Thứ Bảy, Tháng Mười Hai 2, 2023
HomeTài liệu học tiếng TrungHọc tiếng Trung Thương mạiGiáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán...

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán giá cả

5/5 - (2 bình chọn)

Hướng dẫn học tiếng Trung thương mại online tại nhà hiệu quả

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán giá cả, nội dung bài giảng hôm nay Thầy Vũ sẽ giúp các bạn có thêm kiến thức để đàm phán giá cả trong kinh doanh mua bán, chúng ta hãy chú ý theo dõi toàn bộ bài giảng nhé. Chuyên đề tiếng Trung thương mại do chính tay Th.s Nguyễn Minh Vũ biên soạn, giới thiệu đến chúng ta lượng kiến thức tiếng Trung vô cùng bổ ích để các bạn có thể áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt và dễ dàng hơn. Mong rằng thông qua những bài giảng tiếng Trung online của trung tâm ChineMaster sẽ giúp cho các bạn nâng cao được trình độ tiếng Trung cũng như củng cố lại những kiến thức cần thiết. Trong quá trình theo dõi bài giảng tiếng Trung trên website ChineMaster các bạn sẽ tham khảo được chủ đề tiếng Trung đa dạng và hoàn toàn miễn phí. Chúc các bạn học viên học tập vui vẻ và hiệu quả cùng ChineMaster nhé !

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về trung tâm ChineMaster thì có thể tham khảo ở link bên dưới, nội dung bài viết rất chi tiết về cả hai cơ sở tại TPHCM và Hà Nội các bạn hãy chú ý theo dõi nhé.

Trung tâm tiếng Trung Hà Nội ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung TPHCM ChineMaster

Nội dung kiến thức tiếng Trung của giáo trình bộ 9 quyển do chính Thầy Vũ tự tay biên soạn và mang đến cho chúng ta những kiến thức mới và bổ ích nhất, các bạn hãy ấn ngay vào link bên dưới để luyện tập theo bài giảng mà Thầy Vũ chia sẻ mỗi ngày nhé.

Chuyên đề giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển ChineMaster

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vài link bên dưới nhé.

Bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại dịch hợp đồng buôn bán

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online Thầy Vũ chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán giá cả

Toàn bộ tài liệu Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán giá cả ChineMaster

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán giá cả là một trong những chương trình giảng dạy các khóa học tiếng Trung thương mại online cơ bản nâng cao của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo hệ thống giáo trình tiếng Trung thương mại ChineMaster toàn tập hiện đang có bán rất nhiều tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội và Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM Sài Gòn.

惊恐发作的身体症状是对危险的战或逃反应——除了不存在威胁。

医学博士 Beth Salcedo 说:“战斗或逃跑系统是我们人类管理危险情况的硬连线,而当触发不是真正危险的时候,我们这些焦虑的人会激活战斗或逃跑反应。”罗斯焦虑症及相关疾病中心主任,美国焦虑症和抑郁症协会董事会主席。

“我们的心跳加速和血液循环有利于我们的大肌肉群,所以我们可以逃跑,而我们又会头晕目眩,因为血液以不同的方式流动。我们的身体正在准备我们试图摆脱危险,”她解释说。

Noah Clyman 是一名获得许可的临床社会工作者,同时也是纽约市纽约市认知疗法中心的主任,他说他与患者一起工作,帮助他们意识到这些通常令人恐惧的身体症状是可以忍受的,而不是害怕。 “治疗的一个主要目标是让来访者了解恐慌感是正常和不舒服的,但并不危险。”

根据美国心理学会 (APA) 的说法,恐慌症的标志性症状是对未来恐慌发作的持续恐惧。

如果您经历过四次或更多次惊恐发作,特别是如果您曾经惊恐发作并且一直担心会再次发生惊恐发作,则您可能患有惊恐障碍。

生活转变 重大的生活事件,例如大学毕业、结婚或生第一个孩子,似乎与恐慌症有关。最近失去亲人或与亲人分离也与恐慌症有关。

遗传易感性 如果您的家庭成员患有恐慌症,那么您自己患此病的风险就会增加,尤其是在您生活中的压力时期。

生物故障恐慌症也可能是由于生物故障,但需要做更多的研究。

身体和心理的结合 一个人可能会在惊恐发作时出现身体症状,并因此发生真正的惊恐发作。例如,如果您因喝咖啡、锻炼或服用药物而导致心跳加速,并且您认为自己正在惊恐发作,那么您可能会触发真正的惊恐发作。

专家一致认为,咨询有执照的治疗师是开始解决恐慌症的最佳方法。在某些情况下,也可以使用药物。

心理疗法,特别是一种称为认知行为疗法 (CBT) 的特定类型,是恐慌症的有效一线治疗方法。 CBT 教您不同的方法来应对恐慌发作带来的恐惧感和身体症状。

通过 CBT,您的治疗师将与您一起在安全的环境中逐渐模拟恐慌发作。随着时间的推移,惊恐发作的身体症状将不再感到危险,并且发作应该开始消失。如果您因为担心会引发惊恐发作而一直在避免任何情况,CBT 也可以提供帮助。

呼吸再训练和积极想象等放松技巧可以帮助恐慌症患者“顺利度过”恐慌发作。恐慌症患者的呼吸频率可能略高于平均水平,学会减慢这个频率可以帮助他们应对恐慌发作并预防未来的发作。此外,与其他患有恐慌症的人一起寻找一个支持小组,当与治疗结合使用时,对某些人可能会非常有帮助。

恐慌症通常会导致恐惧症,因为一旦您经历过惊恐发作,您可能会开始避免与发作时所处的情况类似(称为“情境回避”)。这可能会导致恐惧症。例如,您在驾驶时惊恐发作,开始避免驾驶,然后对驾驶产生实际的恐惧症。

恐慌症的一个严重并发症是当您出现广场恐惧症或害怕外出时,因为您相信呆在室内可以避免所有可能引发恐慌发作的情况。

恐慌症的症状通常始于青少年晚期或成年早期。虽然恐慌症通常在 20 岁以后开始,但儿童也可能患有此病,许多人会出现类似恐慌的症状(“恐惧症”)。

大约 2% 到 3% 的美国人在某一年经历过恐慌症,女性患恐慌症的几率是男性的两倍。

ADAA 旨在提高焦虑、抑郁和相关疾病患者的生活质量。他们的网站上有关于恐慌症的症状和治疗的信息。

NIMH 是领先的联邦精神障碍研究机构,是世界上最大的生物医学研究机构美国国立卫生研究院 (NIH) 的一部分。他们的网站提供有关恐慌症患病率及其原因的信息。

APA 是代表美国心理学领域的领先科学和专业组织。他们的网站上有关于恐慌症的原因、副作用和治疗的信息。

虽然毒藤可以在完全野生的地区生长,但它通常会在受到人类干扰的地方茁壮成长,例如道路和小径的两侧,或者在清理或开发的土地边缘。

“这是一种能够在其他物种无法生长的地方生长的物种,”明尼苏达州黑斯廷斯 Afton 州立公园的解释博物学家 Linda Radimecky 说。

对毒藤的一些反应相对较轻,可以在家中使用非处方 (OTC) 药物或家庭疗法来缓解不适。但在严重的情况下,你应该就医。

如果您认为自己可能会接触到常春藤植物,您可以穿上防护服,并在可能接触植物后 30 分钟内正确清洁衣服和皮肤,从而采取措施防止毒藤反应。

限制接触毒藤的一个重要步骤当然是了解它的样子。

许多人都熟悉这句话,“三叶草,顺其自然”——但根据 Radimecky 的说法,这通常不足以避免这种植物。

首先,“三片叶子”究竟是什么意思? “每片叶子都有一个叶茎,”Radimecky 说。 “在毒藤上,三片叶子的茎从植物的同一个地方分出。”

她指出,两侧的两根叶茎往往比中间的茎短。

至于叶子的颜色,毒藤可以千差万别。 “有时它们是绿色的,有时它们是红色的。有时它们是闪亮的,有时则不是,”Radimecky 说。

毒藤叶确实有一个明确的特征:它们通常不对称。 “叶子的一侧可能与另一侧不同,植物上的三片叶子也不相同,”Radimecky 说。 “这在植物界很奇怪。”

毒藤叶可能有齿或裂,但也可能是光滑的边缘。

据 Radimecky 说,植物本身通常不是很高——通常不到一英尺高,除非它爬到树的一侧或另一个垂直表面。但在某些地区,它长成浓密的灌木,高达四英尺。

当它们成熟时,毒藤植物会长出浆果,这些浆果开始是绿色的,但会变成白色——“有点像奶油色,”Radimecky 说。

毒藤在受到干扰的地区茁壮成长的原因之一是它至少喜欢部分阳光。 “如果天气晴朗,它会迅速生长,”Radimecky 说。

您反应的严重程度将取决于您的自然敏感性水平,以及有多少植物油与您的皮肤结合。

皮肤上的油脂过多也可能导致皮疹更早出现。

如果您吸入含有毒葛油的烟雾,症状可能包括呼吸道和肺部刺激以及呼吸困难。

毒葛含有一种称为漆酚的油性树脂。它存在于植物的叶子、茎和根中,无色无味。

这种油性物质在与许多不同类型的表面接触时很容易粘在上面,包括皮肤、衣服、宠物毛皮以及户外工具和设备。

如果油接触到一个物体并且之后没有被洗掉,那么在接触该物体后可能会出现皮肤反应——即使是在多年之后。

“如果你把它系在鞋带上,然后系鞋带并擦额头,你的额头上可能会有毒藤,”Radimecky 说。

当毒藤油接触您的皮肤时,它会与该区域结合并引起您身体自身免疫系统的反应。这种反应被称为过敏性接触性皮炎。

根据美国皮肤协会的数据,大多数人都容易受到毒葛引起的这种过敏反应,但大约 15% 的人永远不会有反应。

“我们的身体在初次接触毒葛后变得敏感,”纽约市西奈山医院皮肤科美容和临床研究主任 Joshua Zeichner 医学博士说。 “在未来暴露后,我们的免疫系统会被激活,导致严重的炎症。”

除了直接接触和接触受污染的物品外,如果植物被燃烧,您还可以通过吸入植物的烟雾来产生毒藤反应。这会伤害您的鼻腔通道和肺部,并可能导致某些人出现严重反应。

毒藤不具有传染性,除非您的皮肤上仍有来自植物的油,并且您将其传播到其他表面。一旦你洗掉了油,你也不能通过抓挠来传播皮疹。

如果皮疹出现扩散,可能是因为该区域已经暴露并且正在经历延迟反应。或者您的指甲下可能有植物油,或者您在不知不觉中接触了受污染的物品。

Bên dưới là bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung cho các đoạn văn bản luyện dịch tiếng Trung thương mại theo bài giảng Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán giá cả.

