HomeHọc tiếng Trung onlineLuyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung

Luyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung

5/5 - (2 bình chọn)

Quá trình luyện dịch TOCFL online Band B2 cùng ChineMaster

Luyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung, để có thêm kiến thức tiếng Trung trong kì thi TOCFL các bạn học viên hãy chăm chỉ luyện tập theo bài giảng mà Thầy Vũ đăng tải mỗi ngày trên hệ thống ChineMaster hoàn toàn miễn phí nhé. Chỉ cần chúng ta tham gia đầy đủ các buổi học thì chắc chắn rằng trình độ tiếng Trung của các bạn sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Khi tham gia học tập các bạn hãy lưu ý luyện tập theo bài giảng mà Thầy Vũ chia sẻ, đồng thời hoàn thành các bài tập ở bên dưới nhé. Chúc các bạn học viên có những trải nghiệm thật vui vẻ và bổ ích cùng ChineMaster.

Thông tin về trung tâm ChineMaster cần thiết để các bạn tìm hiểu thêm tại CS1 và CS2 ở link bên dưới, thông qua đó các bạn có thể đăng ký khóa học phù hợp theo khung giờ được cung cấp ở trong bài viết nhé.

Trung tâm tiếng Trung Hà Nội ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung TPHCM ChineMaster

Toàn bộ giáo trình tiếng Trung mới nhất hiện nay do chính tay Thầy Vũ biên soạn miễn phí cho các bạn tham khảo ở link bên dưới, chúng ta hãy lên kế hoạch cụ thể để học tập thật hiệu quả cùng Thầy Vũ nhé.

Bộ giáo trình tiếng Trung 9 quyển mới nhất

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vài link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung thương mại Tập 4 hội thoại đàm phán giá cả

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện dịch online Thầy Vũ chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Giáo trình Luyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung

Toàn bộ tài liệu Luyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung ChineMaster

Luyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung ứng dụng thực tế là một trong các bài giảng trực tuyến Thầy Vũ thiết kế để nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung TOCFL và cải thiện khả năng luyện dịch tiếng Trung TOCFL online cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn.

大流行将近两年后,您可能会摆脱 COVID-19 的大多数常见体征和症状:发烧、发冷、疲劳、身体疼痛、味觉或嗅觉丧失——但有时,这些症状只是一角冰山。一些 COVID 患者还已知会导致其他呼吸系统(充血、流鼻涕、喉咙痛),甚至胃肠道问题(腹泻、恶心、便秘)。

随着该病毒的 Delta 变体目前超过美国(根据疾病控制和预防中心,它目前占美国所有 COVID-19 病例的 99.1%),有些人报告的症状与我们的症状略有不同。都知道了佛罗里达州 NBC 附属机构 WFLA 报告了这样一种症状:耳痛。

据新闻台报道,田纳西泰坦队主教练迈克·弗拉贝尔在新闻发布会上透露,他因自己的 COVID-19 诊断而感到耳痛。 “今天早上我醒来时喉咙痛和耳痛,所以我去接受了测试,”他告诉记者。他最终被确诊为病毒阳性。

那么什么给呢?耳痛可能是 COVID-19 的最新症状,还是只是 COVID 呼吸系统影响的另一种典型表现?根据传染病专家的说法,以下是您需要了解的有关耳痛和 COVID-19 的信息。

当然可以。约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院健康安全中心的高级学者 Amesh A. Adalja 医学博士说,他不会将耳痛称为 COVID-19 的常见症状,但这并非闻所未闻。 “许多呼吸道感染,尤其是导致喉咙痛的呼吸道感染,有时也会引起耳痛,”他告诉《健康》杂志。

据威斯康星州麦迪逊市 UWHealth 的传染病医生 Ellen Wald 医学博士说,由于鼻道和耳朵之间的连接,在呼吸道感染期间会发生耳痛。有一条通道叫做咽鼓管,连接耳朵和喉咙后部; Wald 博士说,通常情况下,管子会为耳朵通风并从中排出液体。

当一个人患有上呼吸道感染(可由 SARS-CoV-2 等病毒引发,导致 COVID-19 的病毒)时,鼻腔可以将粘液排入喉咙,喉咙可以将液体向上输送到喉咙。咽鼓管。然后管子可能会堵塞并干扰耳朵排出液体的能力 – 这最终会导致耳痛。

任何一种呼吸系统疾病期间的耳痛都可能发生在任何人身上,但沃尔德博士说这在幼儿中尤其常见,因为他们的咽鼓管较小且更容易阻塞。

虽然并非所有患有 COVID-19 的人都会遇到耳朵问题,但随着 Delta 变体继续激增,耳痛现在可能更常见。 “看起来 Delta 有更多的上呼吸道症状,所以有 Delta 变体的人会出现更多的耳部症状是有道理的,”西北大学范伯格学院传染病专业儿科助理教授 Taylor Heald-Sargent 医学博士说。医学,告诉健康。

根据 Adalja 博士的说法,在某些情况下,在 COVID-19 发作期间耳内的液体也可能导致耳部感染——但在这种情况下,耳朵实际上并未受到 SARS-CoV-2 病毒的影响这会导致 COVID-19。 “耳朵发炎会导致继发性细菌性耳部感染,就像我们在流感中常见的一样,”他说。 Heald-Sargent 博士解释说,当耳朵中的液体停滞时,它可能会被体内已经存在的细菌感染。在这种情况下,医疗保健提供者可能会开抗生素来抵御细菌(尽管值得注意的是抗生素对病毒性疾病没有帮助,包括 COVID-19、流感和普通感冒)。

虽然专家同意耳痛或耳部感染可能是 COVID-19 的征兆,但 Heald-Sargent 博士指出,目前尚无官方数据表明 Delta 变体比以前的菌株引起更多的耳痛或感染——或者耳痛是一种常见症状根本没有 COVID-19(意思是:你可能只是夏天感冒了)。

不过,如果您出现与其他呼吸道症状相关的耳痛,例如流鼻涕或鼻塞、头痛、咳嗽或喉咙痛,以及任何其他潜在的病毒症状,则值得医疗保健提供者检查并尽快进行 COVID-19 检测。

在同一周内两名初中教师去世后,德克萨斯州韦科的康纳利独立学区在劳动节假期期间关闭了所有五所学校。

在同一周内两名教师死于 COVID-19 后,德克萨斯州的一个学区关闭了其五所学校。

据美联社报道,德克萨斯州韦科的康纳利独立学区将在周二劳动节假期期间继续关闭。

关闭是在几天之内两名初中教师去世后发生的。康纳利初中六年级社会研究教师娜塔莉亚·钱斯勒 (Natalia Chansler) 41 岁,周六去世,不久之后,康纳利初中七年级社会研究教师大卫·麦考密克 (David McCormick) 59 岁,也死于 COVID-19,据助理警司吉尔·博特尔伯格 (Jill Bottelberghe) 称。

Bottelberghe 没有说任何一位老师是否接种了 COVID-19 疫苗,并告诉美联社,该学区“没有发现两位老师的死亡之间存在任何相关性”。

Bottelberghe 说:“尽管他们在同一内容领域工作,但他们处于两个不同的年级水平,但我们已经认识到,在这两个年级的整个学生群体中,传播范围有所增加。”

自该学区于 8 月 18 日开始上课以来,康纳利初中已发现 51 例确诊的 COVID-19 病例。虽然最近几天有更多病例被列入计数,但 Bottelberghe 无法确认这些病例是否与 Chansler 有关联。

教练特里·格里克告诉美联社,尽管全区范围内关闭,康纳利高中橄榄球队学生党仍将在本周五按计划与拉维加队比赛。

警司韦斯利·霍尔特 (Wesley Holt) 在周一的一封电子邮件中表示,该学区希望“关闭和放假将为那些对病毒呈阳性或与其他人接触过病毒的人提供隔离和康复的时间。”

霍尔特补充说:“此次关闭还将为所有 CISD 设施的深度清洁和消毒留出时间。”

Connally 计划于 9 月 7 日恢复面对面学习。 据当地 NBC 附属机构 KCENTV 称,该学区计划于 9 月 13 日在 Connally 高中开设一个疫苗接种诊所,为教职员工、家长和韦科社区提供疫苗接种服务。

据《纽约时报》报道,德克萨斯州目前每天平均有 16,629 例 COVID-19 病例和 212 例死亡。韦科是该州的热点地区之一,平均每天有 209 起病例。

今年夏天,该州因州长格雷格·阿博特 (Greg Abbot) 拒绝允许在学校强制佩戴口罩而成为头条新闻。 7 月,州长发布了一项行政命令,禁止在公立学区戴口罩,后来该命令得到州最高法院的支持。

几个月来,对 COVID-19 疫苗的医疗豁免一直是一个热门话题。但现在辉瑞疫苗(又名 Comirnaty)已获得食品和药物管理局的全面批准,越来越多的组织、工作场所和公共场所需要接种疫苗,问题再次升温。

范德比尔特大学医学院传染病专家兼教授威廉·沙夫纳 (William Schaffner) 医学博士告诉 Health,虽然很多人可能声称他们有接种疫苗的医疗豁免,但合法的医疗豁免“非常罕见”。

哪些情况会导致某人在医学上免于接种 COVID-19 疫苗?分类实际上非常狭窄。这是一个细分。

Schaffner 博士说,这主要归结为过敏和过敏反应。医疗豁免是由于患者对疫苗有禁忌症,这意味着接种疫苗可能对他们的健康有害。

FDA 只列出了 Comirnaty 的一个禁忌症,而且很容易理解。 FDA 表示,“已知对 Comirnaty 的任何成分有严重过敏反应(例如过敏反应)病史”的人不应接种疫苗。因此,如果您对疫苗中的一种成分有已知的严重过敏,则不应接种。

对于每种疫苗,禁忌症都是一样的:如果您对疫苗中的一种成分有严重的过敏反应,则不应接种。

值得注意的是,极少数人对 COVID-19 疫苗产生过敏反应——数据显示,每百万剂中约有 2 至 5 例。

另外,请记住这一点:如果您对其中一种疫苗中的某些物质过敏,鉴于成分不同,您应该能够获得三种可用疫苗中的另一种。

“因为在美国有不止一种可用的疫苗,我认为 mRNA 疫苗和腺病毒载体疫苗都没有真正真正的医疗豁免,”传染病专家 Amesh A. Adalja 医学博士说。约翰霍普金斯大学健康安全中心的资深学者告诉《健康》杂志。

“例如,如果有人对接种其中一种 mRNA 疫苗有严重的过敏反应,他们可以使用强生疫苗完成他们的系列,”阿达利亚博士说。 “对于已知对其中一种疫苗成分过敏的人也是如此。”

Schaffner 博士解释说,可能至少还有一种情况,医生会出于合法意图写出医疗豁免:如果有人在接种第一剂 mRNA 疫苗后不久就出现了严重的健康问题。

Bài tập chú thích phiên âm tiếng Trung TOCFL online ứng dụng vào tình huống thực tế này sẽ giúp học viên biết cách chú thích phiên âm tiếng Trung cho các chữ Hán. Đây cũng là một phần luyện tập kỹ năng trong giáo án Luyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung.

