Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 7

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.
Các bài học của lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Lớp học Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.
Ở bài học ngày hôm nay, Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là 主谓谓语句/zhǔ wèi wèiyǔjù:Câu vị ngữ chủ vị(phần IV). Vậy ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để chúng ta cùng đến với bài học ngay nhé!
主谓谓语句/zhǔ wèi wèiyǔjù:Câu vị ngữ chủ vị
Có lúc mang trạng ngữ phần nhiều là từ biểu thị phạm vi thời gian và ngữ khí
1.谓语是名词,名词短语,部分代词/ Wèi yǔ shì míngcí, míngcí duǎnyǔ, bù fèn dàicí
例1:今天二十号。→说明时间。 /Jīntiān èrshí hào.→Shuōmíng shíjiān.
→ nói rõ thời gian
例2.刚才晴天还睛天呢,这会儿又阴天了。 →说明天气。 / Gāngcái qíngtiān hái jīng tiān ne, zhè huì er yòu yīn tiānle. →Shuōmíng tiānqì.
→ nói rõ thời tiết
例3:他英国人。→说明籍贯/Tā yīngguó rén.→Shuōmíng jíguàn
→ Nói rõ quê quán
例4:你谁呀? →问身份 /Nǐ shéi ya? →Wèn shēnfèn
→ Hỏi rõ thân phận
2.谓语是数词,数量短语,带数量词的名词短语。/Wèi yǔ shì shù cí, shùliàng duǎnyǔ, dài shùliàngcí de míngcí duǎnyǔ.
例1:哥哥十岁,妹妹八岁。 →说明年龄/ Gēgē shí suì, mèimei bā suì. →Shuōmíng niánlíng
→ Nói rõ độ tuổi
例2:这座山一千八百米。 → 说明高度,长度,重量/Zhè zuò shān yīqiān bābǎi mǐ. → Shuōmíng gāodù, chángdù, zhòngliàng
→ Nói rõ độ cao, độ dài, trọng lượng
例3:苹果五块一近” →说明价格/Píngguǒ wǔ kuài yī jìn” →shuōmíng jiàgé
→ Nói rõ giá cả
例4:学校外边,左边一片树林,右边一片草地 →说明事物的存在“/Xuéxiào wàibian, zuǒbiān yīpiàn shùlín, yòubiān yīpiàn cǎodì →shuōmíng shìwù de cúnzài “
→ Nói rõ sự tồn tại của sự vật

Trên đây là nội dung bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.
Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất, hiệu quả nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất, chất lượng nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 6

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.
Các bài học của lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Lớp học Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.
Ở bài học ngày hôm nay, Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là 主谓谓语句/zhǔ wèi wèiyǔjù:Câu vị ngữ chủ vị(phần III). Vậy ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để chúng ta cùng đến với bài học ngay nhé!

3,大主语和小主语之间有关涉关系/Dà zhǔyǔ hé xiǎo zhǔyǔ zhī jiān yǒuguān shè guānxì

Giữa chủ ngữ lớn và chủ ngữ nhỏ có quan hệ liên quan.

例1:这件事我不同意。/Zhè jiàn shì wǒ bù tóngyì.

例2:他什么时候走的我不知道。/Tā shénme shíhòu zǒu de wǒ bù zhīdào.

三,名词谓语句/Sān, míngcí wèiyǔjù: câu vị ngữ danh từ

说明:名词谓语句是用名词,名词短语,代词,数词,和”的“字短语作谓语的句子。

shuōmíng: Míngcí wèiyǔjù shì yòng míngcí, míngcí duǎnyǔ, dàicí, shù cí, hé” de “zì duǎnyǔ zuò wèiyǔ de jùzi.

Giải thích: Câu vị ngữ danh từ là câu dùng danh từ, đoản ngữ danh từ, đại từ, số từ, đoản ngữ số lượng và đoản ngữ chữ ”的“ làm vị ngữ của câu

注意:1,谓语一般不是单个名词。/ Wèiyǔ yībān bùshì dāngè míngcí.

          2,名词谓语没有否定形式,表否定时用“不是”/ Míngcí wèiyǔ méiyǒu fǒudìng xíngshì, biǎo fǒudìng shí yòng “bùshì”

          3,名词谓语一般没有状语或补语,有时带状语多表示时间范围,语气的词。/míngcí wèi yǔ yībān méiyǒu zhuàngyǔ huò bǔyǔ, yǒushí dài zhuàng yǔ duō biǎoshì shíjiān fànwéi, yǔqì de cí.