Jīngkǒng fāzuò de shēntǐ zhèngzhuàng shì duì wéixiǎn de zhàn huò táo fǎnyìng——chú liǎo bù cúnzài wēixié.

Yīxué bóshì Beth Salcedo shuō:“Zhàndòu huò táopǎo xìtǒng shì wǒmen rénlèi guǎnlǐ wéixiǎn qíngkuàng de yìng lián xiàn, ér dāng chù fǎ bùshì zhēnzhèng wéixiǎn de shíhòu, wǒmen zhèxiē jiāolǜ de rén huì jīhuó zhàndòu huò táopǎo fǎnyìng.” Luósī jiāolǜ zhèng jí xiāngguān jíbìng zhōngxīn zhǔrèn, měiguó jiāolǜ zhèng hé yìyù zhèng xiéhuì dǒngshìhuì zhǔxí.

“Wǒmen de xīntiào jiāsù hé xiěyè xúnhuán yǒu lìyú wǒmen de dà jīròu qún, suǒyǐ wǒmen kěyǐ táopǎo, ér wǒmen yòu huì tóuyūn mùxuàn, yīnwèi xiěyè yǐ bùtóng de fāngshì liúdòng. Wǒmen de shēntǐ zhèngzài zhǔnbèi wǒmen shìtú bǎituō wéixiǎn,” tā jiěshì shuō.

Noah Clyman shì yī míng huòdé xǔkě de línchuáng shèhuì gōngzuò zhě, tóngshí yěshì niǔyuē shì niǔyuē shì rèn zhī liáofǎ zhōngxīn de zhǔrèn, tā shuō tā yǔ huànzhě yīqǐ gōngzuò, bāngzhù tāmen yìshí dào zhèxiē tōngcháng lìng rén kǒngjù de shēntǐ zhèngzhuàng shì kěyǐ rěnshòu de, ér bùshì hàipà. “Zhìliáo de yīgè zhǔyào mùbiāo shì ràng láifǎng zhě liǎojiě kǒnghuāng gǎn shì zhèngcháng hé bú shūfú de, dàn bìng bù wéixiǎn.”

Gēnjù měiguó xīnlǐ xuéhuì (APA) de shuōfǎ, kǒnghuāng zhèng de biāozhì xìng zhèngzhuàng shì duì wèilái kǒnghuāng fāzuò de chíxù kǒngjù.

Rúguǒ nín jīnglìguò sì cì huò gèng duō cì jīngkǒng fāzuò, tèbié shì rúguǒ nín céngjīng jīngkǒng fāzuò bìngqiě yīzhí dānxīn huì zàicì fāshēng jīngkǒng fāzuò, zé nín kěnéng huàn yǒu jīngkǒng zhàng’ài.

Shēnghuó zhuǎnbiàn zhòngdà de shēnghuó shìjiàn, lìrú dàxué bìyè, jiéhūn huò shēng dì yīgè háizi, sìhū yǔ kǒnghuāng zhèng yǒuguān. Zuìjìn shīqù qīnrén huò yǔ qīnrén fēnlí yě yǔ kǒnghuāng zhèng yǒuguān.

Yíchuán yì gǎnxìng rúguǒ nín de jiātíng chéngyuán huàn yǒu kǒnghuāng zhèng, nàme nín zìjǐ huàn cǐ bìng de fēngxiǎn jiù huì zēngjiā, yóuqí shì zài nín shēnghuó zhōng de yālì shíqí.

Shēngwù gùzhàng kǒnghuāng zhèng yě kěnéng shì yóuyú shēngwù gùzhàng, dàn xūyào zuò gèng duō de yánjiū.

Shēntǐ hé xīnlǐ de jiéhé yīgè rén kěnéng huì zài jīngkǒng fāzuò shí chūxiàn shēntǐ zhèngzhuàng, bìng yīncǐ fāshēng zhēnzhèng de jīngkǒng fāzuò. Lìrú, rúguǒ nín yīn hē kāfēi, duànliàn huò fúyòng yàowù ér dǎozhì xīntiào jiāsù, bìngqiě nín rènwéi zìjǐ zhèngzài jīngkǒng fāzuò, nàme nín kěnéng huì chùfā zhēnzhèng de jīngkǒng fāzuò.

Zhuānjiā yì zhì rènwéi, zīxún yǒu zhízhào de zhìliáo shī shì kāishǐ jiějué kǒnghuāng zhèng de zuì jiā fāngfǎ. Zài mǒu xiē qíngkuàng xià, yě kěyǐ shǐyòng yàowù.

Xīnlǐ liáofǎ, tèbié shì yī zhǒng chēng wèi rèn zhī xíngwéi liáofǎ (CBT) de tèdìng lèixíng, shì kǒnghuāng zhèng de yǒuxiào yīxiàn zhìliáo fāngfǎ. CBT jiào nín bùtóng de fāngfǎ lái yìngduì kǒnghuāng fāzuò dài lái de kǒngjù gǎn hé shēntǐ zhèngzhuàng.

Tōngguò CBT, nín de zhìliáo shī jiāng yǔ nín yīqǐ zài ānquán de huánjìng zhōng zhújiàn mónǐ kǒnghuāng fāzuò. Suízhe shíjiān de tuīyí, jīngkǒng fāzuò de shēntǐ zhèngzhuàng jiāng bù zài gǎndào wéixiǎn, bìngqiě fāzuò yīnggāi kāishǐ xiāoshī. Rúguǒ nín yīnwèi dānxīn huì yǐnfā jīngkǒng fāzuò ér yīzhí zài bìmiǎn rènhé qíngkuàng,CBT yě kěyǐ tígōng bāngzhù.

Hūxī zài xùnliàn hé jījí xiǎngxiàng děng fàngsōng jìqiǎo kěyǐ bāngzhù kǒnghuāng zhèng huànzhě “shùnlì dùguò” kǒnghuāng fāzuò. Kǒnghuāng zhèng huànzhě de hūxī pínlǜ kěnéng lüè gāo yú píngjūn shuǐpíng, xuéhuì jiǎn màn zhège pínlǜ kěyǐ bāngzhù tāmen yìngduì kǒnghuāng fāzuò bìng yùfáng wèilái de fǎ zuò. Cǐwài, yǔ qítā huàn yǒu kǒnghuāng zhèng de rén yīqǐ xúnzhǎo yīgè zhīchí xiǎozǔ, dāng yǔ zhìliáo jiéhé shǐyòng shí, duì mǒu xiē rén kěnéng huì fēicháng yǒu bāngzhù.

Kǒnghuāng zhèng tōngcháng huì dǎozhì kǒngjù zhèng, yīn wéi yīdàn nín jīnglìguò jīngkǒng fāzuò, nín kěnéng huì kāishǐ bìmiǎn yǔ fāzuò shí suǒ chǔ de qíngkuàng lèisì (chēng wèi “qíngjìng huíbì”). Zhè kěnéng huì dǎozhì kǒngjù zhèng. Lìrú, nín zài jiàshǐ shí jīngkǒng fāzuò, kāishǐ bìmiǎn jiàshǐ, ránhòu duì jiàshǐ chǎnshēng shíjì de kǒngjù zhèng.

Kǒnghuāng zhèng de yī gè yánzhòng bìngfā zhèng shì dāng nín chūxiàn guǎngchǎng kǒngjù zhèng huò hàipà wàichū shí, yīnwèi nín xiāngxìn dāi zài shìnèi kěyǐ bìmiǎn suǒyǒu kěnéng yǐnfā kǒnghuāng fāzuò de qíngkuàng.

Kǒnghuāng zhèng de zhèngzhuàng tōngcháng shǐ yú qīngshàonián wǎnqí huò chéngnián zǎoqí. Suīrán kǒnghuāng zhèng tōngcháng zài 20 suì yǐhòu kāishǐ, dàn értóng yě kěnéng huàn yǒu cǐ bìng, xǔduō rén huì chūxiàn lèisì kǒnghuāng de zhèngzhuàng (“kǒngjù zhèng”).

Dàyuē 2% dào 3% dì měiguó rén zài mǒu yī nián jīnglìguò kǒnghuāng zhèng, nǚxìng huàn kǒnghuāng zhèng de jǐlǜ shì nánxìng de liǎng bèi.

ADAA zhǐ zài tígāo jiāolǜ, yìyù hé xiāngguān jíbìng huànzhě de shēnghuó zhìliàng. Tāmen de wǎngzhàn shàng yǒuguānyú kǒnghuāng zhèng de zhèngzhuàng hé zhìliáo de xìnxī.

NIMH shì lǐngxiān de liánbāng jīngshén zhàng’ài yán jiù jīgòu, shì shìjiè shàng zuìdà de shēngwù yīxué yán jiù jīgòu měiguó guólì wèishēng yán jiù yuàn (NIH) de yībùfèn. Tāmen de wǎngzhàn tígōng yǒu guān kǒnghuāng zhèng huàn bìng lǜ jí qí yuányīn de xìnxī.

APA shì dàibiǎo měiguó xīnlǐ xué lǐngyù de lǐngxiān kēxué hé zhuānyè zǔzhī. Tāmen de wǎngzhàn shàng yǒu guānyú kǒnghuāng zhèng de yuányīn, fùzuòyòng hé zhìliáo de xìnxī.

Suīrán dú téng kěyǐ zài wánquán yěshēng dì dìqū shēngzhǎng, dàn tā tōngcháng huì zài shòudào rénlèi gānrǎo dì dìfāng zhuózhuàng chéngzhǎng, lìrú dàolù hé xiǎojìng de liǎng cè, huòzhě zài qīnglǐ huò kāifā de tǔdì biānyuán.

“Zhè shì yī zhǒng nénggòu zài qítā wùzhǒng wúfǎ shēngzhǎng dì dìfāng shēngzhǎng de wùzhǒng,” míngnísūdá zhōu hēi sī tíng sī Afton zhōulì gōngyuán de jiěshì bówù xué jiā Linda Radimecky shuō.

Duì dú téng de yīxiē fǎnyìng xiāngduì jiào qīng, kěyǐ zài jiāzhōng shǐyòng fēi chǔfāng (OTC) yàowù huò jiātíng liáofǎ lái huǎnjiě bùshì. Dàn zài yánzhòng de qíngkuàng xià, nǐ yīnggāi jiùyī.

Rúguǒ nín rènwéi zìjǐ kěnéng huì jiēchù dào cháng chūnténg zhíwù, nín kěyǐ chuān shàng fánghù fú, bìng zài kěnéng jiēchù zhíwù hòu 30 fēnzhōng nèi zhèngquè qīngjié yīfú hé pífū, cóng’ér cǎiqǔ cuòshī fángzhǐ dú téng fǎnyìng.

Xiànzhì jiēchù dú téng de yīgè zhòngyào bùzhòu dāngrán shì liǎojiě tā de yàngzi.

Xǔduō rén dōu shúxī zhè jù huà,“sānyècǎo, shùn qí zìrán”——dàn gēnjù Radimecky de shuōfǎ, zhè tōngcháng bùzú yǐ bìmiǎn zhè zhòng zhíwù.

Shǒuxiān,“sān piàn yèzi” jiùjìng shì shénme yìsi? “Měi piàn yèzi dōu yǒu yīgè yè jīng,”Radimecky shuō. “Zài dú téng shàng, sān piàn yèzi de jīng cóng zhíwù de tóng yīgè dìfāng fēn chū.”

Tā zhǐchū, liǎng cè de liǎng gēn yè jīng wǎngwǎng bǐ zhōngjiān de jīng duǎn.

Zhìyú yèzi de yánsè, dú téng kěyǐ qiānchāwànbié. “Yǒushí tāmen shì lǜsè de, yǒushí tāmen shì hóngsè de. Yǒushí tāmen shì shǎn liàng de, yǒushí zé bùshì,”Radimecky shuō.

Dú téng yè quèshí yǒu yīgè míngquè de tèzhēng: Tāmen tōngcháng bù duìchèn. “Yèzi de yī cè kěnéng yǔ lìng yī cè bùtóng, zhíwù shàng de sān piàn yèzi yě bù xiāngtóng,”Radimecky shuō. “Zhè zài zhíwù jiè hěn qíguài.”

Dú téng yè kěnéng yǒu chǐ huò liè, dàn yě kěnéng shì guānghuá de biānyuán.

Jù Radimecky shuō, zhíwù běnshēn tōngcháng bùshì hěn gāo——tōngcháng bù dào yī yīngchǐ gāo, chúfēi tā pá dào shù de yī cè huò lìng yīgè chuízhí biǎomiàn. Dàn zài mǒu xiē dìqū, tā zhǎng chéng nóngmì de guànmù, gāodá sì yīngchǐ.

Dāng tāmen chéngshú shí, dú téng zhíwù huì zhǎng chū jiāngguǒ, zhèxiē jiāngguǒ kāishǐ shì lǜsè de, dàn huì biàn chéng báisè——“yǒudiǎn xiàng nǎiyóu sè,”Radimecky shuō.

Dú téng zài shòudào gānrǎo dì dìqū zhuózhuàng chéngzhǎng de yuányīn zhī yī shì tā zhìshǎo xǐhuān bùfèn yángguāng. “Rúguǒ tiānqì qínglǎng, tā huì xùnsù shēngzhǎng,”Radimecky shuō.

Nín fǎnyìng de yánzhòng chéngdù jiāng qǔjué yú nín de zìrán mǐngǎn xìng shuǐpíng, yǐjí yǒu duōshǎo zhíwùyóu yǔ nín de pífū jiéhé.

Pífū shàng de yóuzhīguò duō yě kěnéng dǎozhì pízhěn gèng zǎo chūxiàn.

Rúguǒ nín xīrù hányǒudú gé yóu de yānwù, zhèngzhuàng kěnéng bāokuò hūxīdào hé fèi bù cìjī yǐjí hūxī kùnnán.

Dú gé hán yǒu yī zhǒng chēng wèi qī fēn de yóuxìng shùzhī. Tā cúnzài yú zhíwù de yèzi, jīng hé gēn zhōng, wú sè wúwèi.

Zhè zhǒng yóuxìng wùzhí zài yǔ xǔduō bùtóng lèixíng de biǎomiàn jiēchù shí hěn róngyì zhān zài shàngmiàn, bāokuò pífū, yīfú, chǒngwù máopí yǐjí hùwài gōngjù hé shèbèi.

Rúguǒ yóu jiēchù dào yīgè wùtǐ bìngqiě zhīhòu méiyǒu bèi xǐ diào, nàme zài jiēchù gāi wùtǐ hòu kěnéng huì chūxiàn pífū fǎnyìng——jíshǐ shì zài duōnián zhīhòu.

“Rúguǒ nǐ bǎ tā xì zài xié dài shàng, ránhòu xì xié dài bìng cā étóu, nǐ de étóu shàng kěnéng huì yǒudú téng,”Radimecky shuō.

Dāng dú téng yóu jiēchù nín de pífū shí, tā huì yǔ gāi qūyù jiéhé bìng yǐnqǐ nín shēntǐ zìshēn miǎnyì xìtǒng de fǎnyìng. Zhè zhǒng fǎnyìng bèi chēng wéi guòmǐn xìng jiēchù xìng píyán.

Gēnjù měiguó pífū xiéhuì de shùjù, dà duōshù rén dōu róngyì shòudào dú gé yǐnqǐ de zhè zhǒng guòmǐn fǎnyìng, dàn dàyuē 15% de rén yǒngyuǎn bù huì yǒu fǎnyìng.

“Wǒmen de shēntǐ zài chūcì jiēchù dú gé hòu biàn dé mǐngǎn,” niǔyuē shì xīnài shān yīyuàn pífū kē měiróng hé línchuáng yánjiū zhǔrèn Joshua Zeichner yīxué bóshì shuō. “Zài wèilái bàolù hòu, wǒmen de miǎnyì xìtǒng huì bèi jīhuó, dǎozhì yánzhòng de yánzhèng.”

Chúle zhíjiē jiēchù hé jiēchù shòu wūrǎn de wùpǐn wài, rúguǒ zhíwù bèi ránshāo, nín hái kěyǐ tōngguò xīrù zhíwù de yānwù lái chǎnshēng dú téng fǎnyìng. Zhè huì shānghài nín de bíqiāng tōngdào hé fèi bù, bìng kěnéng dǎozhì mǒu xiē rén chūxiàn yánzhòng fǎnyìng.

Dú téng bù jùyǒu chuánrǎn xìng, chúfēi nín de pífū shàng réng yǒu láizì zhíwù de yóu, bìngqiě nín jiāng qí chuánbò dào qítā biǎomiàn. Yīdàn nǐ xǐ diàole yóu, nǐ yě bùnéng tōngguò zhuānao lái chuánbò pízhěn.

Rúguǒ pízhěn chūxiàn kuòsàn, kěnéng shì yīnwèi gāi qūyù yǐjīng bàolù bìngqiě zhèngzài jīnglì yánchí fǎnyìng. Huòzhě nín de zhǐjiǎ xià kěnéng yǒu zhíwùyóu, huòzhě nín zài bùzhī bù jué zhōng jiēchùle shòu wūrǎn de wùpǐn.

Tiếp theo là đáp án cho bài tập luyện dịch tiếng Trung thương mại ứng dụng thực tế theo Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán giá cả.

Các triệu chứng thể chất của một cuộc tấn công hoảng sợ là những biểu hiện của phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy trước nguy hiểm – ngoại trừ việc không có mối đe dọa nào.

Beth Salcedo, MD, bác sĩ y khoa cho biết: “Hệ thống chiến đấu hoặc bay được thiết kế dành cho con người chúng ta để quản lý các tình huống nguy hiểm và những người trong chúng ta bị lo lắng có phản ứng chiến đấu hoặc bay khi kích hoạt không thực sự nguy hiểm”. giám đốc Trung tâm Ross về Lo lắng & Rối loạn Liên quan và chủ tịch hội đồng quản trị của Hiệp hội Lo lắng và Trầm cảm Hoa Kỳ.

“Tim của chúng ta hoạt động mạnh và tuần hoàn của chúng ta hỗ trợ các nhóm cơ lớn của chúng ta, vì vậy chúng ta có thể bỏ chạy, và đến lượt chúng ta bị chóng mặt vì máu đang chảy theo một cách khác. Cơ thể chúng ta đang sẵn sàng để cố gắng thoát khỏi nguy hiểm”. cô ấy giải thích.

Noah Clyman, một nhân viên xã hội lâm sàng được cấp phép và là giám đốc của NYC Cognitive Therapy ở thành phố New York, cho biết ông làm việc với bệnh nhân để giúp họ nhận ra rằng những triệu chứng cơ thể thường đáng sợ này có thể chịu đựng được và không sợ hãi. “Mục tiêu chính của việc điều trị là để thân chủ biết rằng cảm giác hoảng sợ là bình thường và khó chịu, nhưng không nguy hiểm.”

Theo Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ (APA), triệu chứng đặc trưng của chứng rối loạn hoảng sợ là nỗi sợ hãi dai dẳng về những cơn hoảng sợ trong tương lai.

Nếu bạn trải qua bốn cơn hoảng sợ trở lên, đặc biệt nếu bạn đã từng bị một cơn hoảng sợ và thường xuyên lo lắng về việc có một cơn hoảng loạn khác, bạn có thể bị rối loạn hoảng sợ.

Chuyển đổi cuộc sống Các sự kiện lớn trong đời, chẳng hạn như tốt nghiệp đại học, kết hôn hoặc sinh con đầu lòng, dường như có liên quan đến chứng rối loạn hoảng sợ. Việc mất hoặc xa người thân gần đây cũng có liên quan đến chứng rối loạn hoảng sợ.

Khuynh hướng di truyền Nếu bạn có thành viên trong gia đình mắc chứng rối loạn hoảng sợ, bản thân bạn sẽ có nhiều nguy cơ mắc chứng bệnh này, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng trong cuộc sống.

Trục trặc sinh học Rối loạn hoảng sợ cũng có thể là do trục trặc sinh học, nhưng cần phải nghiên cứu thêm.

Sự kết hợp giữa thể chất và tâm lý Một người có thể gặp các triệu chứng thể chất khi bắt đầu một cơn hoảng sợ và kết quả là có một cơn hoảng loạn thực sự. Ví dụ: nếu bạn có nhịp tim đập nhanh do uống cà phê, tập thể dục hoặc dùng thuốc và bạn nghĩ rằng mình đang lên cơn hoảng sợ, bạn có thể kích hoạt một cơn hoảng loạn thực sự.

Sự đồng thuận giữa các chuyên gia là tham khảo ý kiến của một nhà trị liệu được cấp phép là cách tốt nhất để bắt đầu giải quyết chứng rối loạn hoảng sợ. Trong một số trường hợp, thuốc cũng có thể được sử dụng.

Tâm lý trị liệu, đặc biệt là một loại cụ thể được gọi là liệu pháp hành vi nhận thức (CBT), là phương pháp điều trị đầu tiên hiệu quả cho chứng rối loạn hoảng sợ. CBT dạy bạn những cách khác nhau để phản ứng với cảm giác sợ hãi và các triệu chứng thể chất do cơn hoảng sợ mang lại.

Với CBT, bác sĩ trị liệu sẽ làm việc với bạn để dần dần mô phỏng cơn hoảng loạn trong một môi trường an toàn. Theo thời gian, các triệu chứng thực thể của cơn hoảng sợ sẽ không còn cảm thấy nguy hiểm nữa và các cơn bắt đầu biến mất. Nếu bạn đang tránh bất kỳ tình huống nào vì lo sợ rằng chúng sẽ kích hoạt một cuộc tấn công hoảng sợ, thì CBT cũng có thể giúp bạn điều đó.

Các kỹ thuật thư giãn như luyện thở lại và hình dung tích cực có thể giúp những người mắc chứng rối loạn hoảng sợ “vượt qua” cơn hoảng sợ. Những người bị rối loạn hoảng sợ có thể có nhịp thở cao hơn một chút so với mức trung bình và học cách làm chậm tốc độ này có thể giúp họ đối phó với cơn hoảng sợ và ngăn ngừa các cuộc tấn công trong tương lai. Ngoài ra, việc tìm kiếm một nhóm hỗ trợ với những người khác cũng mắc chứng rối loạn hoảng sợ có thể rất hữu ích đối với một số người khi được sử dụng kết hợp với điều trị.

Rối loạn hoảng sợ thường dẫn đến ám ảnh sợ hãi, bởi vì một khi bạn đã trải qua một cơn hoảng sợ, bạn có thể bắt đầu tránh những tình huống giống như tình huống xảy ra khi cuộc tấn công xảy ra (được gọi là “tránh tình huống”). Sau đó, điều này có thể dẫn đến chứng sợ hãi. Ví dụ, bạn bị hoảng sợ khi đang lái xe, bắt đầu tránh lái xe, và sau đó phát triển một nỗi ám ảnh thực sự về việc lái xe.

Một biến chứng nghiêm trọng của chứng rối loạn hoảng sợ là khi bạn phát triển chứng sợ hãi, hoặc sợ ra ngoài trời, bởi vì bạn tin rằng bằng cách ở trong nhà, bạn có thể tránh được tất cả các tình huống có thể gây ra cơn hoảng sợ.

Các triệu chứng của rối loạn hoảng sợ thường bắt đầu vào cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu tuổi trưởng thành. Trong khi rối loạn hoảng sợ thường bắt đầu sau 20 tuổi, trẻ em cũng có thể mắc phải tình trạng này, và nhiều người gặp phải các triệu chứng giống như hoảng sợ (“cơn sợ hãi”).

Khoảng 2 đến 3 phần trăm người Mỹ mắc chứng rối loạn hoảng sợ trong một năm nhất định và tình trạng này ở phụ nữ phổ biến gấp đôi so với nam giới.

ADAA nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người bị lo âu, trầm cảm và các rối loạn liên quan. Trang web của họ có thông tin về các triệu chứng và cách điều trị chứng rối loạn hoảng sợ.

NIMH là cơ quan liên bang hàng đầu về nghiên cứu các rối loạn tâm thần và là một phần của Viện Y tế Quốc gia (NIH), cơ quan nghiên cứu y sinh lớn nhất trên thế giới. Trang web của họ cung cấp thông tin về sự phổ biến của chứng rối loạn hoảng sợ, cùng với nguyên nhân.

APA là tổ chức khoa học và chuyên nghiệp hàng đầu đại diện cho lĩnh vực tâm lý học tại Hoa Kỳ. Trang web của họ có thông tin về nguyên nhân, tác dụng phụ và cách điều trị chứng rối loạn hoảng sợ.

Mặc dù cây thường xuân độc có thể mọc ở những khu vực hoàn toàn hoang dã, nhưng nó thường phát triển mạnh ở những nơi bị con người làm phiền, chẳng hạn như dọc theo hai bên đường và lối mòn, hoặc ở rìa của những mảnh đất đã phát quang hoặc đã phát triển.

Linda Radimecky, một nhà tự nhiên học giải thích tại Afton State Park ở Hastings, Minnesota cho biết: “Đó là một trong những loài có thể phát triển ở những nơi khác không thể.

Một số phản ứng với cây thường xuân độc tương đối nhẹ và có thể được điều trị tại nhà bằng cách sử dụng thuốc không kê đơn (OTC) hoặc các biện pháp khắc phục tại nhà để giảm bớt sự khó chịu. Nhưng trong trường hợp nghiêm trọng, bạn nên đi khám và điều trị.

Bạn có thể thực hiện các bước để ngăn chặn phản ứng độc của cây thường xuân bằng cách mặc quần áo bảo hộ nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể tiếp xúc với cây, và bằng cách vệ sinh quần áo và da đúng cách trong vòng 30 phút sau khi tiếp xúc.

Tất nhiên, một bước quan trọng trong việc hạn chế tiếp xúc với cây thường xuân độc là bạn phải biết nó trông như thế nào.

Nhiều người quen thuộc với cụm từ, “Những chiếc lá của ba, hãy để nó được” – nhưng theo Radimecky, điều này thường không đủ thông tin để tránh thực vật.

Đầu tiên, “lá của ba” thực sự có nghĩa là gì? Radimecky nói: “Mỗi chiếc lá đều có một thân lá. “Trên cây thường xuân độc, ba thân lá phân nhánh từ cùng một vị trí trên cây.”

Cô lưu ý, hai thân lá ở hai bên có xu hướng ngắn hơn ở giữa.

Đối với màu sắc của lá, cây thường xuân độc có thể rất khác nhau. “Đôi khi chúng có màu xanh lá cây, đôi khi chúng có màu đỏ. Đôi khi chúng sáng bóng, đôi khi không, ”Radimecky nói.

Lá thường xuân độc có một đặc điểm nổi bật: Chúng thường không đối xứng. Radimecky nói: “Một mặt của chiếc lá có thể không giống với mặt kia, và ba chiếc lá trên cây không giống nhau. “Điều đó rất kỳ lạ trong thế giới thực vật.”

Lá thường xuân độc có thể có răng hoặc chia thùy nhưng cũng có thể có viền nhẵn.

Theo Radimecky, bản thân cây thường không cao lắm – thường cao dưới một foot, trừ khi nó đang leo lên sườn cây hoặc một bề mặt thẳng đứng khác. Nhưng ở một số khu vực, nó phát triển như một cây bụi rậm rạp, cao tới bốn feet.

Khi chúng trưởng thành, cây thường xuân độc mọc ra những quả bắt đầu có màu xanh lục nhưng phát triển thành màu hơi trắng – “giống như màu kem”, Radimecky nói.

Một lý do khiến cây thường xuân độc phát triển mạnh ở những khu vực bị xáo trộn là nó thích ánh sáng mặt trời ít nhất là một phần. Radimecky nói: “Nếu trời nắng, nó sẽ phát triển nhanh chóng.

Mức độ nghiêm trọng của phản ứng sẽ phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm tự nhiên của bạn, cũng như lượng dầu thực vật đã liên kết với da của bạn.

Da tiết nhiều dầu hơn cũng có thể khiến phát ban sớm hơn.

Nếu bạn hít phải khói có chứa dầu từ cây thường xuân độc, các triệu chứng có thể bao gồm kích thích đường thở và phổi và khó thở.

Cây thường xuân độc có chứa một loại nhựa dầu được gọi là urushiol. Nó được tìm thấy trong lá, thân và rễ của cây, không màu và không mùi.

Chất dầu này dễ dàng dính vào nhiều loại bề mặt khác nhau khi tiếp xúc với chúng, bao gồm da, quần áo, lông thú cưng và các dụng cụ và thiết bị ngoài trời.

Nếu dầu tiếp xúc với một vật thể và không được rửa sạch sau đó, thì da có thể xảy ra phản ứng sau khi chạm vào vật thể đó – thậm chí nhiều năm sau đó.

Radimecky nói: “Nếu bạn dính nó vào dây giày, sau đó bạn buộc dây giày và lau trán, bạn có thể bị nhiễm độc cây thường xuân trên trán,” Radimecky nói.

Khi dầu từ cây thường xuân độc tiếp xúc với da của bạn, nó sẽ liên kết với khu vực đó và gây ra phản ứng từ hệ thống miễn dịch của chính cơ thể bạn. Phản ứng này được gọi là viêm da tiếp xúc dị ứng.

Hầu hết mọi người đều dễ bị phản ứng dị ứng này từ cây thường xuân độc, nhưng khoảng 15% số người sẽ không bao giờ bị phản ứng, theo Hiệp hội Da Hoa Kỳ.

Joshua Zeichner, MD, giám đốc nghiên cứu mỹ phẩm và lâm sàng về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York cho biết: “Cơ thể chúng ta trở nên nhạy cảm với cây thường xuân độc sau lần tiếp xúc ban đầu. “Khi tiếp xúc trong tương lai, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ được kích hoạt, dẫn đến tình trạng viêm đáng kể.”

Ngoài việc tiếp xúc trực tiếp và chạm vào các vật dụng bị ô nhiễm, bạn cũng có thể bị phản ứng độc của cây thường xuân bằng cách hít phải khói từ cây nếu nó bị đốt cháy. Điều này có thể gây hại cho đường mũi và phổi của bạn, và có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng ở một số người.

Cây thường xuân độc không lây nhiễm trừ khi vẫn còn dầu từ cây trên da của bạn và bạn lây lan sang các bề mặt khác. Bạn cũng không thể phát ban khắp cơ thể bằng cách gãi sau khi đã rửa sạch dầu.

Nếu phát ban trên da có vẻ lan rộng, có thể là do khu vực này đã bị lộ ra ngoài và nó đang có phản ứng chậm. Hoặc bạn có thể có dầu từ thực vật dưới móng tay của bạn, hoặc bạn đã vô tình chạm vào một vật dụng bị ô nhiễm.

Nội dung bài giảng của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các bạn học viên có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng ChineMaster, thông qua những bài giảng của Th.s Nguyễn Minh Vũ sẽ đúc kết được cho bản thân những bài học quý giá. Hẹn gặp lại các bạn ở nội dung bài giảng tiếp theo nhé.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular