Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 10

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn học viên online một chủ đề học vô cùng thú vị và quan trọng đó là词语的重叠和固定格式/Từ láy và công thức cố định(phần VI). Ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa chúng ta hãy cùng Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 10 đi đến tìm hiểu nội dung bài học nhé!

二,固定格式: Công thức cố định

1,

Danh từ/ đoản ngữ danh từ + 之前/之后
Động từ/đoản ngữ động từ
说明:“…..之前” “……..之后”表示比某一时间早或晚,在某处所前或后.

Giải thích: “…..之前” “……..之后” biểu thị sớm hoặc muộn so với một thời gian nào đó, trước hoặc sau một chỗ nào đó, việc nào đó

例1:十二点之前,我在教室上课。→时间词+之前/Shí’èr diǎn zhīqián, wǒ zài jiàoshì shàngkè.→Shíjiān cí +zhīqián/

→ Từ chỉ thời gian +之前

例2:出了教学楼是宿舍楼,宿舍楼之后是存车处→地点词+之后/Chūle jiàoxué lóu shì sùshè lóu, sùshè lóu zhīhòu shì cún chē chù →dìdiǎn cí +zhīhòu/

→ Từ chỉ địa điểm + 之后

例3:来之前请给我打个电话。→动词+之前/Lái zhīqián qǐng gěi wǒ dǎ gè diànhuà.→Dòngcí +zhīqián/

→ Động từ + 之前

例4:我大学毕业之后,在北京找到了一个工作→动词短语+之后/Wǒ dàxué bìyè zhīhòu, zài běijīng zhǎodàole yīgè gōngzuò →dòngcí duǎnyǔ +zhīhòu/

→ Đoản ngữ động từ + 之后

注意:1…..之前,……之后,一般就用来表示在某一时间,某一地点或某一事情的前,后/….. Zhīqián,…… Zhīhòu, yībān jiù yòng lái biǎoshì zài mǒu yī shíjiān, mǒu yī dìdiǎn huò mǒu yī shìqíng de qián, hòu

Chú  ý: 1…..之前,……之后 nhìn chung thường dùng để biểu thị trước hoặc sau một thời gian nào đó một địa điểm nào đó hoặc một sự việc nào đó

2,这种用法一般用于书面语/zhè zhǒng yòngfǎ yībān yòng yú shūmiànyǔ

Cách dùng này thông thường chỉ dùng trong văn viết

Trên đây là nội dung bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hiệu quả nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ở những video bài học online tiếp theo nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Học tiếng Trung online, download phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính WIN 7 WIN 8 WIN 10 ngay trên trang web học tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 9

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn học viên online một chủ đề học vô cùng thú vị và quan trọng đó là词语的重叠和固定格式/Từ láy và công thức cố định(phần V). Ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa chúng ta hãy cùng Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 10 đi đến tìm hiểu nội dung bài học nhé!

Tiếp tục phần V, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về 词语的重叠:Từ láy nhé các bạn!

数量短语的重叠: Đoản ngữ số lượng láy lại
说明:数量短语在句中也可以重叠使用并表示定的意义重叠形势一般有三种/Shùliàng duǎnyǔ zài jù zhōng yě kěyǐ chóngdié shǐyòng bìng biǎoshì dìng de yìyì chóngdié xíngshì yībān yǒusān zhǒng

Giải thích: Đoản ngữ số lượng trong câu có thể láy lại sử dụng và biểu thị một ý nghĩa nhất định. Hình thức láy lại nhìn chung có ba loại

Bảng

例1:一张张的照片都很漂亮→名量短语重叠作定语,表示很多,后边用“的”/ Yī zhāng zhāng de zhàopiàn dōu hěn piàoliang →míng liàng duǎnyǔ chóngdié zuò dìngyǔ, biǎoshì hěnduō, hòubian yòng “de”

→ đoản ngữ danh lượng từ láy lại làm định ngữ, biểu thị rất nhiều, phía sau dùng “的”

例2:老师把生词一个一个地写在黑板上→名量短语重叠作状语,表示动作的方式,后边用“地”表示顺序/Lǎoshī bǎ shēngcí yīgè yīgè de xiě zài hēibǎn shàng →míng liàng duǎnyǔ chóngdié zuò zhuàngyǔ, biǎoshì dòngzuò de fāngshì, hòubian yòng “de” biǎoshì shùnxù

→ Đoản ngữ danh từ láy lại làm trạng ngữ, biểu thị phương thức của động tác, phía sau dùng “地”, cũng biểu thị thứ tự

例3:我一回又一回地麻烦你,真不好意思。→动量短语重叠作状语,表示次数多,连续,后边用“地”。/Wǒ yī huí yòu yī huí de máfan nǐ, zhēn bù hǎoyìsi.→Dòngliàng duǎnyǔ chóngdié zuò zhuàngyǔ, biǎoshì cìshù duō, liánxù, hòubian yòng “de”.

→ Đoản ngữ động lượng láy lại làm trạng ngữ, biểu thị số lần nhiều, liên tục, phía sau dùng “地”

Trên đây là nội dung bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 online

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên nhé!

Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster luôn luôn khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Trung giao tiếp online miễn phí chất lượng cao chỉ có duy nhất tại trang WEB học tiếng Trung online miễn phí của Trung tâm tiếng Trung Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 8

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ tiếp tục đem đến cho các bạn học viên online một chủ đề học vô cùng thú vị và quan trọng đó là词语的重叠和固定格式/Từ láy và công thức cố định(phần IV). Ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa chúng ta hãy cùng Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 10 đi đến tìm hiểu nội dung bài học nhé!

Tiếp tục phần IV, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về 词语的重叠:Từ láy nhé các bạn!

  1. 量词的重叠 Lượng từ láy lại

说明:单音节量词-一般可以重叠,表全部,所有的,每一个的意思。/ Dān yīnjié liàngcí-yībān kěyǐ chóngdié, biǎo quánbù, suǒyǒu de, měi yīgè de yìsi.

Giải thích: Lượng từ đơn âm tiết nhìn chung có thể láy lại, biểu thị ý nghĩa toàn bộ , tất cả, mỗi một

AA          所有A /Tất cả

个个       全部 / Toàn bộ

 

例1:个个都是好学生。→重叠的名量词常作主语/ Gè gè dōu shì hào xuéshēng.→Chóngdié de míng liàngcí cháng zuò zhǔyǔ

→ Danh lượng từ láy lại thường làm chủ ngữ

例2:木木小说都很有意思。→重叠的名量词常作定语/Mù mù xiǎoshuō dōu hěn yǒuyìsi.→Chóngdié de míng liàngcí cháng zuò dìngyǔ

→ Danh lượng từ láy lại thường làm định ngữ

例3:去上海,回回都下雨→重叠的动量词常作主语/Qù shànghǎi, huíhui dōu xià yǔ →chóngdié de dòngliàng cí cháng zuò zhǔyǔ

→ Động từ láy lại thường làm chủ ngữ

例4:他次次都骑车来→重叠的动量词常作状语/Tā cì cì dōu qí chē lái →chóngdié de dòngliàng cí cháng zuò zhuàngyǔ

→ Độngt ừ láy lại thường làm trạng ngữ

主意:这种句子的谓语前边一般用“都“/Zhè zhǒng jùzi de wèiyǔ qiánbian yībān yòng “dōu “

Chú ý: Trước vị ngữ, loại câu này nhìn chung thường dùng “都“

Trên đây là nội dung bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thịnh hành

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hiệu quả

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video bài học tiếp theo!

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 7

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 cơ bản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề thông dụng nhất ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp học tiếng Trung online theo chủ đề cùng thạc sĩ tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Minh Vũ. Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Ở bài học hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp với chủ  đề Cách dùng của 一下儿 và 一下子. Ngay sau đây chúng ta cũng nhau đi tìm hiểu bài học nhé!

I. 一下儿 là số lượng từ, cấu trúc thường dùng là V+ 一下儿

1.Biểu thị làm một động tác nào đó một lần, động tác diễn ra nhanh chóng

Ví dụ:

-帮我拿一下儿包

Bāng wǒ ná yīxià er bāo

Cậu cầm giúp tôi cái túi

好的

hǎo de

Ừ được

-我亲你一下而可以吗

wǒ qīn nǐ yīxià ér kěýǐ mà

Chị thơm em có được không

我也想亲你,姐姐

wǒ yě xiǎng qīn nǐ, jiějiě

Em cũng muốn thơm chị

2,  V+ 一下儿 có thể biểu thị thời gian diễn ra động tác rất ngắn ngữ khí nhẹ nhàng, mang tính chất kiến nghị, thương lượng

Ví dụ:

-你等一下儿好吗

Nǐ děng yīxià er hǎo ma

Cậu đợi một chút có được không

好的

hǎo de

Ừ được

-我借一下儿你的笔好吗

wǒ jiè yīxià er nǐ de bǐ hǎo ma

Tớ mượn bút của cậu một lát được không

给你

gěi nǐ

Bút đây cậu

-我想问一下儿

wǒ xiǎng wèn yīxià er

Tôi muốn hỏi một chút

你问吧

nǐ wèn ba

Cậu hỏi đi

II. Khi làm phó từ chúng ta có thể dùng 一下子 có nghĩa tập trung thành một lần

Cấu trúc thường dùng là

一下子 + V

Ví dụ:

-一下子喝那么多,不好啊

Yīxià zi hē nàme duō, bù hǎo a

Uống một lèo nhiều như thế không tốt đâu

没关系的

méiguānxì de

Không sao đâu

-我一下子就做完了,好快

wǒ yīxià zi jiù zuò wánliǎo, hǎo kuài

Thoắt cái đã làm xong rồi, nhanh quá

很优秀

hěn yōuxiù

Giỏi thật đấy

-一下子上了三个小时的课, 天啊

ýīxià zi shàngle sān gè xiǎoshí đê kè, tiān a

Học một lèo 3 tiếng, trời ơi

没有休息啊

méiyǒu xiūxí a

Không nghỉ à

Trên đây là nội dung của bài học với chủ đề  Cách dùng của 一下儿 và 一下子. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thịnh hành nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 6

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thông dụng nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thông dụng nhất chào mừng các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ ngày hôm nay!

Ở bài học hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp với chủ  đề Cách dùng của 张 và 条( phần II). Ngay sau đây chúng ta cũng nhau đi tìm hiểu bài học nhé!

II.条

  1. Biểu thị vật mềm mại, trải dài

a, Dùng với giao thông

Ví dụ:

-还有一条很长的路

Hái yǒu yītiáo hěn zhǎng de lù

Vẫn còn một con đường rất dài

-我家附近有一条河

wǒjiā fùjìn yǒu yītiáo hé

Gần nhà tôi

好美啊

hǎoměi a

Đẹp thế

-好熟悉的一条路

hǎo shúxī de yītiáo lù

Con đường này thật quen thuộc

你来过啊

nǐ láiguò a

Cậu từng đến đây à!

b, Dùng với trang phục, đồ dùng

Ví dụ:

-我想买一条裙子

Wǒ xiǎng mǎi yītiáo qúnzi

Tôi muốn mua một chiếc váy

你看看这条

nǐ kàn kàn zhè tiáo

Chị xem chiếc váy này xem sao

-刚买到这条裙子

gāng mǎi dào zhè tiáo qúnzi

Tôi mới mua chiếc váy này

还可以

hái kěyǐ

Cũng được đấy

-这是你喜欢的那条裙子

zhè shì nǐ xǐhuān dì nà tiáo qúnzi

Đây là chiếc quần mà em thích

谢谢你

xièxiè nǐ

Cảm ơn chị

c, Dùng cho một số động vật hoặc cơ thể suôn dài

Ví dụ:

-我刚看到一条蛇

Wǒ gāng kàn dào yītiáo shé

Tôi vừa nhìn thấy một con rắn

那么可怕

nàme kěpà

Sợ thế?

-我有一条很可爱的蛇

wǒ yǒu yītiáo hěn kě’ài de shé

Tớ có một con rắn đáng yêu lắm

是吗

shì ma

Thế à

-这只狗有一条很可爱的尾巴

zhè zhǐ gǒu yǒu yītiáo hěn kě’ài de wěibā

Con cún này có cái đuôi đáng yêu quá

是啊

shì a

Đúng vậy đó

d, Dùng với tia, đường, tuyến

Ví dụ:

一条直线

Một đường thẳng

2. Biểu thị nghĩa trừu tượng

Ví dụ:

-我刚给你发一条很有意思的短信

Wǒ gāng gěi nǐ fā yītiáo hěn yǒuyìsi de duǎnxìn

Tớ vừa gửi cho cậu một tin nhắn vô cùng thú vị

我还没收到

wǒ hái mòshōu dào

Tôi chưa nhận được

-这条规则怎么样?

zhè tiáo guīzé zěnme yàng?

Quy tắc này thế nào

很好

Hěn hǎo

Rất tuyệt

Trên đây là nội dung phần II của bài học với chủ đề  Cách dùng của 张 và 条. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thịnh hành nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hiệu quả nhất

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 5

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 miễn phí

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Ở bài học hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp với chủ  đề Cách dùng của 张 và 条( phần I). Ngay sau đây chúng ta cũng nhau đi tìm hiểu bài học nhé!

I.张

1, Biểu thị những vật bằng phẳng, có hai mặt, có thể gấp, cuộn lại, cũng có thể mở rộng ra

Ví dụ

-这张照片很美

Zhè zhāng zhàopiàn hěn měi

Bức ảnh này rất đẹp

是啊,我拍的

shì a, wǒ pāi de

Đúng vậy, tớ chụp đó

-你帮我买一张电影票好吗?

nǐ bāng wǒ mǎi yī zhāng diànyǐng piào hǎo ma?

Cậu giúp tôi mua một vé xem phim được không?

可以

Kěyǐ

Được

-我买了两件车票

wǒ mǎile liǎng jiàn chēpiào

Tôi mua hai vé tàu rồi

几点的

jǐ diǎn de

Mấy giờ chạy đấy

-这件地图好大

zhè jiàn dìtú hào dà

Tấm bản đồ này to quá

是啊

shì a

Đúng vậy

2, Biểu thị mặt phẳng hoặc những thứ có bê mặt phẳng

Ví dụ:

-这张桌子上有很多东西
Zhè zhāng zhuōzi shàng yǒu hěnduō dōngxī

Có rất nhiều thứ trên bàn này

-你房间有什么

nǐ fángjiān yǒu shé me

Phòng cậu có những gì

有一张床,一张桌子,一把椅子

yǒuyī zhāng chuáng, yī zhāng zhuōzi, yī bǎ yǐzi

Một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc ghế

-你送我这张DVD好吗

nǐ sòng wǒ zhè zhāng DVD hǎo ma

Cậu tặng cho tớ đĩa DVD này được không

好的

hǎo de

Ừ được

-好美的一张照片

hǎoměi de yī zhāng zhàopiàn

Bức tranh này thật đẹp

谢谢

xièxiè

Cảm ơn anh

3. Biểu thị thứ có thể mở rộng hoặc khép lại

-这一张嘴还真可爱

Zhè yī zhāngzuǐ hái zhēn kě’ài

Cái miệng này đáng yêu quá

对啊

duì a

Đúng vậy

Trên đây là nội dung phần I của bài học với chủ đề  Cách dùng của 张 và 条. Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hiệu quả

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 online

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thông dụng

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên online trực tuyến của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 trong những video bài học  miễn phí tiếp theo nhé!

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 4

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thông dụng nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 chào mừng các bạn học viên online trực tuyến của ChineMaster quya trở lại với lớp học tiếng Trung Online của thầy Nguyễn Minh Vũ  ngày hôm nay. Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 của trung tâm ChineMaster sẽ đem đến cho các bạn học viên trực tuyến những tài liệu, kiến thức mới lạ về văn hóa, con người, lịch sử Trung Hoa.

Hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp tiếng Trung rất quan trọng và bổ ích đó là Cách sử dụng của từ 起来(phần II). Vậy ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngay nhé!

Sau đây Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu về công thức

V + 起来

Adj + 起来: Hình dung từ , tính từ + 起来 biểu thị một trạng thái nào đó bắt đầu phát triển với mức độ ngày càng gia tăng và tính từ đi kèm thường mang nghĩa tích cực

Hình dung từ + 下来 biểu thị một trạng thái nào đó bắt đầu phát triển và tính từ đi kèm thường mang nghĩa tiêu cực

Ví dụ:

天气慢慢温暖起来了好喜欢

Tiānqì màn man wēnnuǎn qǐláile hǎo xǐhuān

Thời tiết đang ấm dần lên rồi thích quá

最喜欢这种天气

zuì xǐhuān zhè zhǒng tiānqì

Thích nhất là thời tiết như thế này

他们又好起来了

tāmen yòu hǎo qǐláile

Bọn họ lại làm lành rồi

早就知道嘛

zǎo jiù zhīdào ma

Biết ngay mà

天气冷了起来

tiānqì lěngle qǐlái

Thời tiết trở nên lạnh mà

我不喜欢冬天

wǒ bù xǐhuān dōngtiān

Tôi không thích mùa đông

V + 起来 còn có hai cách dùng

a, Dùng để bình luận đánh giá về người hoặc vật từ góc độ phương diện nào đó

Ví dụ:

听起来很有道理

Tīng qǐlái hěn yǒu dàolǐ

Nghe rất có lý

是啊

shì a

Đúng vậy

说起来容易,做起来难啊

shuō qǐlái róngyì, zuò qǐlái nán a

Nói thì dễ đấy, làm thì khó

没错

méi cuò

Đúng thế

b, 看起来 biểu thị nghĩa ước chừng, xem chừng

看起来他不会回来的

Kàn qǐlái tā bù huì huílái de

Xem ra anh ấy không quay lại đâu

都这么晚了,可能真不会来

dōu zhème wǎnle, kěnéng zhēn bù huì lái

Muộn thế này rồi, có lẽ anh ấy không quay lại  nữa thật rồi

太多好吃的东西了

tài duō hào chī de dōngxīle

Nhiều đồ ăn ngon quá

看起来减肥的计划没用了

kàn qǐlái jiǎnféi de jìhuà méi yòngle

Xem ra kế hoạch giảm cân vô tác dụng rồi

Vậy là bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thời gian hôm nay trôi qua nhanh quá phải không các bạn! Hi vọng qua bài học này các bạn học viên của ChineMaster sẽ có thể tích lũy cho mình những kiến thức bổ ích về tiếng Trung cũng như bổi sung thêm cho bản thân kho từ vựng và ngữ pháp thật phong phú nhé các bạn

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 cơ bản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 đơn giản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến

xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé!

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 3

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thịnh hành nhất

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster chào mừng các bạn quay trở lại với lớp tiếng trung giao tiếp của trung tâm chineMaster ngày hôm nay. ChineMaster luôn mang lại cho các bạn những kiến thức mới, bổ ích thông quan những bài giảng online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ hứa hẹn sẽ không làm cho các bạn thất vọng.

Hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp tiếng Trung rất quan trọng và bổ ích đó là Cách sử dụng của từ 起来. Vậy ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học ngay nhé!

Đầu tiên Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 ChineMaster sẽ cùng các bạn tìm hiểu về công thức

V + 起来

Biểu thị động tác từ phía dưới dịch chuyển lên trên

Ví dụ:

站起来

Zhàn qǐlái

Đứng dậy

飞起来

fēi qǐlái

Bay lên

捡起来

jiǎn qǐlái

Nhặt lên

Biểu thị từ phân tán rải rác thành tập trung, thường dùng cấu trúc

把….V+ 起来

Ví dụ:

把东西收拾起来吧

Bǎ dōngxī shōushí qǐlái ba

Dọn dẹp đồ đạc đi con

我知道了

wǒ zhīdàole

Con biết rồi ạ

Biểu thị việc nhớ lại ký ức sự việc mà bản thân đã quên

Ví dụ

我想起来了

Wǒ xiǎng qǐláile

Tôi nhớ ra rồi

什么

shénme

Gì thế

我记起来了,那是他的姐姐

wǒ jì qǐláile, nà shì tā de jiějiě

Tôi nhớ ra rồi, đó là chị gái của anh ấy

原来如此

yuánlái rúcǐ

Hóa ra là vậy

Thường dùng V + 了起来 biểu thị động tác bắt đầu và tiếp diễn sau đó

Ví dụ:

她动一动就哭了起来

Tā dòng yīdòng jiù kūle qǐlái

Nó động tý thì khóc

她那么爱哭

tā nàme ài kū

Nó hay khóc thế

他一说大家就大笑起来

tā yī shuō dàjiā jiù dà xiào qǐlái

Hễ nó mở mồm ra là mọi người lại phá lên cười

他很幽默的

tā hěn yōumò de

Cậu ấy rất hài hước

他们都唱起哥来了

tāmen dōu chàng qǐ gē láile

các bạn ấy bắt đầu hát rồi

我也想唱歌

wǒ yě xiǎng chànggē

Tôi cũng muốn hát

Vậy là bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thời gian hôm nay trôi qua nhanh quá phải không các bạn! Hi vọng qua bài học này các bạn học viên của ChineMaster sẽ có thể tích lũy cho mình những kiến thức bổ ích về tiếng Trung cũng như bổi sung thêm cho bản thân kho từ vựng và ngữ pháp thật phong phú nhé các bạn

ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất cho các khóa học tiếng Trung online theo chủ đề hiệu quả nhất Hà Nội. Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề tại ChineMaster Nguyễn Minh Vũ, chúng ta không chỉ được trực tiếp nghe thạc sỹ Vũ giảng bài, mà còn được xem những video bài giảng vô cùng hấp dẫn hoàn toàn miễn phí với số lần không giới hạn, chúng ta có thể xem đi xem lại mỗi ngày để học được nhiều kiến thức nhất. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đến trung tâm để đăng kí cho mình một khóa học Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 nhỉ!

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 cơ bản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 đơn giản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 phổ biến

xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé!

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 2

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 đơn giản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp học tiếng Trung online theo chủ đề cùng thạc sĩ tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Minh Vũ. Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Ở bài học hôm trước Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 đã giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp với chủ  đề Cách dùng của 能 và . Ngay sau đây , không thể để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng đên với phần học tiếp theo của chủ đề học Cách dùng của 能 và nhé!

Những trường hợp dưới đây chỉ có thể dùng

  1. Đóng vai trò làm động từ chúng ta có thể sử dụng trực tiếp

这个技巧我不会

Zhège jìqiǎo wǒ bù huì

Kỹ năng này tôi không biết

我也不会

wǒ yě bù huì

Tôi cũng không biết

2. Đằng sau 会 cũng có thể thêm tân ngữ hoặc bổ ngữ

Ví dụ:

你会中文吗

Nǐ huì zhōngwén ma

Cậu có biết tiếng Trung không

huì

Biết

你会什么技巧

nǐ huì shénme jìqiǎo

Cậu biết kỹ năng gì

会电脑

huì diànnǎo

Tôi biết tin học

3. Làm trợ động từ, biểu thị có khả năng xảy ra

Thương biểu thị trong tương lai có khả năng việc gì đó sẽ xảy ra

你会记得吗

Nǐ huì jìdé ma

Liệu cậu có quên không

不会忘记的

bù huì wàngjì de

Không đâu

明天会更好

míngtiān huì gèng hǎo

Ngày mai sẽ tuwoi đẹp hơn

谢谢你安慰我

xièxiè nǐ ānwèi wǒ

Cảm ơn cô đã an ủi tôi

你会去美国吗

nǐ huì qù měiguó ma

Cậu sẽ đi mỹ à

是的

shì de

Đúng rồi

Cũng có thể biểu thị khả năng xảy ra trong các tình huống thông thường

妇女节的那天,每个女的都收到礼物

Fùnǚ jié dì nèitiān, měi gè nǚ de dōu shōu dào lǐwù

Ngày quốc tế phụ nữa thì cô gái nào cũng đều nhận được quà cả

谁都会喜欢这个姑娘

shéi dūhuì xǐhuān zhège gūniáng

Ai cũng sẽ thích cô gái này

Vậy là bài học ngữ pháp với chủ đề Cách dùng của 能 và của thầy Minh Vũ đến đây là phải tạm dừng rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá phải không nào,Bài học hôm nay không hề khó phải không các bạn. Hi vọng rằng qua bài học này các bạn có thể bổ sung thêm cho bản thân thật nhiều kiến thức hay và bổ ích trong Tiếng trung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo của Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 nhé!

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ theo những nguồn tài liệu học tiếng Trung online miễn phí chất lượng tốt nhất tại Hà Nội chỉ có duy nhất được share miễn phí trên trang web cuả trung tâm.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 cơ bản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 thịnh hành

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 hiệu quả

Xin chào và hẹn gặp lại các bạn học viên nhé!

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 bài 1

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 cơ bản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 theo chủ đề thông dụng nhất ChineMaster chào mừng các bạn học viên quay trở lại với lớp học tiếng Trung online theo chủ đề cùng thạc sĩ tiếng Trung ChineMaster Nguyễn Minh Vũ. Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 được biên soạn nội dung bài học bám sát với thực tế, giúp các bạn học viên có thể tiếp tục nhanh chóng, áp dụng dễ dàng.

Ở bài học hôm nay, Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 sẽ giới thiệu đến các bạn học viên online trực tuyến của chúng ta bài học ngữ pháp với chủ  đề Cách dùng của 能 và . Ngay sau đây chúng ta cũng nhau đi tìm hiểu bài học nhé!

I. 能 và 会 đều có thể biểu thị năng lực nhưng cách dùng có đôi chỗ khác nhau

  1.  能 thường dùng để biểu thị năng lực, khả năng thiên bẩm

会 thường dùng biểu thị một số kỹ năng, khả năng có được qua quá trình học hỏi

Ví dụ:

你会汉语吗

Nǐ huì hànyǔ ma

Cậu biết nói tiếng Trung không

会一点

huì yīdiǎn

Biết một chút

我能听到,我不聋

wǒ néng tīng dào, wǒ bù lóng

Tôi nghe được, tôi không điếc đâu

Nhưng khi biểu thị năng lực hoặc sự mất mát nào đó được khôi phục, chúng ta chỉ có thể dùng

ví dụ:

他的腿受伤了,今天不能上台表演了

Tā de tuǐ shòushāngle, jīntiān bùnéng shàngtái biǎoyǎnle

Chân cậu ấy bị thương, hôm nay không lên sân khấu biểu diễn được rồi

太可惜了

tài kěxíle

Thật là đáng tiếc

我猴头好了,能唱歌了

wǒ hóu tóu hǎole, néng chànggēle

Họng tớ khỏi rồi, có thể hát được rồi

太好了

tài hǎole

Vậy tốt quá rồi

2. 能 và còn có thể biểu thị ai đó rất giỏi làm việc gì đó , trước nó còn có các từ như “很,真,非常” tuy  nhiên có đôi chút khác nhau về ngữ nghĩa

Ví dụ

他会吃鱼, 连小的鱼刺都能挑出来

Tā huì chī yú, lián xiǎo de yúcì dōu néng tiāo chūlái

Thằng bé rất biết cách ăn cá nhé, xương nhỏ đến mấy cũng nhần ra được

他很能吃,粉都能吃好几碗

tā hěn néng chī, fěn dōu néng chī hǎojǐ wǎn

Nó ăn khỏe lắm, ăn tận mấy bát  bún đấy

Trên đây là nội dung phần I của bài học với chủ đề  Cách dùng của 能 và . Bài học của chúng ta hôm nay không hề khó nhưng mà lại rất quan trọng và thiết thực đấy các bạn ạ.Hi vọng trong quá trình học các bạn ghi chép bài và ghi nhớ bài một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các bạn đừng quên ôn luyện bài cũ để có thể nắm chắc và nhớ bài một cách lâu nhất nhé. Và cuối cùng là đừng quên theo dõi web để đón xem phần tiếp theo của chủ đề nhé.

Các bạn học viên còn có thể tham khảo thêm rất nhiều các video bài giảng online được chia sẻ hoàn toàn miễn phí trên kênh youtube của thầy Nguyễn Minh Vũ nhé. Đừng quên cập nhật trang web và youtube mỗi ngày để đón đọc những bài học tiếng Trung của Gõ tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề hấp dẫn và bổ ích nhất.

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 cơ bản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 đơn giản

Phần mềm gõ tiếng Trung trên máy tính win 7 online

xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé!