30 天的柜台客户服务/柜台员工提供 250 美元的签到奖金。纽约市一名驾驶教练的招聘广告正在宣传 1,500 美元的签约奖金。

拖延招聘流程可能意味着在这个紧张的劳动力市场中失去您的申请人——因此许多公司正在更快地提供工作机会。

费拉拉说:“我在现场看到过面试和offer,第二天就收到面试和offer,有些公司需要几天时间。” “一些公司的发展非常非常快。至少聪明的公司是这样。”

全球网络安全公司 Semperis 希望在明年年底前将员工人数增加一倍,达到约 340 名员工。为了帮助实现其目标,它已将招聘流程从 15 天缩短到 7 天至 20 天。

全球人力资源副总裁 Snezana Sjekloca 说:“我今天可以打电话给手机屏幕,两天后他们告诉我他们收到了另一家公司的报价。”

该公司还为一些高级职位提供从 10,000 美元到 20,000 美元不等的签约奖金。 “主要是很难填补高级销售职位,他们的需求量很大,”Sjekloca 说。

对于在职父母来说,寻找托儿服务可能是就业的主要障碍,尤其是当他们在大流行后返回办公室时。一些雇主正在解决这个问题以吸引潜在的工人。

Giáo án bài giảng lớp học tiếng Trung thương mại online của Thầy Vũ hôm nay chia sẻ thêm rất nhiều kiến thức mới về ngữ pháp tiếng Trung, từ vựng tiếng Trung, thuật ngữ thương mại tiếng Trung và đặc biệt là các cấu trúc câu tiếng Trung thương mại cố định. Các bạn học viên chú ý vận dụng kiến thức của bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 6 vào trong ứng dụng thực tế nhé.

Wěi ēn nà’ěrxùn de fùqīn shì yī míng ruìdiǎn yímín, céng zài gāng chǎng dānrèn diàngōng, tā yǔ sān gè háizi fēnxiǎngle xǔduō lǐcái mìjué. Lìrú, nà’ěrxùn shuō, nǐ xiě de dì yī zhāng zhīpiào shì měi gè yuè gěi biérén, ránhòu yǐ chúxù hé tóuzī de xíngshì jǐ zìjǐ. “Wǎncān shí, wǒmen tán dàole ‘nà’ěrxùn gǔpiào’ jīntiān de biǎoxiàn,” tā shuō.

Míngdān shàng de xià yīgè: Yīcì yǒngyuǎn bùyào chāoguò yī bǐ dǐyā dàikuǎn hé qìchē fùkuǎn, bìngqiě méiyǒu qítā zhàiwù.

Dàn 78 suì de qiánrèn jiàoshī, xiàn wèi fángdìchǎn jīngjì rén de ní’ěrsēn (Nelson) duì tā fùqīnqīngdān shàng de xià yī xiàng shuō dé zuì shēnqíng: Jiéhūn qián, yǔ wèihūnfū dáchéng xiéyì, yǒngyuǎn bùyào huā qián zài bǐcǐ de bèihòu.

Nà’ěrxùn shuō:“Zài pèi’ǒu bèihòu huā qián shì wéifǎn hūnyuē, huì ràng nǐ zài líhūn fǎtíng shàng luòmǎ.”

Zài tā zìjǐ de hūnyīn zhōng——xiànzài yǐjīng chíxùle 50 nián——nà’ěrxùn shuō, tā hé tā de qīzi sū xī, yěshì yī míng jiàoshī, cónglái méiyǒu zài méiyǒu xiān yǔ duìfāng héshí de qíngkuàng xià mǎiguò rènhé dōngxī——wúlùn shì méi xī bǎihuò de chènshān háishì wánjù wèile tāmen de nǚ’ér.

Tāmen gèng jìnyībù:“Wǒmen dōu tóngyì, rúguǒ yǒu zhòngdà de jīnróng gòumǎi, yīgè rén shuō bu……lìng yīgè rén bùnéng yǒu bù hǎo de gǎnjué.”

Nelson shuō tāmen duōnián lái yīzhí zhēnglùn bùxiū, tèbié shì dāng tā zài yuènán zhīhòu yǔ PTSD zuò dòuzhēng shí. “Dàn wǒmen cónglái méiyǒu fāshēngguò yīcì jīnqián shàng de zhēnglùn. Méiyǒu yīcì.”