Dà liúxíng jiāngjìn liǎng nián hòu, nín kěnéng huì bǎituō COVID-19 de dà duōshù chángjiàn tǐzhēng hé zhèngzhuàng: Fāshāo, fā lěng, píláo, shēntǐ téngtòng, wèijué huò xiùjué sàngshī——dàn yǒushí, zhèxiē zhèngzhuàng zhǐshì yījiǎo bīngshān. Yīxiē COVID huànzhě hái yǐ zhī hui dǎozhì qítā hūxī xìtǒng (chōngxuè, liú bítì, hóulóng tòng), shènzhì wèi cháng dào wèntí (fùxiè, ěxīn, biànmì).

Suízhe gāi bìngdú dí Delta biàn tǐ mùqián chāoguò měiguó (gēnjù jíbìng kòngzhì hé yùfáng zhōngxīn, tā mùqián zhàn měiguó suǒyǒu COVID-19 bìnglì de 99.1%), Yǒuxiē rén bàogào de zhèngzhuàng yǔ wǒmen de zhèngzhuàng lüè yǒu bùtóng. Dōu zhīdàole fóluólǐdá zhōu NBC fùshǔ jīgòu WFLA bàogàole zhèyàng yī zhǒng zhèngzhuàng: Ěr tòng.

Jù xīnwén tái bàodào, tiánnàxī tàitǎn duì zhǔ jiàoliàn màikè·fú lā bèi’ěr zài xīnwén fābù huì shàng tòulù, tā yīn zìjǐ de COVID-19 zhěnduàn ér gǎndào ěr tòng. “Jīntiān zǎoshang wǒ xǐng lái shí hóulóng tòng hé ěr tòng, suǒyǐ wǒ qù jiēshòule cèshì,” tā gàosù jìzhě. Tā zuìzhōng bèi quèzhěn wèi bìngdú yángxìng.

Nàme shénme gěi ne? Ěr tòng kěnéng shì COVID-19 de zuìxīn zhèngzhuàng, háishì zhǐshì COVID hūxī xìtǒng yǐngxiǎng de lìng yī zhǒng diǎnxíng biǎoxiàn? Gēnjù zhuàn rǎn bìng zhuānjiā de shuōfǎ, yǐxià shì nín xūyào liǎojiě de yǒuguān ěr tòng hé COVID-19 de xìnxī.

Dāngrán kěyǐ. Yuēhàn huò pǔ jīn sī dàxué péng bó gōnggòng wèishēng xuéyuàn jiànkāng ānquán zhōngxīn de gāojí xuézhě Amesh A. Adalja yīxué bóshì shuō, tā bù huì jiāng ěr tòng chēng wèi COVID-19 de chángjiàn zhèngzhuàng, dàn zhè bìngfēi wénsuǒwèiwén. “Xǔduō hūxīdào gǎnrǎn, yóuqí shì dǎozhì hóulóng tòng de hūxīdào gǎnrǎn, yǒushí yě huì yǐnqǐ ěr tòng,” tā gàosù “jiànkāng” zázhì.

Jù wēisīkāngxīng zhōu màidí xùn shì UWHealth de chuánrǎn bìng yīshēng Ellen Wald yīxué bóshì shuō, yóuyú bí dào hé ěrduǒ zhī jiān de liánjiē, zài hūxīdào gǎnrǎn qíjiān huì fāshēng ěr tòng. Yǒu yītiáo tōngdào jiàozuò yān gǔ guǎn, liánjiē ěrduǒ hé hóulóng hòu bù; Wald bóshì shuō, tōngcháng qíngkuàng xià, guǎnzi huì wèi ěrduǒ tōngfēng bìng cóngzhōng páichū yètǐ.

Dāng yīgè rén huàn yǒu shàng hūxīdào gǎnrǎn (kěyóu SARS-CoV-2 děng bìngdú yǐnfā, dǎozhì COVID-19 de bìngdú) shí, bíqiāng kěyǐ jiāng niányè pái rù hóulóng, hóulóng kěyǐ jiāng yètǐ xiàngshàng shūsòng dào hóulóng. Yān gǔ guǎn. Ránhòu guǎn zǐ kěnéng huì dǔsè bìng gānrǎo ěrduǒ páichū yètǐ de nénglì – zhè zuìzhōng huì dǎozhì ěr tòng.

Rènhé yī zhǒng hūxī xìtǒng jíbìng qíjiān de ěr tòng dōu kěnéng fāshēng zài rènhé rén shēnshang, dàn wò ēr dé bóshì shuō zhè zài yòu’ér zhōng yóuqí chángjiàn, yīnwèi tāmen de yān gǔ guǎn jiào xiǎo qiě gèng róngyì zǔsè.

Suīrán bìngfēi suǒyǒu huàn yǒu COVID-19 de rén dūhuì yù dào ěrduǒ wèntí, dàn suízhe Delta biàn tǐ jìxù jīzēng, ěr tòng xiànzài kěnéng gèng chángjiàn. “Kàn qǐlái Delta yǒu gèng duō de shàng hūxīdào zhèngzhuàng, suǒyǐ yǒu Delta biàn tǐ de rén huì chūxiàn gèng duō de ěr bù zhèngzhuàng shì yǒu dàolǐ de,” xīběi dàxué fàn bó gé xuéyuàn chuánrǎn bìng zhuānyè érkē zhùlǐ jiàoshòu Taylor Heald-Sargent yīxué bóshì shuō. Yīxué, gàosù jiànkāng.

Gēnjù Adalja bóshì dì shuōfǎ, zài mǒu xiē qíngkuàng xià, zài COVID-19 fāzuò qíjiān ěr nèi de yètǐ yě kěnéng dǎozhì ěr bù gǎnrǎn——dàn zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, ěrduǒ shíjì shang bìng wèi shòudào SARS-CoV-2 bìngdú dí yǐngxiǎng zhè huì dǎozhì COVID-19. “Ěrduǒ fāyán huì dǎozhì jì fā xìng xìjùn xìng ěr bù gǎnrǎn, jiù xiàng wǒmen zài liúgǎn zhōng chángjiàn de yīyàng,” tā shuō. Heald-Sargent bóshì jiěshì shuō, dàng ěrduǒ zhōng de yètǐ tíngzhì shí, tā kěnéng huì bèi tǐnèi yǐjīng cúnzài de xìjùn gǎnrǎn. Zài zhè zhǒng qíngkuàng xià, yīliáo bǎojiàn tígōng zhě kěnéng huì kāi kàngshēngsù lái dǐyù xìjùn (jǐnguǎn zhídé zhùyì de shì kàngshēngsù duì bìngdú xìng jíbìng méiyǒu bāngzhù, bāokuò COVID-19, liúgǎn hé pǔtōng gǎnmào).

Suīrán zhuānjiā tóngyì ěr tòng huò ěr bù gǎnrǎn kěnéng shì COVID-19 de zhēngzhào, dàn Heald-Sargent bóshì zhǐchū, mùqián shàng wú guānfāng shùjù biǎomíng Delta biàn tǐ bǐ yǐqián de jūnzhū yǐnqǐ gēng duō de ěr tòng huò gǎnrǎn——huòzhě ěr tòng shì yī zhǒng chángjiàn zhèngzhuàng gēnběn méiyǒu COVID-19(yìsi shì: Nǐ kěnéng zhǐshì xiàtiān gǎnmàole).

Bùguò, rúguǒ nín chūxiàn yǔ qítā hūxīdào zhèngzhuàng xiāngguān de ěr tòng, lìrú liú bítì huò bísè, tóutòng, késòu huò hóulóng tòng, yǐjí rènhé qítā qiánzài de bìngdú zhèngzhuàng, zé zhídé yīliáo bǎojiàn tígōng zhě jiǎnchá bìng jǐnkuài jìnxíng COVID-19 jiǎncè.

Zài tóngyī zhōu nèi liǎng míng chūzhōng jiàoshī qùshì hòu, dé kè sà sī zhōu wéi kē de kāng nà lì dúlì xuéqū zài láodòng jié jiàqī qíjiān guānbìle suǒyǒu wǔsuǒ xuéxiào.

Zài tóngyī zhōu nèi liǎng míng jiàoshī sǐ yú COVID-19 hòu, dé kè sà sī zhōu de yīgè xuéqū guānbìle qí wǔsuǒ xuéxiào.

Jù měi lián shè bàodào, dé kè sà sī zhōu wéi kē de kāng nà lì dúlì xuéqū jiàng zài zhōu’èr láodòng jié jiàqī qíjiān jìxù guānbì.

Guānbì shì zài jǐ tiān zhī nèi liǎng míng chūzhōng jiàoshī qùshì hòu fāshēng de. Kāng nà lì chūzhōng liù niánjí shèhuì yánjiū jiàoshī nà tǎ lì yà·qián sī lēi (Natalia Chansler) 41 suì, zhōu liù qùshì, bùjiǔ zhīhòu, kāng nà lì chūzhōng qī niánjí shèhuì yánjiū jiàoshī dà wèi·mài kǎo mì kè (David McCormick) 59 suì, yě sǐ yú COVID-19, jù zhùlǐ jǐng sī jí’ěr·bó tè ěr bó gé (Jill Bottelberghe) chēng.

Bottelberghe méiyǒu shuō rènhé yī wèi lǎoshī shìfǒu jiēzhǒngle COVID-19 yìmiáo, bìng gàosù měi lián shè, gāi xuéqū “méiyǒu fāxiàn liǎng wèi lǎoshī de sǐwáng zhī jiān cúnzài rènhé xiāngguān xìng”.

Bottelberghe shuō:“Jǐnguǎn tāmen zài tóngyī nèiróng lǐngyù gōngzuò, dàn tāmen chǔyú liǎng gè bùtóng de niánjí shuǐpíng, dàn wǒmen yǐjīng rènshí dào, zài zhè liǎng gè niánjí de zhěnggè xuéshēng qúntǐ zhōng, chuánbò fànwéi yǒu suǒ zēngjiā.”

Zì gāi xuéqū yú 8 yuè 18 rì kāishǐ shàngkè yǐlái, kāng nà lì chūzhōng yǐ fāxiàn 51 lì quèzhěn de COVID-19 bìnglì. Suīrán zuìjìn jǐ tiān yǒu gèng duō bìnglì bèi liè rù jìshù, dàn Bottelberghe wúfǎ quèrèn zhèxiē bìnglì shìfǒu yǔ Chansler yǒu guānlián.

Jiàoliàn tè lǐ·gé lǐ kè gàosù měi lián shè, jǐnguǎn quán qū fànwéi nèi guānbì, kāng nà lì gāozhōng gǎnlǎnqiú duì xuéshēng dǎng réng jiàng zài běn zhōu wǔ àn jìhuà yǔ lā wéi jiā duì bǐsài.

Jǐng sī wéi sī lì·huò ěr tè (Wesley Holt) zài zhōuyī de yī fēng diànzǐ yóujiàn zhōng biǎoshì, gāi xuéqū xīwàng “guānbì hé fàngjià jiāng wèi nàxiē duì bìngdú chéng yángxìng huò yǔ qítā rén jiēchùguò bìngdú dí rén tígōng gélí hé kāngfù de shíjiān.”

Huò ěr tè bǔchōng shuō:“Cǐ cì guānbì hái jiāng wéi suǒyǒu CISD shèshī de shēndù qīngjié hé xiāodú liú chū shíjiān.”

Connally jìhuà yú 9 yuè 7 rì huīfù miànduìmiàn xuéxí. Jù dāngdì NBC fùshǔ jīgòu KCENTV chēng, gāi xuéqū jìhuà yú 9 yuè 13 rì zài Connally gāozhōng kāishè yīgè yìmiáo jiēzhǒng zhěnsuǒ, wèi jiàozhíyuán gōng, jiāzhǎng hé wéi kē shèqū tígōng yìmiáo jiēzhǒng fúwù.

Jù “niǔyuē shíbào” bàodào, dé kè sà sī zhōu mùqián měitiān píngjūn yǒu 16,629 lì COVID-19 bìnglì hé 212 lì sǐwáng. Wéi kē shì gāi zhōu de rèdiǎn dìqū zhī yī, píngjūn měitiān yǒu 209 qǐ bìnglì.

Jīnnián xiàtiān, gāi zhōu yīn zhōu cháng géléi gé·ā bó tè (Greg Abbot) jùjué yǔnxǔ zài xuéxiào qiángzhì pèidài kǒuzhào ér chéngwéi tóutiáo xīnwén. 7 Yuè, zhōuzhǎng fābùle yī xiàng xíngzhèng mìnglìng, jìnzhǐ zài gōnglì xuéqū dài kǒuzhào, hòulái gāi mìnglìng dédào zhōu zuìgāo fǎyuàn de zhīchí.

Jǐ gè yuè lái, duì COVID-19 yìmiáo de yīliáo huòmiǎn yīzhí shì yīgè rèmén huàtí. Dàn xiànzài huīruì yìmiáo (yòu míng Comirnaty) yǐ huòdé shípǐn hé yàowù guǎnlǐ jú de quánmiàn pīzhǔn, yuè lái yuè duō de zǔzhī, gōngzuò chǎngsuǒ hé gōnggòng chǎngsuǒ xūyào jiēzhǒng yìmiáo, wèntí zàicì shēngwēn.

Fàn dé bǐ’ěr tè dàxué yīxué yuàn chuánrǎn bìng zhuānjiā jiān jiàoshòu wēilián·shā fū nà (William Schaffner) yīxué bóshì gàosù Health, suīrán hěnduō rén kěnéng shēngchēng tāmen yǒu jiēzhǒng yìmiáo de yīliáo huòmiǎn, dàn héfǎ de yīliáo huòmiǎn “fēicháng hǎnjiàn”.

Nǎxiē qíngkuàng huì dǎozhì mǒu rén zài yīxué shàng miǎn yú jiēzhǒng COVID-19 yìmiáo? Fēnlèi shíjì shang fēicháng xiázhǎi. Zhè shì yīgè xì fēn.

Schaffner bóshì shuō, zhè zhǔyào guījié wéi guòmǐn hé guòmǐn fǎnyìng. Yīliáo huòmiǎn shì yóuyú huànzhě duì yìmiáo yǒu jìnjì zhèng, zhè yìwèizhe jiēzhǒng yìmiáo kěnéng duì tāmen de jiànkāng yǒuhài.

FDA zhǐ liè chūle Comirnaty de yīgè jìnjì zhèng, érqiě hěn róngyì lǐjiě. FDA biǎoshì,“yǐ zhī duì Comirnaty de rènhé chéngfèn yǒu yánzhòng guòmǐn fǎnyìng (lìrú guòmǐn fǎnyìng) bìngshǐ” de rén bù yìng jiēzhǒng yìmiáo. Yīncǐ, rúguǒ nín duì yìmiáo zhōng de yī zhǒng chéngfèn yǒu yǐ zhī de yánzhòng guòmǐn, zé bù yìng jiēzhǒng.

Duìyú měi zhǒng yìmiáo, jìnjì zhèng dōu shì yīyàng de: Rúguǒ nín duì yìmiáo zhōng de yī zhǒng chéngfèn yǒu yánzhòng de guòmǐn fǎnyìng, zé bù yìng jiēzhǒng.

Zhídé zhùyì de shì, jí shǎoshù rén duì COVID-19 yìmiáo chǎnshēng guòmǐn fǎnyìng——shùjù xiǎnshì, měi bǎi wàn jì zhōng yuē yǒu 2 zhì 5 lì.

Lìngwài, qǐng jì zhù zhè yīdiǎn: Rúguǒ nín duì qízhōng yī zhǒng yìmiáo zhōng de mǒu xiē wùzhí guòmǐn, jiànyú chéngfèn bùtóng, nín yīnggāi nénggòu huòdé sān zhǒng kěyòng yìmiáo zhōng de lìng yī zhǒng.

“Yīnwèi zài měiguó yǒu bùzhǐ yī zhǒng kěyòng de yìmiáo, wǒ rènwéi mRNA yìmiáo hé xiàn bìngdú zàitǐ yìmiáo dōu méiyǒu zhēnzhèng zhēnzhèng de yīliáo huòmiǎn,” chuánrǎn bìng zhuānjiā Amesh A. Adalja yīxué bóshì shuō. Yuēhàn huò pǔ jīn sī dàxué jiànkāng ānquán zhōngxīn de zīshēn xuézhě gàosù “jiànkāng” zázhì.

“Lìrú, rúguǒ yǒurén duì jiēzhǒng qízhōng yī zhǒng mRNA yìmiáo yǒu yánzhòng de guòmǐn fǎnyìng, tāmen kěyǐ shǐyòng qiángshēng yìmiáo wánchéng tāmen de xìliè,” ādá lì yǎ bóshì shuō. “Duìyú yǐ zhī duì qízhōng yī zhǒng yìmiáo chéngfèn guòmǐn de rén yěshì rúcǐ.”

Schaffner bóshì jiěshì shuō, kěnéng zhìshǎo hái yǒuyī zhǒng qíngkuàng, yīshēng huì chū yú héfǎ yìtú xiě chū yīliáo huòmiǎn: Rúguǒ yǒurén zài jiēzhǒng dì yī jì mRNA yìmiáo hòu bùjiǔ jiù chūxiànle yánzhòng de jiànkāng wèntí.

Giáo án luyện dịch tiếng Trung TOCFL online đáp án bài tập tham khảo bên dưới để các bạn tham khảo. Bài giảng Luyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung Thầy Vũ.

Gần hai năm sau đại dịch, bạn có thể giải thích được hầu hết các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của COVID-19: sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, mất vị giác hoặc khứu giác — nhưng đôi khi, những triệu chứng đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi. Một số người bị COVID cũng được biết là có thể gây ra các hệ thống hô hấp khác (nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng), và thậm chí là các tai biến về đường tiêu hóa (tiêu chảy, buồn nôn, táo bón).

Và với biến thể Delta của vi rút hiện đang vượt qua Hoa Kỳ (nó hiện chiếm 99,1% tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh), một số người đang báo cáo các triệu chứng hơi khác so với chúng tôi. tất cả đều biết. Một triệu chứng như vậy, theo báo cáo của WFLA, một chi nhánh của NBC ở Florida: đau tai.

Theo đài tin tức, huấn luyện viên trưởng của Tennessee Titans, Mike Vrabel, tiết lộ rằng ông đã trải qua một cơn đau tai với chẩn đoán COVID-19 của chính mình trong một cuộc họp báo. “Sáng nay, tôi thức dậy với một cơn đau họng và đau tai, vì vậy tôi đã đi xét nghiệm”, anh nói với các phóng viên. Cuối cùng anh ta được chẩn đoán dương tính với vi rút.

Vì vậy, những gì cho? Đau tai có thể là triệu chứng COVID-19 mới nhất — hay chúng chỉ là một biểu hiện điển hình khác của các tác động hô hấp của COVID? Dưới đây là những điều bạn cần biết về đau tai và COVID-19, theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm.

Nó chắc chắn có thể được. Amesh A. Adalja, MD, một học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, nói rằng ông sẽ không gọi đau tai là một triệu chứng phổ biến của COVID-19 — nhưng nó không phải là chưa từng thấy. Ông nói với Health: “Nhiều bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là những bệnh gây viêm họng, đôi khi cũng có thể gây đau tai.

Theo Ellen Wald, MD, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại UWHealth ở Madison, Wisconsin, đau tai xảy ra trong quá trình nhiễm trùng đường hô hấp do sự kết nối giữa đường mũi và tai. Có một lối đi được gọi là ống eustachian nối tai và phía sau cổ họng; Thông thường, Tiến sĩ Wald nói, ống thông khí cho tai và thoát chất lỏng ra khỏi tai.

Khi một người bị nhiễm trùng đường hô hấp trên (có thể được kích hoạt bởi vi rút như SARS-CoV-2, vi rút gây ra COVID-19), đường mũi có thể thoát chất nhầy vào cổ họng và cổ họng có thể đưa chất lỏng vào ống eustachian. Sau đó, ống có thể bị tắc và cản trở khả năng thoát chất lỏng của tai – điều này cuối cùng gây ra đau tai.

Đau tai trong bất kỳ loại bệnh hô hấp nào có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng Tiến sĩ Wald nói rằng nó đặc biệt phổ biến ở trẻ nhỏ, những người có ống dẫn tinh nhỏ hơn và dễ bị tắc nghẽn hơn.

Mặc dù không phải tất cả những người có COVID-19 đều gặp vấn đề với tai của họ, nhưng cơn đau tai có thể phổ biến hơn ngay bây giờ, vì biến thể Delta tiếp tục tăng. “Có vẻ như Delta có nhiều triệu chứng về đường hô hấp trên hơn, vì vậy điều hợp lý là những người có biến thể Delta sẽ gặp nhiều triệu chứng về tai hơn”, Taylor Heald-Sargent, MD, một trợ lý giáo sư nhi khoa chuyên về các bệnh truyền nhiễm tại Trường Feinberg thuộc Đại học Northwestern. Y học, nói với Sức khỏe.

Theo Tiến sĩ Adalja, trong một số trường hợp, chất lỏng trong tai khi bị nhiễm COVID-19 cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng tai – nhưng trong trường hợp đó, tai không thực sự bị ảnh hưởng bởi vi rút SARS-CoV-2. gây ra COVID-19. Ông nói: “Viêm tai có thể gây ra nhiễm trùng tai do vi khuẩn thứ phát, giống như chúng ta thường thấy với bệnh cúm. Tiến sĩ Heald-Sargent giải thích rằng khi chất lỏng bị ứ đọng trong tai, nó có thể bị nhiễm vi khuẩn đã tồn tại trong cơ thể. Trong trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể kê đơn thuốc kháng sinh để ngăn chặn vi khuẩn (mặc dù cần lưu ý rằng thuốc kháng sinh không giúp chữa bệnh do vi rút, bao gồm COVID-19, cúm và cảm lạnh thông thường).

Trong khi các chuyên gia đồng ý rằng đau tai hoặc nhiễm trùng tai có thể là dấu hiệu của COVID-19, Tiến sĩ Heald-Sargent chỉ ra rằng vẫn chưa có dữ liệu chính thức nào cho thấy biến thể Delta gây đau tai hoặc nhiễm trùng nhiều hơn các chủng trước — hoặc đau tai là một triệu chứng phổ biến của COVID-19 ở tất cả (nghĩa là: bạn có thể vừa bị cảm lạnh mùa hè).

Tuy nhiên, nếu bạn bị đau tai liên quan đến các triệu chứng hô hấp khác, chẳng hạn như chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, đau đầu, ho hoặc đau họng — cùng với bất kỳ triệu chứng tiềm ẩn nào khác của vi-rút — thì bạn nên đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kiểm tra và được kiểm tra COVID-19 càng sớm càng tốt.

Học khu Connally Independent School District ở Waco, Texas, đã đóng cửa tất cả năm trường học trong kỳ nghỉ Lễ Lao động sau cái chết của hai giáo viên trung học cơ sở trong cùng một tuần.

Một khu học chánh ở Texas đã đóng cửa năm trường học sau khi hai giáo viên chết vì COVID-19 trong cùng tuần.

Học khu Connally Independent ở Waco, Texas, sẽ vẫn đóng cửa cho đến hết ngày lễ Lao động vào Thứ Ba, theo báo cáo của Associated Press.

Việc đóng cửa diễn ra sau cái chết của hai giáo viên trung học cơ sở trong vòng vài ngày. Natalia Chansler, 41 tuổi, giáo viên dạy môn xã hội học lớp sáu của Trường trung học Connally qua đời hôm thứ Bảy, không lâu sau khi giáo viên dạy môn xã hội lớp bảy David McCormick, 59 tuổi, cũng chết vì COVID-19, theo Trợ lý Giám đốc Jill Bottelberghe.

Bottelberghe không cho biết một trong hai giáo viên đã được tiêm vắc xin COVID-19 hay chưa, và nói với AP rằng học khu “không tìm thấy bất kỳ mối tương quan nào” giữa cái chết của hai giáo viên.

“Họ ở hai cấp lớp khác nhau mặc dù họ làm việc trong cùng một lĩnh vực nội dung, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đã có sự gia tăng lan truyền trong toàn bộ học sinh của chúng tôi ở hai cấp lớp đó,” Bottelberghe nói.

Kể từ khi các lớp học trong học khu bắt đầu vào ngày 18 tháng 8, Connally Junior High đã chứng kiến 51 trường hợp COVID-19 được xác nhận. Trong khi nhiều trường hợp đã được thêm vào số lượng trong vài ngày qua, Bottelberghe không thể xác nhận liệu họ có thể được liên kết với Chansler hay không.

Huấn luyện viên Terry Gerik nói với AP, bất chấp việc đóng cửa trên toàn học khu, đội bóng của trường Trung học Connally, đội Cadets, sẽ chơi La Vega theo lịch trình vào thứ Sáu tuần này.

Tổng giám đốc Wesley Holt cho biết trong một email hôm thứ Hai rằng học khu hy vọng “việc đóng cửa và nghỉ lễ sẽ cung cấp cho những người dương tính với vi rút hoặc tiếp xúc với những người khác với vi rút có thời gian để cách ly và phục hồi.”

Holt nói thêm, “Việc đóng cửa này cũng sẽ có thời gian để làm sạch sâu và vệ sinh tất cả các cơ sở CISD.”

Connally có kế hoạch tiếp tục việc học trực tiếp vào ngày 7 tháng 9. Theo chi nhánh KCENTV của NBC tại địa phương, Học khu đang có kế hoạch tổ chức một phòng tiêm chủng vào ngày 13 tháng 9 tại Trường Trung học Connally, nơi các mũi tiêm sẽ được cung cấp cho nhân viên, phụ huynh và cộng đồng Waco.

Texas hiện đang trải qua trung bình hàng ngày 16.629 ca nhiễm COVID-19 và 212 ca tử vong, theo The New York Times. Waco là một trong những điểm nóng của bang, với 209 trường hợp trung bình mỗi ngày.

Tiểu bang đã đưa ra tiêu đề vào mùa hè này về việc Thống đốc Greg Abbot từ chối cho phép nhiệm vụ đeo mặt nạ trong các trường học. Vào tháng 7, thống đốc đã ban hành một lệnh hành pháp cấm các nhiệm vụ đeo mặt nạ trong các khu học chánh, sau đó đã được Tòa án Tối cao tiểu bang duy trì.

Miễn trừ y tế đối với vắc xin COVID-19 đã là một chủ đề nóng trong nhiều tháng. Nhưng giờ đây khi vắc-xin Pfizer, hay còn gọi là Comirnaty, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt hoàn toàn và nhiều tổ chức, nơi làm việc và không gian công cộng đang yêu cầu tiêm chủng, vấn đề đang nóng lên trở lại.

William Schaffner, MD, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là giáo sư tại Trường Y Đại học Vanderbilt, nói với Health rằng: Mặc dù nhiều người có thể khẳng định họ được miễn trừ y tế khi tiêm chủng, nhưng việc miễn trừ y tế hợp pháp là “rất không phổ biến”.

Những điều kiện nào có thể khiến một người nào đó được miễn thuốc chủng ngừa COVID-19 về mặt y tế? Sự phân loại thực sự khá hẹp. Đây là một sự cố.

Tiến sĩ Schaffner nói rằng nó chủ yếu bắt nguồn từ dị ứng và các phản ứng dị ứng. Miễn trừ y tế là do bệnh nhân có chống chỉ định với vắc-xin, có nghĩa là việc tiêm vắc-xin có thể có hại cho sức khỏe của họ.

Chỉ có một chống chỉ định được FDA liệt kê cho Comirnaty, và nó khá dễ hiểu. FDA nói rằng những người có “tiền sử đã biết về phản ứng dị ứng nghiêm trọng (ví dụ: sốc phản vệ) với bất kỳ thành phần nào của Comirnaty” không nên chủng ngừa. Vì vậy, nếu bạn bị dị ứng — nghiêm trọng — đã biết với một trong các thành phần trong vắc-xin, bạn không nên tiêm.

Đối với mỗi loại vắc xin, chống chỉ định là giống nhau: Bạn không nên tiêm nếu bạn đã có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với một trong các thành phần trong vắc xin.

Cần lưu ý rằng một số lượng nhỏ người đã có phản ứng phản vệ với vắc-xin COVID-19 — dữ liệu cho thấy khoảng hai đến năm trường hợp trên một triệu liều.

Ngoài ra, hãy ghi nhớ điều này: Nếu bạn bị dị ứng với thứ gì đó trong một trong các loại vắc-xin, bạn có thể mua một trong ba loại vắc-xin khác có sẵn, miễn là các thành phần khác nhau.

“Bởi vì có nhiều hơn một loại vắc-xin ở Hoa Kỳ, tôi không nghĩ rằng có những miễn trừ y tế thực sự đối với cả vắc-xin mRNA và vắc-xin vectơ adenovirus”, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Amesh A. Adalja, MD, a. học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins nói với Health.

Tiến sĩ Adalja nói: “Ví dụ, nếu ai đó có phản ứng dị ứng nghiêm trọng với liều một trong các loại vắc-xin mRNA, họ có thể hoàn thành loạt tiêm chủng của mình bằng vắc-xin Johnson & Johnson. “Điều này cũng đúng đối với những người đã biết dị ứng với các thành phần của một trong các loại vắc-xin.”

Có thể có ít nhất một tình huống khác mà bác sĩ sẽ viết giấy miễn trừ y tế với ý định chính đáng, Tiến sĩ Schaffner giải thích: nếu ai đó phát triển một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ngay sau khi tiêm liều vắc-xin mRNA đầu tiên của họ.

Toàn bộ nội dung bài giảng Luyện dịch TOCFL online Band B2 kỹ năng đọc hiểu tiếng Trung của chúng ta tìm hiểu hôm nay đến đây là kết thúc. Mong rằng các bạn học viên sẽ chủ động luyện tập một cách hiệu quả tại nhà cùng ChineMaster, mỗi ngày Thầy Vũ sẽ chia sẻ bài giảng cho các bạn tham khảo miễn phí chúng ta hãy chú ý theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo vào ngày mai nhé.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular