Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 10

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn học viên online một chủ đề học vô cùng thú vị và quan trọng đó là词语的重叠和固定格式/Từ láy và công thức cố định(phần VI). Ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa chúng ta hãy cùng Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 10 đi đến tìm hiểu nội dung bài học nhé!

二,固定格式: Công thức cố định

1,

Danh từ/ đoản ngữ danh từ + 之前/之后
Động từ/đoản ngữ động từ
说明:“…..之前” “……..之后”表示比某一时间早或晚,在某处所前或后.

Giải thích: “…..之前” “……..之后” biểu thị sớm hoặc muộn so với một thời gian nào đó, trước hoặc sau một chỗ nào đó, việc nào đó

例1:十二点之前,我在教室上课。→时间词+之前/Shí’èr diǎn zhīqián, wǒ zài jiàoshì shàngkè.→Shíjiān cí +zhīqián/

→ Từ chỉ thời gian +之前

例2:出了教学楼是宿舍楼,宿舍楼之后是存车处→地点词+之后/Chūle jiàoxué lóu shì sùshè lóu, sùshè lóu zhīhòu shì cún chē chù →dìdiǎn cí +zhīhòu/

→ Từ chỉ địa điểm + 之后

例3:来之前请给我打个电话。→动词+之前/Lái zhīqián qǐng gěi wǒ dǎ gè diànhuà.→Dòngcí +zhīqián/

→ Động từ + 之前

例4:我大学毕业之后,在北京找到了一个工作→动词短语+之后/Wǒ dàxué bìyè zhīhòu, zài běijīng zhǎodàole yīgè gōngzuò →dòngcí duǎnyǔ +zhīhòu/

→ Đoản ngữ động từ + 之后

注意:1…..之前,……之后,一般就用来表示在某一时间,某一地点或某一事情的前,后/….. Zhīqián,…… Zhīhòu, yībān jiù yòng lái biǎoshì zài mǒu yī shíjiān, mǒu yī dìdiǎn huò mǒu yī shìqíng de qián, hòu

Chú  ý: 1…..之前,……之后 nhìn chung thường dùng để biểu thị trước hoặc sau một thời gian nào đó một địa điểm nào đó hoặc một sự việc nào đó

2,这种用法一般用于书面语/zhè zhǒng yòngfǎ yībān yòng yú shūmiànyǔ

Cách dùng này thông thường chỉ dùng trong văn viết

Trên đây là nội dung bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hiệu quả nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ở những video bài học online tiếp theo nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Học tiếng Trung online, download phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính WIN 7 WIN 8 WIN 10 ngay trên trang web học tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 9

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn học viên online một chủ đề học vô cùng thú vị và quan trọng đó là词语的重叠和固定格式/Từ láy và công thức cố định(phần V). Ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa chúng ta hãy cùng Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 10 đi đến tìm hiểu nội dung bài học nhé!

Tiếp tục phần V, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về 词语的重叠:Từ láy nhé các bạn!

数量短语的重叠: Đoản ngữ số lượng láy lại
说明:数量短语在句中也可以重叠使用并表示定的意义重叠形势一般有三种/Shùliàng duǎnyǔ zài jù zhōng yě kěyǐ chóngdié shǐyòng bìng biǎoshì dìng de yìyì chóngdié xíngshì yībān yǒusān zhǒng

Giải thích: Đoản ngữ số lượng trong câu có thể láy lại sử dụng và biểu thị một ý nghĩa nhất định. Hình thức láy lại nhìn chung có ba loại

Bảng

例1:一张张的照片都很漂亮→名量短语重叠作定语,表示很多,后边用“的”/ Yī zhāng zhāng de zhàopiàn dōu hěn piàoliang →míng liàng duǎnyǔ chóngdié zuò dìngyǔ, biǎoshì hěnduō, hòubian yòng “de”

→ đoản ngữ danh lượng từ láy lại làm định ngữ, biểu thị rất nhiều, phía sau dùng “的”

例2:老师把生词一个一个地写在黑板上→名量短语重叠作状语,表示动作的方式,后边用“地”表示顺序/Lǎoshī bǎ shēngcí yīgè yīgè de xiě zài hēibǎn shàng →míng liàng duǎnyǔ chóngdié zuò zhuàngyǔ, biǎoshì dòngzuò de fāngshì, hòubian yòng “de” biǎoshì shùnxù

→ Đoản ngữ danh từ láy lại làm trạng ngữ, biểu thị phương thức của động tác, phía sau dùng “地”, cũng biểu thị thứ tự

例3:我一回又一回地麻烦你,真不好意思。→动量短语重叠作状语,表示次数多,连续,后边用“地”。/Wǒ yī huí yòu yī huí de máfan nǐ, zhēn bù hǎoyìsi.→Dòngliàng duǎnyǔ chóngdié zuò zhuàngyǔ, biǎoshì cìshù duō, liánxù, hòubian yòng “de”.

→ Đoản ngữ động lượng láy lại làm trạng ngữ, biểu thị số lần nhiều, liên tục, phía sau dùng “地”

Trên đây là nội dung bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 online

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên nhé!

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster luôn luôn khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung giao tiếp online miễn phí chất lượng cao chỉ có duy nhất tại trang WEB học tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 8

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn học viên online một chủ đề học vô cùng thú vị và quan trọng đó là词语的重叠和固定格式/Từ láy và công thức cố định(phần IV). Ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa chúng ta hãy cùng Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 10 đi đến tìm hiểu nội dung bài học nhé!

Tiếp tục phần IV, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về 词语的重叠:Từ láy nhé các bạn!

  1. 量词的重叠 Lượng từ láy lại

说明:单音节量词-一般可以重叠,表全部,所有的,每一个的意思。/ Dān yīnjié liàngcí-yībān kěyǐ chóngdié, biǎo quánbù, suǒyǒu de, měi yīgè de yìsi.

Giải thích: Lượng từ đơn âm tiết nhìn chung có thể láy lại, biểu thị ý nghĩa toàn bộ , tất cả, mỗi một

AA          所有A /Tất cả

个个       全部 / Toàn bộ

 

例1:个个都是好学生。→重叠的名量词常作主语/ Gè gè dōu shì hào xuéshēng.→Chóngdié de míng liàngcí cháng zuò zhǔyǔ

→ Danh lượng từ láy lại thường làm chủ ngữ

例2:木木小说都很有意思。→重叠的名量词常作定语/Mù mù xiǎoshuō dōu hěn yǒuyìsi.→Chóngdié de míng liàngcí cháng zuò dìngyǔ

→ Danh lượng từ láy lại thường làm định ngữ

例3:去上海,回回都下雨→重叠的动量词常作主语/Qù shànghǎi, huíhui dōu xià yǔ →chóngdié de dòngliàng cí cháng zuò zhǔyǔ

→ Động từ láy lại thường làm chủ ngữ

例4:他次次都骑车来→重叠的动量词常作状语/Tā cì cì dōu qí chē lái →chóngdié de dòngliàng cí cháng zuò zhuàngyǔ

→ Độngt ừ láy lại thường làm trạng ngữ

主意:这种句子的谓语前边一般用“都“/Zhè zhǒng jùzi de wèiyǔ qiánbian yībān yòng “dōu “

Chú ý: Trước vị ngữ, loại câu này nhìn chung thường dùng “都“

Trên đây là nội dung bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thịnh hành

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hiệu quả

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học tiếp theo!

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 7

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 cơ bản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề thông dụng nhất ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp học tiếng Trung online theo chủ đề cùng thạc sĩ tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Minh Vũ. Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Ở bài học hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp với chủ  đề Cách dùng của 一下儿 và 一下子. Ngay sau đây chúng ta cũng nhau đi tìm hiểu bài học nhé!

I. 一下儿 là số lượng từ, cấu trúc thường dùng là V+ 一下儿

1.Biểu thị làm một động tác nào đó một lần, động tác diễn ra nhanh chóng

Ví dụ:

-帮我拿一下儿包

Bāng wǒ ná yīxià er bāo

Cậu cầm giúp tôi cái túi

好的

hǎo de

Ừ được

-我亲你一下而可以吗

wǒ qīn nǐ yīxià ér kěýǐ mà

Chị thơm em có được không

我也想亲你,姐姐

wǒ yě xiǎng qīn nǐ, jiějiě

Em cũng muốn thơm chị

2,  V+ 一下儿 có thể biểu thị thời gian diễn ra động tác rất ngắn ngữ khí nhẹ nhàng, mang tính chất kiến nghị, thương lượng

Ví dụ:

-你等一下儿好吗

Nǐ děng yīxià er hǎo ma

Cậu đợi một chút có được không

好的

hǎo de

Ừ được

-我借一下儿你的笔好吗

wǒ jiè yīxià er nǐ de bǐ hǎo ma

Tớ mượn bút của cậu một lát được không

给你

gěi nǐ

Bút đây cậu

-我想问一下儿

wǒ xiǎng wèn yīxià er

Tôi muốn hỏi một chút

你问吧

nǐ wèn ba

Cậu hỏi đi

II. Khi làm phó từ chúng ta có thể dùng 一下子 có nghĩa tập trung thành một lần

Cấu trúc thường dùng là

一下子 + V

Ví dụ:

-一下子喝那么多,不好啊

Yīxià zi hē nàme duō, bù hǎo a

Uống một lèo nhiều như thế không tốt đâu

没关系的

méiguānxì de

Không sao đâu

-我一下子就做完了,好快

wǒ yīxià zi jiù zuò wánliǎo, hǎo kuài

Thoắt cái đã làm xong rồi, nhanh quá

很优秀

hěn yōuxiù

Giỏi thật đấy

-一下子上了三个小时的课, 天啊

ýīxià zi shàngle sān gè xiǎoshí đê kè, tiān a

Học một lèo 3 tiếng, trời ơi

没有休息啊

méiyǒu xiūxí a

Không nghỉ à

Trên đây là nội dung của bài học với chủ đề  Cách dùng của 一下儿 và 一下子. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thịnh hành nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 5

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Ở bài học hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp với chủ  đề Cách dùng của 张 và 条( phần I). Ngay sau đây chúng ta cũng nhau đi tìm hiểu bài học nhé!

I.张

1, Biểu thị những vật bằng phẳng, có hai mặt, có thể gấp, cuộn lại, cũng có thể mở rộng ra

Ví dụ

-这张照片很美

Zhè zhāng zhàopiàn hěn měi

Bức ảnh này rất đẹp

是啊,我拍的

shì a, wǒ pāi de

Đúng vậy, tớ chụp đó

-你帮我买一张电影票好吗?

nǐ bāng wǒ mǎi yī zhāng diànyǐng piào hǎo ma?

Cậu giúp tôi mua một vé xem phim được không?

可以

Kěyǐ

Được

-我买了两件车票

wǒ mǎile liǎng jiàn chēpiào

Tôi mua hai vé tàu rồi

几点的

jǐ diǎn de

Mấy giờ chạy đấy

-这件地图好大

zhè jiàn dìtú hào dà

Tấm bản đồ này to quá

是啊

shì a

Đúng vậy

2, Biểu thị mặt phẳng hoặc những thứ có bê mặt phẳng

Ví dụ:

-这张桌子上有很多东西
Zhè zhāng zhuōzi shàng yǒu hěnduō dōngxī

Có rất nhiều thứ trên bàn này

-你房间有什么

nǐ fángjiān yǒu shé me

Phòng cậu có những gì

有一张床,一张桌子,一把椅子

yǒuyī zhāng chuáng, yī zhāng zhuōzi, yī bǎ yǐzi

Một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc ghế

-你送我这张DVD好吗

nǐ sòng wǒ zhè zhāng DVD hǎo ma

Cậu tặng cho tớ đĩa DVD này được không

好的

hǎo de

Ừ được

-好美的一张照片

hǎoměi de yī zhāng zhàopiàn

Bức tranh này thật đẹp

谢谢

xièxiè

Cảm ơn anh

3. Biểu thị thứ có thể mở rộng hoặc khép lại

-这一张嘴还真可爱

Zhè yī zhāngzuǐ hái zhēn kě’ài

Cái miệng này đáng yêu quá

对啊

duì a

Đúng vậy

Trên đây là nội dung phần I của bài học với chủ đề  Cách dùng của 张 và 条. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hiệu quả

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 online

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thông dụng

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 trong những video bài học  miễn phí tiếp theo nhé!