Rénmen jīngcháng kāiwánxiào shuō yīnqīn yǒu duō fánrén huò yǒu duō nàn xiāngchǔ.

Dàn āi lì ào tè·pèi pò (Elliot Pepper) duì tā de yīnqīn shuō dé bùgòu hǎo, tā rènwéi shì tāmen shuōfú tā shàng dàxué, ránhòu zài tā tànsuǒ bùtóng de zhíyè jīhuì shí wèi tā tígōng gǔlì.

“Tāmen duì wǒ de shēnghuó chǎnshēngle shēnyuǎn de yǐngxiǎng,” pèi pò shuō. “Méiyǒu tāmen, wǒ huì yītuánzāo.”

Pèi pò xiànzài shì yī míng lǐcái guīhuà shī, tóngshí yě zài gāozhōng jiàoshòu jīnróng zhīshì kèchéng, tā chéngrèn, tā de yīnqīn jīhū kěndìng yǒu qítā dòngjī gǔlì tā zhǎodào zìjǐ de shēnghuó fāngshì, dāng tā yǔ tāmen de nǚ’ér xīlā jiéhūn shí cái 21.

Dàn duì tā lái shuō, tāmen chuánshòu de zuì zhòngyào de lǐcái zhìhuì yǔqí shuō shì rúhé zhuànqián, bùrú shuō shì rúhé yòng hǎo tā.

“Tāmen zǒng shì quèbǎo tāmen de hái zǐ néng dédào tāmen xiǎng yào de jiàoyù,” pèi pò shuō.

Tā de yīnqīn huì zhīfù yuǎnfāng qīn qī qiánwǎng jiātíng jùhuì de fèiyòng. Zuì lìng rén yìnxiàng shēnkè de shì tāmen rúhé zhīchí zìjǐ niánmài de fùmǔ.

Pepper shuō:“[Wǒ de yīnqīn] yǒngyǒu de qián bùjǐn jǐn shì wèile ràng tāmen gǎndào shūfú.”

Suīrán xīnshuǐ wǎngwǎng shì zhǔyào de tánpàn diǎn, dàn zhè bìng bùshì tánhuà de jiéshù. Hái yǒu qítā kěyǐ línghuó shǐyòng de hǎochù hé jīntiē.

Zhāopìn rényuán jīngcháng zài zhāopìn guòchéng de zǎoqí yāoqiú tígōng xīnzī shùzì——jǐnliàng bìmiǎn gěi chū shùzì.

“Nǐ bùxiǎng ràng zìjǐ xiànrù kùnjìng,” zhíyè hé tánpàn jiàoliàn jiān Ask For It de chuàngshǐ rén yà lì shān dé lā·dí jīnsēn (Alexandra Dickinson) shuō. “Nǐ xiǎng zài tāmen xiǎng yào nǐ de shíhòu tánlùn jīnqián, tāmen xūyào nǐ, tāmen bìxū yǒngyǒu nǐ…… Tāmen huì wèi nǐ zhǎodào tā.”

Rúguǒ zhāopìn rényuán xúnwèn nín mùqián de xīnshuǐ, tā jiànyì nín bùyào tígōng. “Nǐ yǒngyuǎn bùbì fùchū. Nǐ bùxiǎng gēnjù nǐ yǐqián zuòguò de shìqíng huòdé bàochóu, nǐ xīwàng gēnjù nǐ zài xiànzài suǒ chǔ de shìchǎng zhōng bànyǎn dāngqián juésè de jìnéng lái huòdé bàochóu. ”

Yīxiē zhōu hé dìfāng fǎlǜ jìnzhǐ gùzhǔ xúnwèn qiúzhí zhě de gōngzī lìshǐ.

Zài shōu dào offer hòu, zài liúchéng jiéshù shí tí xīn cái shì zhèngquè de shíjī.

“Nǐ yǒngyuǎn bù huì zài miànshì zhōng kāishǐ tánpàn,” xīběi dàxué kǎi luò gé guǎnlǐ xuéyuàn nǚxìng gāo guǎn zhōngxīn zhíxíng zhǔrèn wéiduōlìyǎ méi dé wéi kè shuō, tā shì “wú suǒ wèijù de tánpàn” yī shū de zuòzhě. “Zài tāmen shuō:’Wǒmen xiǎng gùyòng nǐ zhīqián, nǐ bùshì zài tánpàn.’”