Chú ý: 1, Vị ngữ nhìn chung không phải là danh từ riêng lẻ

          2, Vị ngữ danh từ không có hình thức phủ định, khi biểu thị ý phủ định dùng  “不是“。

Trên đây là nội dung bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.
Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất tại Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt, hợp lý nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 5

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.
Các bài học của lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Lớp học Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.
Ở bài học ngày hôm nay, Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là 主谓谓语句/zhǔ wèi wèiyǔjù:Câu vị ngữ chủ vị(phần II). Vậy ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để chúng ta cùng đến với bài học ngay nhé!
1.小主语是大主语的一部分/Xiǎo zhǔyǔ shì dà zhǔyǔ de yībùfèn Chủ ngữ nhỏ là một bộ phận của chủ ngữ lớn
例1:你站那么高,不头晕吗?/ Nǐ zhàn nàme gāo, bù tóuyūn ma?
→“头”是“我“的组成部份“头晕”结合,已经跟一个词差不多,前边可以用”不““没” /→“Tóu” shì “wǒ “de zǔchéng bùfèn “tóuyūn” jiéhé, yǐjīng gēn yīgè cí chàbùduō, qiánbian kěyǐ yòng” bù ““méi”
–》“头”là một bộ phận của “我” ,“头晕” kết hợp chặt, gần như là một từ, đằng trước có thể dùng ”不““没”
例2:这种车性能好,样子美观,价格当然不便宜。/Zhè zhǒng chē xìngnéng hǎo, yàngzi měiguān, jiàgé dāngrán bù piányí.
→小主语是大主语的一个侧面。/→Xiǎo zhǔyǔ shì dà zhǔyǔ de yīgè cèmiàn.
→ Chủ ngữ nhỏ là một phần của chủ ngữ lớn
2,小主语是小谓语的施事,大主语是小谓语的受事/ xiǎo zhǔyǔ shì xiǎo wèiyǔ de shī shì, dà zhǔyǔ shì xiǎo wèiyǔ de shòu shì
Chủ ngữ nhỏ là người thực hiện động tác của vị ngữ nhỏ, chủ ngữ lớn là người (vật) chịu tác động bởi vị ngữ nhỏ
例1:这本书我看过。/ Zhè běn shū wǒ kànguò.
例2:西安我没去过。/Xī’ān wǒ méi qùguò.
Trên đây là nội dung bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.
Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt, hiệu quả nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 4

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.
Các bài học của lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Lớp học Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.
Ở bài học ngày hôm nay, Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là 主谓谓语句/zhǔ wèi wèiyǔjù:Câu vị ngữ chủ vị(phần I). Vậy ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để chúng ta cùng đến với bài học ngay nhé!
主谓谓语句/zhǔ wèi wèiyǔjù:Câu vị ngữ chủ vị
说明:语作谓语的句子叫主谓谓语句。我们把全句的主浯,谓语叫大谓语,大谓语;谓语中的主语,谓语叫做小主语,小谓语
shuōmíng: Yǔ zuò wèiyǔ de jùzi jiào zhǔ wèi wèiyǔjù. Wǒmen bǎ quán jù de zhǔ wú, wèiyǔ jiào dà wèiyǔ, dà wèiyǔ; wèiyǔ zhòng de zhǔyǔ, wèiyǔ jiàozuò xiǎo zhǔyǔ, xiǎo wèiyǔ
Giải thích: Câu có đoản ngữ chủ vị làm vị ngữ gọi là câu vị ngữ chủ vị. Chúng ta gọi chủ ngữ và vị ngữ của toàn câu là chủ ngữ lớn và vị ngữ lớn, chủ ngữ, vị ngữ trọng vị ngữ của câu gọi là chủ ngữ nhỏ và vị ngữ nhỏ
例1:他头疼,桑子有点儿红。/Tā tóuténg, sāngzi yǒudiǎn er hóng.
注意:1,主谓谓语句可以带表示时间,语气,方式, (副词)关联的状语。
Zhùyì:1, Zhǔ wèi wèiyǔjù kěyǐ dài biǎoshì shíjiān, yǔqì, fāngshì, (fùcí) guānlián de zhuàngyǔ.
2,大谓语前一般不能用否定副词做状语,“不”“没“要放在小谓语前刖。
Dà wèiyǔ qián yībān bùnéng yòng fǒudìng fùcí zuò zhuàngyǔ,“bù”“méi “yào fàng zài xiǎo wèiyǔ qián yuè.
Chú ý:1. Câu vị ngữ chủ vị có thể mang trạng ngữ chỉ thời gian, ngữ khí, phạm vi, phương thức(phó từ), quan hệ
2. Trước chủ ngữ lớn thường không thể dùng phó từ phủ định làm trạng ngữ ”不““没” phải đặt trước chủ ngữ nhỏ
Trên đây là nội dung bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.
Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất trên Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt, chất lượng nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 3

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.
Các bài học của lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Lớp học Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.
Ở bài học ngày hôm nay, Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là 形容词谓语句xíngróngcí wèiyǔjù:Câu vị ngữ hình dung từ(phần III). Vậy ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để chúng ta cùng đến với bài học ngay nhé!
3.主语+形容词/zhǔyǔ +xíngróngcí
Chủ ngữ + hình dung từ
例1:我的行李//多,他的行李//少。/Wǒ de xínglǐ//duō, tā de xínglǐ//shǎo.
例2:这小伙子朴实,善良,大家都喜欢他。/Zhè xiǎohuǒzi pǔshí, shànliáng, dàjiā dōu xǐhuān tā.
注意:在表示对比,联合形容词短语作谓语时,不需要程度状语。
Zhùyì: Zài biǎoshì duìbǐ, liánhé xíngróngcí duǎnyǔ zuò wèiyǔ shí, bù xūyào chéngdù zhuàngyǔ.
Chú ý: Khi biểu thị so sánh đoản ngữ hình dung từ liên hợp làm vị ngữ không cần trạng ngữ trình độ
4, 主语+形容词+补语/ zhǔyǔ +xíngróngcí +bǔyǔ
Chủ ngữ+hình dung từ+ bổ ngữ
例1:今年的产量//高于去年。/Jīnnián de chǎnliàng//gāo yú qùnián.
注意:这种句子里的补语只能是复合趋向补语,可能补语,情态补语,数量补语,程度补语,以及介词短语。
Zhùyì: Zhè zhǒng jùzi lǐ de bǔyǔ zhǐ néng shì fùhé qūxiàng bǔyǔ, kěnéng bǔyǔ, qíngtài bǔyǔ, shùliàng bǔyǔ, chéngdù bǔyǔ, yǐjí jiècí duǎnyǔ.
Chú ý: Bổ ngữ trong loại câu này chỉ có thể là bổ ngữ xu hướng phức hợp, bổ ngữ khả năng, bổ ngữ tình thái, bổ ngữ số lượng, bổ ngữ trình độ và đoản ngữ giới từ
Trên đây là nội dung bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.
Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất, chất lượng nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất,hiệu quả nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 2

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.
Các bài học của lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Lớp học Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.
Ở bài học ngày hôm nay, Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là 形容词谓语句xíngróngcí wèiyǔjù:Câu vị ngữ hình dung từ(phần II). Vậy ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để chúng ta cùng đến với bài học ngay nhé!
1,主语+程度状语+形容词/ zhǔyǔ +chéngdù zhuàngyǔ +xíngróngcí
Chủ ngữ+ trạng ngữ trình độ+ hình dung từ
例1:今天的晚饭//很好。/Jīntiān de wǎnfàn//hěn hǎo.
例2:这孩子11十分聪明/Zhè háizi 11 shífēn cōngmíng
注意:在不表示对比时,描写性形容词谓语前要加程度副词。
zhùyì: Zài bù biǎoshì duìbǐ shí, miáoxiě xìng xíngróngcí wèiyǔ qián yào jiā chéngdù fùcí.
Chú ý: Khi không biểu thị sự so sánh, trước vị ngữ hình dung từ có tính miêu tả thêm phó từ chỉ trình độ
2.主语+非程度状语+形容词/zhǔyǔ +fēi chéngdù zhuàngyǔ +xíngróngcí
Chủ ngữ+ trạng ngữ phi trình độ+ hình dung từ
例1:天//渐渐地黑了。/Tiān//jiànjiàn de hēile.
例2:你//难道还不明白吗?/Nǐ//nándào huán bù míngbái ma?
注意:非程度状语只能是表示时间,处所,语气,方式(副词)的状语。
Zhùyì: Fēi chéngdù zhuàngyǔ zhǐ néng shì biǎoshì shíjiān, chùsuǒ, yǔqì, fāngshì (fùcí) de zhuàngyǔ.
Chú ý:trạng ngữ phi trình độ chỉ có thể là trạng ngữ chỉ thời gian, nơi chốn, ngữ khí, phương thức(phó từ)

Trên đây là nội dung bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.
Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất tại Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất trên Hà Nội

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên ở những bài học sau nhé!

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội Bài 1

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội ChineMaster

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay. Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.
Các bài học của lớp Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. Lớp học Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.
Ở bài học ngày hôm nay, Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội xin giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là 形容词谓语句xíngróngcí wèiyǔjù:Câu vị ngữ hình dung từ(phần I). Vậy ngay bây giờ các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để chúng ta cùng đến với bài học ngay nhé!
形容词谓语句xíngróngcí wèiyǔjù:Câu vị ngữ hình dung từ
说明:汉语里形容词可以直接作谓语,主语和谓语之间不需要用.这种句子主要是对人或事物的性质,状态进行描写,有时说明事物的变化。
shuōmíng: Hànyǔ lǐ xíngróngcí kěyǐ zhíjiē zuò wèiyǔ, zhǔyǔ hé wèiyǔ zhī jiān bù xūyào yòng. Zhè zhǒng jùzi zhǔyào shi duì rén huò shìwù dì xìngzhì, zhuàngtài jìnxíng miáoxiě, yǒushí shuōmíng shìwù de biànhuà.
Giải thích: Hình dung từ trong tiếng Hán có thể trực tiếp làm vị ngữ, giữa chủ ngữ và vị ngữ không cần dùng 是 . Loại câu này chủ yếu là miêu tả tính chất trạng thái của người hoặc sự vật, có lúc nói rõ sự biến đổi của sự vật
例1:桂林的风景非常美丽。 →描写性形容词谓语句。/Guìlín de fēngjǐng fēicháng měilì. →Miáoxiě xìng xíngróngcí wèiyǔjù.
→Câu vị ngữ hình dung từ có tính miêu tả
例2:秋天天气冷了。一表变化的形容词谓语句中谓语后边有表示变化的“ 了“。/Qiūtiān tiānqì lěngle. Yī biǎo biànhuà de xíngróngcí wèiyǔjù zhōng wèiyǔ hòubian yǒu biǎoshì biànhuà de “le “.
–>Trong câu vị ngữ hình dung từ chỉ sự thay đổi, sau vị ngữ có “了” biểu thị sự thay đổi
Chú ý:Vị trí của phó từ biểu thị phủ định, lặp lại, trình độ nên đứng cạnh bộ phận mà nó tu sức
Trên đây là nội dung bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.
Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất, hiệu quả nhất Hà Nội

Học tiếng Trung online ở đâu tốt nhất, chất lượng nhất Hà Nội

WEB học tiếng Trung online miễn phí bài 10

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster

WEB học tiếng Trung online miễn phí xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay.WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Các bài học của lớp WEB học tiếng Trung online miễn phí được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. WEB học tiếng Trung online miễn phí cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.

Hôm nay, WEB học tiếng Trung online miễn phí  sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online miễn phí bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là Cách đưa ra câu hỏi Dùng Dùng“(是)….还是”Để hỏi. Các bạn học viên hãy chuẩn bị đầy đủ giấy và bút để cùng WEB học tiếng Trung online miễn phí tìm hiểu bài học ngay bây giờ nhé!

提问的方法:Cách đưa ra câu hỏi

用“(是)还是”提问/Yòng “(shì) háishì” tíwèn
Dùng“(是)….还是”Để hỏi。
说明:用“(是)还是“并列几种情况,要求答话人选择项问答,这样的疑问句叫选择式疑问句,一般有三种形式。
Shuōmíng: Yòng “(shì) háishì “bìngliè jǐ zhǒng qíngkuàng, yāoqiú dáhuà rén xuǎnzé xiàng wèndá, zhèyàng de yíwènjù jiào xuǎnzé shì yíwènjù, yī bān yǒusān zhǒng xíngshì.
Giải thích:Dùng “(是)…还是” đưa ra mấy tình huốn song song, yêu cầu người trả lời chọn lấy một đề trả lời, câu nghi vấn như thế này gọi là câu nghi vấn kiểu lựa chọn. Có ba hình thức như sau
1)
主语+(是)+谓语1,+(宾语1)+还是+谓语2+(宾语2)+ ?
Zhǔyǔ +(shì)+wèiyǔ 1,+(bīnyǔ 1)+háishì +wèiyǔ 2+(bīnyǔ 2)+?
Chủ ngữ+ (是)+ Vị ngữ 1+ (tân ngữ 1)+ 还是+ vị ngữ 2+ (tân ngữ 2) + ?
例1:你唱歌还是跳舞?/Nǐ chànggē háishì tiàowǔ?
例2:你(是)去还是不去?/Nǐ (shì) qù háishì bù qù?
2)是+主语1+谓语1+(宾语1)+还是+主语2+谓语2+(宾语2)+?/Shì +zhǔyǔ 1+wèiyǔ 1+(bīnyǔ 1)+háishì +zhǔyǔ 2+wèiyǔ 2+(bīnyǔ 2)+?
是+ chủ ngữ 1+ vị ngữ 1+(tân ngữ 1) + 还是+ chủ ngữ 2+ Vị ngữ 2+ (tân ngữ2)+?
例1:张老师讲语法还是王老师讲语法?/Zhāng lǎoshī jiǎng yǔfǎ háishì wáng lǎoshī jiǎng yǔfǎ?
例2:是你高还是小王高?/Shì nǐ gāo háishì xiǎo wáng gāo?
3)
主语+状语1+谓语1+(宾语1)+还是+状语2+谓语2++(宾语2)+ ?/Zhǔyǔ +zhuàngyǔ 1+wèiyǔ 1+(bīnyǔ 1)+háishì +zhuàngyǔ 2+wèiyǔ 2++(bīnyǔ 2)+?
Chủ ngữ+ trạng ngữ 1+ Vị ngữ 1+(tân ngữ 1) +还是+ trạng ngữ 2+ vị ngữ 2+ (tân ngữ 2)+?
例1:你们明天去还是后天去?/Nǐmen míngtiān qù háishì hòutiān qù?
例2:你在这儿学汉语还是去哪儿学口语?/ Nǐ zài zhè’er xué hànyǔ háishì qù nǎ’er xué kǒuyǔ
Trên đây là nội dung bài học của WEB học tiếng Trung online miễn phí . Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster thông dụng nhất

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster hiệu quả

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster cơ bản

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến  ở những bài học tiếp theo nhé!

WEB học tiếng Trung online miễn phí bài 9

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster

WEB học tiếng Trung online miễn phí xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay.WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Các bài học của lớp WEB học tiếng Trung online miễn phí được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. WEB học tiếng Trung online miễn phí cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.

Hôm nay, WEB học tiếng Trung online miễn phí  sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online miễn phí bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là Cách đưa ra câu hỏi Dùng trợ từ ngữ khí ”呢“ để hỏi(phần II)。. Các bạn học viên hãy chuẩn bị đầy đủ giấy và bút để cùng WEB học tiếng Trung online miễn phí tìm hiểu bài học ngay bây giờ nhé!
提问的方法:Cách đưa ra câu hỏi

用语气助词“呢”提间。/Yòng yǔqì zhùcí “ne” tí jiān.
2)
名词性成分+ 呢 +?/Míngcí xìng chéngfèn + ne +?
Thành phần có tính danh từ+ 呢 +?
说明:如果有上下文的语言环境,“呢“用在名词性成分之后,表示“怎么样?”
Shuōmíng: Rúguǒ yǒu shàngxiàwén de yǔyán huánjìng,“ne “yòng zài míngcí xìng chéngfèn zhīhòu, biǎoshì “zěnme yàng?”
Giải thích: nếu ngữ cảnh có đoạn văn trước và sau thì 呢 dùng sau thành phần có tính danh từ sẽ biểu thị ý “….như thế nào”
例1:我下星期去旅行,你呢? –> 我下星期去旅行,你怎么样?/Wǒ xià xīngqí qù lǚxíng, nǐ ne? –> Wǒ xià xīngqí qù lǚxíng, nǐ zěnme yàng?
例2:我的自行车丟了,你的呢?→我的自行车丢了,你的怎么样?/Wǒ de zìxíngchē diūle, nǐ de ne?→Wǒ de zìxíngchē diūle, nǐ de zěnme yàng?
3)
陈述句+呢 +?/Chénshùjù +ne +?
Câu trần thuật + 呢+ ?
说明:用在一个陈述句之后,意思是“如果….,(那么)怎么办?
Shuōmíng: Yòng zài yīgè chénshùjù zhīhòu, yìsi shì “rúguǒ….,(Nàme) zěnme bàn?
Giải thích:”呢“ dùng sau một câu trân thuật biểu thị ý “ nếu như….(thế thì) như thế nào?”
例1:他不同意呢?→如果他不同意怎么办?/ Tā bù tóngyì ne?→Rúguǒ tā bù tóngyì zěnme bàn?
例2:他知道了呢?–> 如果你知道了,怎么办?/Tā zhīdàole ne?–> Rúguǒ nǐ zhīdàole, zěnme bàn?

Trên đây là nội dung bài học của WEB học tiếng Trung online miễn phí . Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster thông dụng nhất

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster hiệu quả

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster cơ bản

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến  ở những bài học tiếp theo nhé!

WEB học tiếng Trung online miễn phí bài 8

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster

WEB học tiếng Trung online miễn phí xin chào mừng các bạn học viên online trực tuyến quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay.WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Các bài học của lớp WEB học tiếng Trung online miễn phí được biên soạn theo từng chủ đề cơ bản từ dễ đến khó, phù hợp cho các bạn mới theo học tiếng Trung với lượng kiến thức vừa phải, dễ học, các bạn sẽ được học từ bài khóa đến từ vựng và ngữ pháp. Hệ thống kiến thức rõ ràng, đơn giản dễ hiểu. WEB học tiếng Trung online miễn phí cùng ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn muốn học tiếng Trung tại Hà Nội.

Hôm nay, WEB học tiếng Trung online miễn phí  sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online miễn phí bài học ngữ pháp tiếng Trung hiện đại rất quan trọng và bổ ích đó là Cách đưa ra câu hỏi Dùng trợ từ ngữ khí ”呢“ để hỏi(phần I)。. Các bạn học viên hãy chuẩn bị đầy đủ giấy và bút để cùng WEB học tiếng Trung online miễn phí tìm hiểu bài học ngay bây giờ nhé!

提问的方法:Cách đưa ra câu hỏi

用语气助词“呢”提间。/Yòng yǔqì zhùcí “ne” tí jiān.

Dùng trợ từ ngữ khí ”呢“ để hỏi。

说明:用语气助词“呢”可以构成疑问,带冇如下三种形式。

Shuōmíng: Yòng yǔqì zhùcí “ne” kěyǐ gòuchéng yíwèn, dài mǎo rúxià sān zhǒng xíngshì.

Giải thích: Dùng trợ từ ngữ khí “呢” có thể tạo thành câu hỏi。

1)

名词性成分+呢+?/Míngcí xìng chéngfèn +ne +?

Thành phần có tính danh từ +呢+?

说明:在没冇上下文的情况,“呢”用在名词性成分(名词,代词,名词短语)之后,表示“….在哪儿?“

Shuōmíng: Zài méi mǎo shàngxiàwén de qíngkuàng,“ne” yòng zài míngcí xìng chéngfèn (míngcí, dàicí, míngcí duǎnyǔ) zhīhòu, biǎoshì “…. Zài nǎ’er?“

Giải thích: Nếu ngữ cảnh không có đoạn văn trước và sau thì ”呢“ dùng sau thành phần có tính danh từ(danh từ, đại từ, đoản ngữ danh từ) sẽ biểu thị ý ở đâu?

例1:工先生呢?       →王先生在哪儿?/Gōng xiānshēng ne? →Wáng xiānshēng zài nǎ’er?

例2:你的自行车呢?→你的自行车在哪儿?/Nǐ de zìxíngchē ne?→Nǐ de zìxíngchē zài nǎ’er?

Trên đây là nội dung bài học của WEB học tiếng Trung online miễn phí . Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của WEB học tiếng Trung online miễn phí theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster thông dụng nhất

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster hiệu quả

WEB học tiếng Trung online miễn phí ChineMaster cơ bản

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến của WEB học tiếng Trung online miễn phí ở những bài học tiếp theo nhé!