Guānjiàn shì yào yǒu yīgè jīngguò chōngfèn yánjiū de gōngzī shùzì, dí jīnsēn shuō zhège shùzì “hěn gāo, dàn méiyǒu chāoguò fēngkuáng de jièxiàn”.

Glassdoor,PayScale hé LinkedIn děng wǎngzhàn kěyǐ bāngzhù liǎojiě jùyǒu xiāngsì juésè, jīngyàn shuǐpíng hé shìchǎng de rénmen zhèngzài chuàngzào shénme.

Yīdàn nǐ duì hélǐ de shùliàng dáchéng gòngshì, dí jīnsēn jiànyì tíchū sān gè bùtóng de shùzì: Nǐ de yuànwàng, xiǎng yào hé bùxíng.

“Wish shì yīgè hěn gāo de jùtǐ shùzì; xiǎng yàoshi shíjì mùbiāo, yào dī yīdiǎn; ér bùxíng shì jiāoyì duì nǐ bù zài yǒulì de diǎn——nǐ bìxū tíqián shè dìng,” tā shuōguò.

The Job Doctor shǒuxí zhíxíng guān Tessa White jiànyì, rúguǒ niánzhōng jiǎngjīn shì nǐ de xīnchóu fāng’àn de yībùfèn, qǐng wùbì chákàn bǎifēnbǐ yǐjí shìfǒu gēnjù nǐ jiārù gōngsī de shíjiān àn bǐlì fēnpèi.

Huáitè shuō:“Gōngsī yǒu jiǎngjīn fànwéi, dà duōshù rén bù lǐhuì tā.”

Rúguǒ yījiā gōngsī àn bǐlì fēnpèi jiǎngjīn, zé kěnéng yìwèizhe kuīběn.

Huáitè shuō:“Rénmen fàn de yīgè jùdà cuòwù shì, tāmen méiyǒu quèbǎo tāmen de jiǎngjīn bù huì zài dì yī nián àn bǐlì fēnpèi, yīncǐ tāmen bù huì péiqián.”

Zàijiā gōngzuò kěnéng yìwèizhe chuānzhuó gèng shūshì de yīfú, bìng zài sànbù shí jiē diànhuà——dàn zhè bùshì nǐ yāoqiú línghuó ānpái de fāngshì.

Dāng yāoqiú yǒngjiǔ huò měi zhōu yuǎnchéng gōngzuò jǐ tiān shí, zhuānjiā jiànyì zhǎnshì zhè duì gōngsī yǒu hé hǎochù.

Wèile píngxí rènhé gùlǜ, huáitè jiànyì jiànyì dìngqí qiāndào yǐ gēnjù xūyào tiáozhěng ānpái bìng shěnchá shēngchǎnlì cuòshī.

“Rènhé shíhòu nǐ bǎ nǐ suǒ yāoqiú de dōngxī shèjì chéng yīgè shíyàn, nǐ dūhuì bǐ tāmen rènwéi zhè shì yǒngjiǔ xìng de shìqíng yào xìngyùn dé duō.”

Suízhe nín zhíyè shēngyá de fǎ zhǎn, tánpàn tóuxián kěnéng huì zài jīngjì shàng duì nín yǒulì.

Huáitè shuō:“Rènhé shíhòu nǐ kěyǐ zài zhèxiē tóuxián shàng shàngshēng, tā huì zēngjiā xīnshuǐ.” “Yīncǐ, rúguǒ nín huòdé gèng gāo de zhíwèi, jíshǐ gōngsī kěnéng bù huì gěi nín gèng gāo de xīnshuǐ, dàn dāng nín bǐjiào gāi zhíwèi bìng zhuǎn dào xià yī fèn gōngzuò shí, nín de xīnchóu kěbǐ xìng gēng gāo. Nín chuàngzàole yī fèn gāoxīn gōngzuò de cuòjué.”

Rúguǒ nín hái zài miànshì qítā gōngsī shí shōu dàole offer, qǐng gàozhī qítā gùzhǔ.

“Nǐ zuìdà de lìliàng láiyuán shì nǐ duì xuǎnzé de gǎnjué,” méi dé wéi kè shuō. Tā jiànyì yǔ qítā zhāopìn jīnglǐ liánxì, ràng tāmen zhīdào nǐ yǒu yīgè gōngzuò jīhuì, dàn duì zhège zhíwèi zhēn de hěn gǎn xìngqù, bùxiǎng zài méiyǒu dēngjì de qíngkuàng xià jìxù qiánjìn.

“Nǐ xiǎng biǎodá duì tāmen de juésè de gāodù xìngqù hé xīngfèn,” tā shuō, dàn rúguǒ yǒurén tíchū yāoyuē, qǐng bìmiǎn wánquán chéngnuò jiēshòu.

“Rénmen xǐhuān gùyòng biérén xiǎng gùyòng de rén,” tā shuō. “Dāng qítā rén xiǎng pìnyòng nǐ shí, jiù huì yǒu zhè zhǒng tuīduàn zhí, rènwéi nǐ shì yīgè hǎo yuángōng.”

Gēnjù láogōng bù de shùjù, jiézhì 5 yuèdǐ, měiguó yǒu chāoguò 900 wàn gè zhíwèi kòngquē.

Wèile xīyǐn shēnqǐng rén yuǎnlí jìngzhēng, gùzhǔ zhèngzài jiāqiáng jīlì cuòshī.

“Láodònglì xūqiú zēngjiā,” qiúzhí wǎngzhàn Indeed.Com de jīngjì xué jiā ān yīlìshābái kāng kè ěr shuō. Tā shuō, yǔ dà liúxíng qián de jīxiàn xiāng bǐ,Indeed.Com shàng de zhāopìn xìnxī zài 7 yuèchū zēngjiā liǎo jìn 36%.

Xiězhe “jǐnjí zhāopìn” huò tí jí zhāopìn jīlì cuòshī de zhāopìn qǐshì yě zài zēngjiā. “Rénmen zhēn de hěn xiǎng zhāo dào gōngrén, tāmen yě xiǎng fāhuī chuàngzào lì,” tā shuō.

“Dà duōshù gōngsī de dì yī dào fángxiàn shì zài zhège wèntí shàng tóurù gèng duō zījīn,” zhāopìn hé zīxún fúwù gōngsī Creative Circle zhāopìn yèwù fù zǒngcái Lauren Ferrara shuō.

Yīxiē zhāopìn kùnnán de gōngsī yīzhí zài tígāo gōngzī. Dàn jiā xīn bìng bùshì yǐnqǐ qiúzhí zhě zhùyì de wéiyī tújìng.
Xǔduō gōngsī dōu tígōng qiānyuē huò zhāopìn jiǎngjīn.

“Zhāopìn jīlì shì gùzhǔ de yīcì xìng chéngběn. Dāng tāmen huòdé zúgòu de gōngrén shí, rúguǒ tāmen yuànyì, tāmen kěyǐ fàngqì zhāopìn jīlì,” kāng kè ěr shuō. “Zhè yǔ tígāo suǒyǒu yuángōng de gōngzī dà bù xiāngtóng.”

Jíshǐ shì chuántǒng shàng bù tígōng zhāopìn jiǎngjīn de hángyè huò zhíwèi, yě zài yòng tāmen lái xúnzhǎo gōngrén.

Zhāopìn jiǎngjīn de dàxiǎo kěnéng huì yǒu suǒ bùtóng——jíshǐ zài tóngyī hángyè nèi. Lìrú,Konkel zuìjìn kàn dào liǎng gè hùlǐ zhíwèi de guǎnggào, yīgè yǒu 100 měiyuán de qiānyuē jiǎngjīn, ér lìng yīgè tígōng 30,000 měiyuán.
“Gùzhǔ xiànzài chǔyú jǐnsuō zhuàngtài,” kāng kè ěr shuō.

5 Yuè, yàmǎxùn xuānbù jìhuà zài xǔduō dìfāng gùyòng 75,000 míng lǚxíng hé yùnshū gōngzuò de rén, qiānyuē jiǎngjīn gāodá 1,000 měiyuán. Cāntīng yě tígōng zhāopìn jiǎngjīn. Lìrú, niǔyuē shì de Junior’s cāntīng xiàng zài cāntīng gōngzuò zhìshǎo 30 tiān de guìtái kèhù fúwù/guìtái yuángōng tígōng 250 měiyuán de qiāndào jiǎngjīn. Niǔyuē shì yī míng jiàshǐ jiàoliàn de zhāopìn guǎnggào zhèngzài xuānchuán 1,500 měiyuán de qiānyuē jiǎngjīn.

Tuōyán zhāopìn liúchéng kěnéng yìwèizhe zài zhège jǐnzhāng de láodònglì shìchǎng zhōng shīqù nín de shēnqǐng rén——yīncǐ xǔduō gōngsī zhèngzài gèng kuài dì tígōng gōngzuò jīhuì.

Fèi lā lā shuō:“Wǒ zài xiànchǎng kàn dàoguò miànshì hé offer, dì èr tiān jiù shōu dào miànshì hé offer, yǒuxiē gōngsī xūyào jǐ tiān shíjiān.” “Yīxiē gōngsī de fǎ zhǎn fēicháng fēicháng kuài. Zhìshǎo cōngmíng de gōngsī shì zhèyàng.”

Quánqiú wǎngluò ānquán gōngsī Semperis xīwàng zài míngnián niándǐ qián jiāng yuángōngrénshù zēng jiā yī bèi, dádào yuē 340 míng yuángōng. Wèile bāngzhù shíxiàn qí mùbiāo, tā yǐ jiāng zhāopìn liúchéng cóng 15 tiān suōduǎn dào 7 tiān zhì 20 tiān.

Quánqiú rénlì zīyuán fù zǒngcái Snezana Sjekloca shuō:“Wǒ jīntiān kěyǐ dǎ diànhuà gěi shǒujī píngmù, liǎng tiānhòu tāmen gàosù wǒ tāmen shōu dàole lìng yījiā gōngsī de bàojià.”

Gāi gōngsī hái wéi yīxiē gāojí zhíwèi tígōng cóng 10,000 měiyuán dào 20,000 měiyuán bù děng de qiānyuē jiǎngjīn. “Zhǔyào shi hěn nán tiánbǔ gāojí xiāoshòu zhíwèi, tāmen de xūqiú liàng hěn dà,”Sjekloca shuō.

Duìyú zàizhí fùmǔ lái shuō, xúnzhǎo tuō ér fúwù kěnéng shì jiùyè de zhǔyào zhàng’ài, yóuqí shì dāng tāmen zài dà liúxíng hòu fǎnhuí bàngōngshì shí. Yīxiē gùzhǔ zhèngzài jiějué zhège wèntí yǐ xīyǐn qiánzài de gōng rén.

Giáo án lớp tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế Thầy Vũ đưa ra mỗi ngày trong chuyên mục này sẽ là nguồn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí cực kỳ tốt và có thể giúp bạn nhanh chóng phát triển kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật tiếng Trung thương mại sau khi đã học xong bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 6 trên lớp.

Cha của Wayne Nelson, một người nhập cư Thụy Điển từng làm thợ điện tại các nhà máy thép, đã chia sẻ nhiều mẹo tài chính với ba đứa con của mình. Ví dụ, Nelson nói, séc đầu tiên bạn viết là để đưa cho người khác hàng tháng, sau đó cho chính bạn dưới hình thức tiết kiệm và đầu tư. Ông nói: “Vào bữa tối, chúng tôi đã nói về việc ‘cổ phiếu Nelson’ đã hoạt động như thế nào ngày hôm nay.

Tiếp theo trong danh sách: Không bao giờ có nhiều hơn một khoản thế chấp và thanh toán ô tô cùng một lúc và không mang theo khoản nợ nào khác.

Nhưng Nelson, một cựu giáo viên, hiện là nhà môi giới bất động sản ở tuổi 78, nói một cách tâm đắc nhất điều tiếp theo trong danh sách của cha mình: Trước khi kết hôn, hãy thỏa thuận với vợ / chồng sắp cưới của bạn rằng bạn sẽ không bao giờ tiêu tiền. sau lưng nhau.

“Chi tiêu sau lưng của vợ / chồng bạn là để bất chấp hợp đồng hôn nhân và sẽ đưa bạn ra tòa ly hôn”, Nelson nói.

Trong cuộc hôn nhân của chính mình – đến nay đã trải qua 50 năm – Nelson cho biết anh và vợ, Susie, cũng là một giáo viên, chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì mà không kiểm tra trước với người kia – cho dù đó là áo sơ mi của Macy’s hay đồ chơi. cho con gái của họ.

Họ tiến thêm một bước nữa: “Cả hai chúng tôi đều đồng ý nếu có một vụ mua bán tài chính lớn và một người nói không … người kia không thể giữ được cảm xúc tồi tệ.”

Nelson cho biết họ đã có những tranh cãi trong nhiều năm, đặc biệt là khi ông đang đấu tranh với PTSD sau Việt Nam. “Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có một cuộc tranh cãi về tiền bạc. Không phải một.”

Mọi người đùa cợt về mức độ khó chịu và khó chịu của những người chồng.

Nhưng Elliot Pepper không thể nói đủ những điều tốt đẹp về vợ của mình, người mà anh ấy tin tưởng đã thuyết phục anh ấy vào đại học và sau đó khuyến khích anh ấy khi anh ấy khám phá các cơ hội nghề nghiệp khác nhau.

Pepper nói: “Chúng đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. “Nếu không có họ, tôi sẽ là một mớ hỗn độn nóng bỏng.”

Giờ đây, một nhà hoạch định tài chính cũng đang dạy một khóa trung học về kiến thức tài chính, Pepper thừa nhận rằng vợ của anh gần như chắc chắn có một động cơ thay thế để khuyến khích anh tìm đường trong cuộc sống, điều gì xảy ra với việc anh kết hôn với con gái của họ, Shira, khi anh còn. chỉ 21.

Nhưng đối với anh ấy, sự khôn ngoan quan trọng nhất về tài chính mà họ từng truyền đạt ít liên quan đến cách kiếm tiền hơn là sử dụng nó như thế nào cho hiệu quả.

Pepper nói: “Họ luôn đảm bảo rằng con cái của họ có thể có được nền giáo dục như mong muốn.

Vợ chồng anh sẽ trả tiền cho những người họ hàng xa đi du lịch họp mặt gia đình. Và ấn tượng nhất là họ đã hỗ trợ cha mẹ già của mình tốt như thế nào.

Pepper nói: “Số tiền mà [chồng tôi] có không chỉ để họ thoải mái.”

Mặc dù tiền lương có xu hướng là điểm thương lượng chính, nhưng nó không phải là điểm kết thúc của cuộc trò chuyện. Có những lợi ích và đặc quyền khác cũng có thể linh hoạt.

Các nhà tuyển dụng thường yêu cầu con số lương sớm trong quá trình tuyển dụng – cố gắng tránh đưa ra một con số.

Alexandra Dickinson, một huấn luyện viên đàm phán và nghề nghiệp, đồng thời là người sáng lập của Ask For It, cho biết: “Bạn không muốn tự đóng khung mình vào. “Bạn muốn nói về tiền khi họ muốn bạn, họ cần bạn, họ phải có bạn … họ sẽ tìm nó cho bạn.”

Và nếu nhà tuyển dụng hỏi về mức lương hiện tại của bạn, cô ấy khuyên bạn không nên đưa ra. “Bạn không bao giờ phải cho đi. Bạn không muốn được trả tiền dựa trên những gì bạn đã làm trước đây, bạn muốn được trả tiền dựa trên bộ kỹ năng mà bạn đang mang lại cho vai trò hiện tại trên thị trường hiện tại. ”

Một số luật của tiểu bang và địa phương cấm người sử dụng lao động hỏi người nộp đơn về lịch sử tiền lương.

Thời điểm thích hợp để trả lương là vào cuối quá trình, sau khi bạn nhận được đề nghị.

Victoria Medvec, tác giả cuốn sách “Đàm phán không sợ hãi” và là giám đốc điều hành của Trung tâm Phụ nữ Điều hành tại Trường Quản lý Kellogg thuộc Đại học Northwestern cho biết: “Bạn không bao giờ bắt đầu đàm phán giữa cuộc phỏng vấn”. “Bạn không đàm phán trước khi họ nói: ‘Chúng tôi muốn thuê bạn.'”

Chìa khóa là có một con số lương được nghiên cứu kỹ lưỡng, mà Dickinson nói là “cao, nhưng không vượt quá giới hạn điên rồ.”

Các trang web như Glassdoor, PayScale và LinkedIn có thể giúp cung cấp thông tin về những gì mọi người có vai trò, mức độ kinh nghiệm và thị trường tương tự đang tạo ra.

Khi bạn đã nhất trí về số tiền hợp lý, Dickinson khuyên bạn nên đưa ra ba con số khác nhau: mong muốn, mong muốn và bước đi của bạn.

Nếu tiền thưởng hàng năm là một phần trong gói lương thưởng của bạn, hãy đảm bảo xem xét tỷ lệ phần trăm và liệu nó có được chia theo tỷ lệ dựa trên thời gian bạn gia nhập công ty hay không, Tessa White, Giám đốc điều hành của The Job Doctor đề xuất.

White nói: “Các công ty có phạm vi tiền thưởng và hầu hết mọi người đều bỏ qua điều đó.

Nếu một công ty tăng tiền thưởng của mình, điều đó có thể đồng nghĩa với việc mất tiền.

“Một sai lầm lớn mà mọi người mắc phải là họ không đảm bảo rằng họ thương lượng rằng tiền thưởng của họ sẽ không được chia theo tỷ lệ trong năm đầu tiên đó để họ không bị mất tiền,” White nói.

Làm việc tại nhà có thể có nghĩa là mặc quần áo thoải mái hơn và thực hiện cuộc gọi buổi sáng khi đi dạo đẹp – nhưng đó không phải là cách bạn yêu cầu một lịch trình linh hoạt.

Khi yêu cầu làm việc từ xa vĩnh viễn hoặc một vài ngày trong tuần, các chuyên gia khuyên bạn nên giới thiệu cách làm đó sẽ có lợi cho công ty.

Và để xoa dịu bất kỳ mối lo ngại nào, White khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh việc sắp xếp khi cần thiết và xem xét các biện pháp năng suất.

“Bất cứ khi nào bạn đóng khung thứ gì đó mà bạn đang yêu cầu như một thử nghiệm, bạn sẽ gặp may mắn lớn hơn nhiều so với việc họ nghĩ rằng đây là điều vĩnh viễn.”

Thương lượng một chức danh có thể có lợi về mặt tài chính cho bạn khi sự nghiệp của bạn tiến triển.

White nói: “Bất cứ lúc nào bạn có thể thăng tiến trên những danh hiệu đó, điều đó sẽ làm tăng lương. “Vì vậy, nếu bạn nhận được một chức danh cao hơn, mặc dù công ty có thể không trả cho bạn nhiều hơn, nhưng khi bạn so sánh chức danh đó và chuyển sang công việc tiếp theo mà mức lương so sánh của bạn cao hơn. Bạn đã tạo ra ảo tưởng về một công việc được trả lương cao hơn.”

Nếu một lời đề nghị xuất hiện khi bạn vẫn đang phỏng vấn với các công ty khác, hãy cho các nhà tuyển dụng khác biết.

Medvec nói: “Nguồn sức mạnh lớn nhất của bạn là ý thức về các lựa chọn thay thế. Cô ấy đề xuất liên hệ với những người quản lý tuyển dụng khác và cho họ biết bạn có một lời đề nghị, nhưng thực sự quan tâm đến vai trò đó và không muốn tiếp tục mà không đăng ký.

“Bạn muốn thể hiện mức độ quan tâm và phấn khích cao về vai trò của họ,” cô nói, nhưng tránh hoàn toàn cam kết chấp nhận một lời đề nghị nếu một lời đề nghị được đưa ra.

Cô nói: “Mọi người thích thuê một người nào đó mà người khác muốn thuê. “Có giá trị suy ra này khi người khác muốn thuê bạn rằng bạn là một người thuê giỏi.”

Theo Bộ Lao động, có hơn 9 triệu việc làm ở Mỹ vào cuối tháng 5.

Để thu hút các ứng viên tránh xa cuộc cạnh tranh, các nhà tuyển dụng đang tăng cường các biện pháp khuyến khích của họ.

AnnElizabeth Konkel, chuyên gia kinh tế tại trang web tìm kiếm việc làm Indeed.com cho biết: “Nhu cầu về lao động đang tăng cao. Các tin tuyển dụng trên Indeed.com đã tăng gần 36% vào đầu tháng Bảy so với mức cơ bản trước đại dịch, cô nói.

Các bài đăng tuyển dụng có nội dung “cần tuyển gấp” hoặc đề cập đến các ưu đãi tuyển dụng cũng đang gia tăng. “Mọi người đang thực sự cố gắng để có được công nhân và họ đang cố gắng sáng tạo”, cô nói.

Lauren Ferrara, phó chủ tịch phụ trách hoạt động tuyển dụng của công ty dịch vụ tuyển dụng và tư vấn Creative Circle cho biết: “Tuyến phòng thủ đầu tiên đối với hầu hết các công ty là ném nhiều tiền hơn vào vấn đề này.

Một số công ty đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng đã tăng lương. Nhưng tăng lương không phải là cách duy nhất để thu hút sự chú ý của người tìm việc.
Nhiều công ty đang cung cấp tiền thưởng cho việc ký kết hoặc tuyển dụng.

Konkel cho biết: “Ưu đãi tuyển dụng là chi phí một lần đối với người sử dụng lao động. Khi họ có đủ nhân công, họ có thể bỏ ưu đãi tuyển dụng nếu muốn”. “Và điều đó rất khác so với việc tăng lương cho tất cả nhân viên.”

Ngay cả những ngành hoặc vị trí không truyền thống cung cấp tiền thưởng tuyển dụng cũng đang sử dụng chúng để tìm nhân công.

Quy mô tiền thưởng tuyển dụng có thể khác nhau – ngay cả trong cùng một ngành. Ví dụ, Konkel gần đây đã thấy hai vị trí điều dưỡng được quảng cáo, một vị trí có 100 đô la tiền thưởng ký hợp đồng trong khi vị trí còn lại cung cấp 30.000 đô la.
“Các nhà tuyển dụng đang gặp khó khăn ngay bây giờ,” Konkel nói.

Vào tháng 5, Amazon đã công bố kế hoạch thuê 75.000 nhân viên làm các công việc vận chuyển và hoàn thành với tiền thưởng khi đăng nhập lên tới 1.000 đô la tại nhiều địa điểm. Các nhà hàng cũng đang cung cấp tiền thưởng tuyển dụng. Ví dụ: Nhà hàng Junior ở Thành phố New York đang cung cấp khoản thưởng $ 250 khi đăng nhập để đối phó với các nhân viên phục vụ khách hàng / quầy vẫn làm việc tại nhà hàng trong ít nhất 30 ngày. Và một tin tuyển dụng cho một giáo viên dạy lái xe ở Thành phố New York đang quảng cáo một khoản tiền thưởng ký hợp đồng 1.500 đô la.

Việc vạch ra quy trình tuyển dụng có thể đồng nghĩa với việc đánh mất ứng viên của bạn trong thị trường lao động chật hẹp này – vì vậy nhiều công ty đang đưa ra lời mời làm việc nhanh hơn.

“Tôi đã xem các cuộc phỏng vấn và mời chào ngay tại chỗ, phỏng vấn và sau đó đưa ra lời mời vào ngày hôm sau, và một số công ty mất vài ngày”, Ferrara nói. “Một số công ty đang tiến rất nhanh. Ít nhất là những công ty thông minh.”

Công ty an ninh mạng toàn cầu Semperis muốn tăng gấp đôi số nhân viên của mình lên khoảng 340 nhân viên vào cuối năm sau. Để giúp đạt được mục tiêu, họ đã rút ngắn quy trình tuyển dụng xuống còn bảy ngày từ 15 đến 20 ngày.

Snezana Sjekloca, phó chủ tịch nguồn nhân lực toàn cầu cho biết: “Hôm nay tôi có thể gọi đến màn hình điện thoại và hai ngày sau họ cho tôi biết họ có lời đề nghị từ một công ty khác”.

Công ty cũng đang cung cấp tiền thưởng ký hợp đồng từ 10.000 đến 20.000 đô la cho một số vai trò cấp cao. Sjekloca cho biết: “Hầu hết rất khó để lấp đầy các vai trò bán hàng cấp cao, họ đang có nhu cầu như vậy.

Đối với các bậc cha mẹ đang đi làm, việc tìm người trông trẻ có thể là một trở ngại lớn đối với việc làm, đặc biệt là khi họ trở lại văn phòng sau đại dịch. Và một số nhà tuyển dụng đang giải quyết vấn đề đó để thu hút những người lao động tiềm năng.

Toàn bộ bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại bài 6 của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Hi vọng rằng thông qua tiết học này các bạn học viên sẽ đúc kết được cho bản thân những bài học bổ ích. Bên cạnh đó các bạn có thể theo dõi những bài giảng tiếng Trung khác thông qua website ChineMaster hoàn toàn miễn phí.

Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé !

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular