Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm

Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới

Kỹ năng hoàn thành bài tập tiếng Trung HSK 9 cấp hiệu quả nhất

Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới, mỗi ngày chúng ta hãy truy cập vào website ChineMaster để cập nhật bài giảng mới do chính tay Thầy Vũ chủ biên đăng tải miễn phí cho các bạn học viên ôn luyện tại nhà. Chỉ cần thường xuyên theo dõi chuyên đề luyện thi HSK online thì các bạn có thể nâng cao trình độ tiếng Trung của bản thân lên một cách rõ rệt, đã có rất nhiều bạn học viên áp dụng phương thức luyện thi online này và đã thành công. Vì toàn bộ bài giảng sẽ được cung cấp đến các bạn học viên hoàn toàn miễn phí, nên chúng ta đừng bỏ lỡ bất kì một tiết học nào của Thầy Vũ nhé.

Các bạn học viên đang muốn bổ sung thêm kiến thức tiếng Trung thì hãy tham khảo ngay bộ giáo trình Thầy Vũ cung cấp cho các bạn ở link bên dưới nhé.

Giáo trình tiếng Trung bộ 9 quyển mới nhất

Các bạn đang lựa chọn một trung tâm uy tín để gắn bó học tập thì hãy tìm hiểu thêm thông tin về trung tâm tiếng Trung ChineMaster hai cơ sở tại TPHCM và Hà Nội ở link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận 10 TPHCM

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Quận Thanh Xuân Hà Nội

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vào link bên dưới nhé.

Học từ vựng tiếng Trung HSK 9 qua bài tập đọc hiểu HSK 9

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online phần thi đọc hiểu chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Giáo án Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới

Toàn bộ bài giảng Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới ChineMaster

Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới do Thầy Vũ đưa ra và thiết kế dành cho các bạn học viên ChineMaster sau khi đã học xong toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung HSK trong bộ sách giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

特朗普表示,中国应该向世界支付更多的赔偿金,并称各国已经因为自己的所作所为而被摧毁。

美国前总统唐纳德特朗普曾表示,印度已被冠状病毒大流行所摧毁,并呼吁中国向美国支付 10 万亿美元,因为中国据称对 Covid-19 在全球的传播负责。特朗普一直将冠状病毒大流行归咎于中国,并表示导致冠状病毒疾病的SARS-Cov-2是从武汉的一个实验室泄漏的。

印度在 4 月与第二波冠状病毒大流行作斗争,大多数州的卫生基础设施不堪重负,医院因医用氧气和床位短缺而摇摇欲坠。但是,在 6 月的过去几周中,Covid-19 感染和死亡人数有所下降。

特朗普表示,中国应该向世界支付更多作为补偿。 “这个数字(补偿)远高于这个数字。但他们能支付的只有这么多。这对我们(美国)而言。这个数字在世界范围内更大。看,国家已经被他们的所作所为摧毁了,不管是不是偶然的。我希望这是一次意外。我希望是因为无能或意外,”特朗普在回答问题时说。

“但是,当你看时,无论是偶然的,还是——不管是什么,这个——你看看这些国家。他们永远,永远不会一样。我们的国家受到了如此严重的打击。但其他国家受到的打击要大得多,”他继续引用印度说,印度目前正经历有史以来最严重的公共卫生危机。

“我认为这就是我觉得找出它的来源和方式非常重要的原因之一。我想我知道。我的意思是,我对此感到确定。但当然,中国应该提供帮助。目前,他们的经济和我们的经济是恢复最快的两个经济体,”他辩称。

冠状病毒大流行的起源已成为中美之间政治紧张局势的根源,最近的大部分焦点都集中在位于武汉的武汉病毒研究所 (WIV),该研究所于 2019 年底首次发现疫情。中国受到批评因为在披露有关早期病例以及 WIV 研究的病毒的数据时缺乏透明度。

根据中国-世界卫生组织 (WHO) 3 月发表的一项联合研究,Covid-19 很可能起源于该国的野生动物贸易,该病毒通过中间物种从蝙蝠传播给人类。但中国表示,Covid-19 通过受污染的冷冻食品从海外进入中国,而一些外国政客也呼吁对其从实验室泄漏的可能性进行更多调查。

中国疾病预防控制中心首席流行病学家曾光对国有小报《环球时报》表示,应该把注意力转移到美国,美国在疫情爆发初期对人的检测速度很慢,而且也许多生物实验室的所在地。 “该国所有与生物武器相关的主题都应受到审查,”《环球时报》援引他的话说。

根据约翰霍普金斯大学 Covid-19 追踪器周四的数据,全球冠状病毒病病例数为 177,136,569,有 3,835,123 人因此死亡。

政府周一宣布,由于担心在印度首次发现的新菌株的传播,将推迟取消限制的步骤。

英国周四记录了 11,007 例新的每日冠状病毒病例,Delta 变体的出现自 2 月底以来首次将这一数字推高至 10,000 例以上。

政府周一宣布,由于担心在印度首次发现的新菌株的传播,将推迟取消限制的步骤。

政府表示,推迟 4 周将有时间为数百万人全面接种疫苗。

死亡率仍然很低,周四有19人死亡。

据信,这些疫苗对预防该变体引起的严重疾病非常有效。

但令人担忧的是,不断上升的病例数是否会变成与前几波类似的死亡人数,这波死亡人数加起来已有 127,945 人丧生。

周四发布的一份政府报告发现,在大部分未接种疫苗的年龄组的推动下,英格兰各地的病例“呈指数增长”。

数据表明,病例每 11 天就会翻一番。

拜登政府本月早些时候宣布了如何分配 2500 万张 Covid 疫苗的计划。

一位美国高级官员周四表示,白宫将完成其承诺在未来几天内运往国外的 8000 万支美国制造的 Covid-19 疫苗的分配,一旦这些国家准备好接收它们,就会发货。

Phiên âm tiếng Trung HSK cho giáo án Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới.

Tè lǎng pǔ biǎoshì, zhōngguó yīnggāi xiàng shìjiè zhīfù gèng duō de péicháng jīn, bìng chēng gèguó yǐjīng yīnwèi zìjǐ de suǒzuò suǒ wéi ér bèi cuīhuǐ.

Měiguó qián zǒngtǒng tángnàdé tè lǎng pǔ céng biǎoshì, yìndù yǐ bèi guānzhuàng bìngdú dà liúxíng suǒ cuīhuǐ, bìng hūyù zhōngguó xiàng měiguó zhīfù 10 wàn yì měiyuán, yīn wéi zhōngguó jù chēng duì Covid-19 zài quánqiú de chuánbò fùzé. Tè lǎng pǔ yīzhí jiāng guānzhuàng bìngdú dà liúxíng guījiù yú zhōngguó, bìng biǎoshì dǎozhì guānzhuàng bìngdú jíbìng de SARS-Cov-2 shì cóng wǔhàn de yīgè shíyàn shì xièlòu de.

Yìndù zài 4 yuè yǔ dì èr bō guānzhuàng bìngdú dà liúxíng zuò dòuzhēng, dà duōshù zhōu de wèishēng jīchǔ shèshī bùkān zhòngfù, yīyuàn yīn yīyòng yǎngqì hé chuángwèi duǎnquē ér yáoyáoyùzhuì. Dànshì, zài 6 yuè de guòqù jǐ zhōu zhōng,Covid-19 gǎnrǎn hé sǐwáng rénshù yǒu suǒ xiàjiàng.

Tè lǎng pǔ biǎoshì, zhōngguó yīnggāi xiàng shìjiè zhīfù gèng duō zuòwéi bǔcháng. “Zhège shùzì (bǔcháng) yuǎn gāo yú zhège shùzì. Dàn tāmen néng zhīfù de zhǐyǒu zhème duō. Zhè duì wǒmen (měiguó) ér yán. Zhège shùzì zài shìjiè fànwéi nèi gèng dà. Kàn, guójiā yǐjīng bèi tāmen de suǒzuò suǒ wéi cuīhuǐle, bùguǎn shì bùshì ǒurán de. Wǒ xīwàng zhè shì yīcì yìwài. Wǒ xīwàng shì yīn wéi wúnéng huò yìwài,” tè lǎng pǔ zài huídá wèntí shí shuō.

“Dànshì, dāng nǐ kàn shí, wúlùn shì ǒurán de, háishì——bùguǎn shì shénme, zhège——nǐ kàn kàn zhèxiē guójiā. Tāmen yǒngyuǎn, yǒngyuǎn bù huì yīyàng. Wǒmen de guójiā shòudào liǎo rúcǐ yánzhòng de dǎjí. Dàn qítā guójiā shòudào de dǎjí yào dà dé duō,” tā jìxù yǐnyòng yìndù shuō, yìndù mùqián zhèng jīnglì yǒushǐ yǐlái zuì yánzhòng de gōnggòng wèishēng wéijī.

“Wǒ rènwéi zhè jiùshì wǒ juédé zhǎo chū tā de láiyuán hé fāngshì fēicháng zhòngyào de yuányīn zhī yī. Wǒ xiǎng wǒ zhīdào. Wǒ de yìsi shì, wǒ duì cǐ gǎndào quèdìng. Dàn dāngrán, zhōngguó yīnggāi tígōng bāngzhù. Mùqián, tāmen de jīngjì hé wǒmen de jīngjì shì huīfù zuì kuài de liǎng gè jīngjì tǐ,” tā biàn chēng.

Guānzhuàng bìngdú dà liúxíng de qǐyuán yǐ chéngwéi zhōng měi zhī jiān zhèngzhì jǐnzhāng júshì de gēnyuán, zuìjìn de dà bùfèn jiāodiǎn dōu jízhōng zài wèiyú wǔhàn de wǔhàn bìngdú yánjiū suǒ (WIV), gāi yánjiū suǒ yú 2019 niándǐ shǒucì fāxiàn yìqíng. Zhōngguó shòudào pīpíng yīnwèi zài pīlù yǒuguān zǎoqí bìnglì yǐjí WIV yánjiū de bìngdú dí shùjù shí quēfá tòumíngdù.

Gēnjù zhōngguó-shìjiè wèishēng zǔzhī (WHO) 3 yuè fābiǎo de yī xiàng liánhé yánjiū,Covid-19 hěn kěnéng qǐyuán yú gāi guó de yěshēng dòngwù màoyì, gāi bìngdú tōngguò zhōngjiān wùzhǒng cóng biānfú chuánbò jǐ rénlèi. Dàn zhōngguó biǎoshì,Covid-19 tōngguò shòu wūrǎn de lěngdòng shípǐn cóng hǎiwài jìnrù zhōngguó, ér yīxiē wàiguó zhèngkè yě hūyù duì qí cóng shíyàn shì xièlòu de kěnéng xìng jìnxíng gèng duō diàochá.

Zhōngguó jíbìng yùfáng kòngzhì zhōngxīn shǒuxí liúxíng bìng xué jiā céng guāng duì guóyǒu xiǎobào “huánqiú shíbào” biǎoshì, yīnggāi bǎ zhùyì lì zhuǎnyí dào měiguó, měiguó zài yìqíng bàofā chūqí duì rén de jiǎncè sùdù hěn màn, érqiě yě xǔduō shēngwù shíyàn shì de suǒzàidì. “Gāi guó suǒyǒu yǔ shēngwù wǔqì xiāngguān de zhǔtí dōu yīng shòu dào shěnchá,”“huánqiú shíbào” yuányǐn tā dehuà shuō.

Gēnjù yuēhàn huò pǔ jīn sī dàxué Covid-19 zhuīzōng qì zhōu sì de shùjù, quánqiú guānzhuàng bìngdú bìng bìnglì shù wèi 177,136,569, yǒu 3,835,123 rén yīncǐ sǐwáng.

Zhèngfǔ zhōuyī xuānbù, yóuyú dānxīn zài yìndù shǒucì fāxiàn de xīn jūnzhū de chuánbò, jiāng tuīchí qǔxiāo xiànzhì de bùzhòu.

Yīngguó zhōu sì jìlùle 11,007 lì xīn de měi rì guānzhuàng bìngdú bìnglì,Delta biàn tǐ de chūxiàn zì 2 yuèdǐ yǐlái shǒucì jiāng zhè yī shǔ zì tuī gāo zhì 10,000 lì yǐshàng.

Zhèngfǔ zhōuyī xuānbù, yóuyú dānxīn zài yìndù shǒucì fāxiàn de xīn jūnzhū de chuánbò, jiāng tuīchí qǔxiāo xiànzhì de bùzhòu.

Zhèngfǔ biǎoshì, tuīchí 4 zhōu jiāng yǒu shíjiān wéi shù bǎi wàn rén quánmiàn jiēzhǒng yìmiáo.

Sǐwáng lǜ réngrán hěn dī, zhōu sì yǒu 19 rén sǐwáng.

Jù xìn, zhèxiē yìmiáo duì yùfáng gāi biàn tǐ yǐnqǐ de yánzhòng jíbìng fēicháng yǒuxiào.

Dàn lìng rén dānyōu de shì, bùduàn shàngshēng de bìnglì shù shìfǒu huì biàn chéng yǔ qián jǐ bō lèisì de sǐwáng rénshù, zhè bō sǐwáng rénshù jiā qǐlái yǐ yǒu 127,945 rén sàngshēng.

Zhōu sì fābù de yī fèn zhèngfǔ bàogào fāxiàn, zài dà bùfèn wèi jiēzhǒng yìmiáo de niánlíng zǔ de tuīdòng xià, yīnggélán gèdì de bìnglì “chéng zhǐshù zēngzhǎng”.

Shùjù biǎomíng, bìnglì měi 11 tiān jiù huì fān yī fān.

Bài dēng zhèngfǔ běn yuè zǎo xiē shíhòu xuān bù liǎo rúhé fēnpèi 2500 wàn zhāng Covid yìmiáo de jìhuà.

Yī wèi měiguó gāojí guānyuán zhōu sì biǎoshì, báigōng jiāng wánchéng qí chéngnuò zài wèilái jǐ tiān nèi yùnwǎng guówài de 8000 wàn zhī měiguó zhìzào de Covid-19 yìmiáo de fēnpèi, yīdàn zhèxiē guójiā zhǔnbèi hǎo jiēshōu tāmen, jiù huì fā huò.

Phiên dịch tiếng Trung HSK Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới.

Trump nói rằng Trung Quốc nên trả nhiều tiền hơn như một khoản bồi thường cho thế giới, nói rằng các quốc gia đã bị hủy diệt vì những gì đất nước đã làm.

Donald Trump, cựu tổng thống Hoa Kỳ, đã nói rằng Ấn Độ đã bị tàn phá bởi đại dịch coronavirus và kêu gọi Trung Quốc trả 10 nghìn tỷ đô la cho Hoa Kỳ vì bị cho là chịu trách nhiệm cho sự lây lan của Covid-19 trên toàn thế giới. Trump đã đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch coronavirus và nói rằng Sars-Cov-2, nguyên nhân gây ra bệnh coronavirus, bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Ấn Độ chống chọi với đợt đại dịch coronavirus thứ hai vào tháng 4, áp đảo cơ sở hạ tầng y tế ở hầu hết các bang với các bệnh viện lao đao vì thiếu ôxy y tế và giường bệnh. Tuy nhiên, số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 đã giảm trong vài tuần qua vào tháng Sáu.

Trump nói rằng Trung Quốc nên trả nhiều hơn như một khoản bồi thường cho thế giới. “Con số (bồi thường) cao hơn thế nhiều. Nhưng họ chỉ có thể trả nhiều như vậy. Và đó là đối với chúng tôi (Hoa Kỳ). Con số lớn hơn trên khắp thế giới. Hãy nhìn xem, các quốc gia đã bị hủy diệt vì những gì họ đã làm, và dù là do tình cờ hay không. Và tôi hy vọng rằng đó là một tai nạn. Tôi hy vọng rằng đó là do sự kém cỏi hoặc một tai nạn, ”Trump nói khi trả lời một câu hỏi.

“Nhưng, khi bạn nhìn, cho dù đó là một tai nạn, cho dù đó là – bất kể nó là gì, cái này – bạn hãy nhìn vào những quốc gia này. Họ sẽ không bao giờ giống nhau. Đất nước của chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nặng nề. Nhưng các quốc gia khác bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều, ”ông nói khi tiếp tục dẫn chứng về Ấn Độ, quốc gia hiện đang trải qua cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất từ trước đến nay.

“Tôi nghĩ đó là một trong những lý do mà tôi cảm thấy điều rất quan trọng là phải tìm hiểu xem nó đến từ đâu, nó đến như thế nào. Tôi nghĩ rằng tôi biết. Ý tôi là, tôi cảm thấy chắc chắn về điều đó. Nhưng chắc chắn, Trung Quốc nên giúp đỡ. Ngay bây giờ, nền kinh tế của họ và nền kinh tế của chúng ta là hai nền kinh tế đang quay trở lại nhanh nhất, ”ông lập luận.

Nguồn gốc của đại dịch coronavirus đã trở thành nguồn gốc của căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ, với phần lớn sự tập trung gần đây là Viện Vi-rút Vũ Hán (WIV) ở Vũ Hán, nơi ổ dịch lần đầu tiên được xác định vào cuối năm 2019. Trung Quốc đã bị chỉ trích. vì sự thiếu minh bạch khi tiết lộ dữ liệu về các ca bệnh ban đầu cũng như các loại virus được nghiên cứu tại WIV.

Theo một nghiên cứu chung được công bố vào tháng 3 bởi Trung Quốc-Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Covid-19 rất có thể có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán động vật hoang dã của nước này, với virus truyền sang người từ dơi qua một loài trung gian. Nhưng Trung Quốc đã nói rằng Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài qua đường thực phẩm đông lạnh bị ô nhiễm, trong khi một số chính trị gia nước ngoài cũng đang kêu gọi điều tra thêm về khả năng nó bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm.

Trưởng nhóm dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, Zeng Guang, nói với tờ báo nhà nước Global Times rằng sự chú ý nên chuyển sang Hoa Kỳ, quốc gia đã chậm kiểm tra người trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát, và cũng nhà của nhiều phòng thí nghiệm sinh học. “Tất cả các chủ đề liên quan đến vũ khí sinh học mà đất nước có phải bị giám sát chặt chẽ”, ông được Global Times dẫn lời ông.

Theo công cụ theo dõi Covid-19 của Đại học Johns Hopkins vào hôm thứ Năm, số ca mắc bệnh do coronavirus trên toàn cầu là 177.136.569 và 3.835.123 người đã chết vì nó.

Chính phủ hôm thứ Hai thông báo họ đang trì hoãn các bước dỡ bỏ các hạn chế do lo ngại về sự lây lan của chủng vi rút mới, lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ.

Nước Anh hôm thứ Năm đã ghi nhận 11.007 trường hợp nhiễm coronavirus mới hàng ngày, với sự xuất hiện của biến thể Delta đã đẩy con số lên trên 10.000 lần đầu tiên kể từ cuối tháng Hai.

Chính phủ hôm thứ Hai thông báo họ đang trì hoãn các bước dỡ bỏ các hạn chế do lo ngại về sự lây lan của chủng vi rút mới, lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ.

Chính phủ cho biết việc trì hoãn 4 tuần sẽ có thời gian để tiêm chủng đầy đủ cho hàng triệu người nữa.

Tỷ lệ tử vong vẫn ở mức thấp, với 19 trường hợp tử vong được ghi nhận vào thứ Năm.

Các loại vắc-xin này được cho là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng từ biến thể.

Nhưng người ta lo ngại rằng liệu số trường hợp gia tăng có trở thành hồ sơ tử vong tương tự như các đợt trước hay không, cộng lại đã khiến 127.945 người mất mạng.

Một báo cáo của chính phủ được công bố hôm thứ Năm cho thấy các ca bệnh đang “tăng theo cấp số nhân” trên khắp nước Anh, chủ yếu là do các nhóm tuổi chưa được tiêm chủng.

Dữ liệu được đề xuất các trường hợp đã tăng gấp đôi cứ sau 11 ngày.

Chính quyền Biden vào đầu tháng này đã công bố kế hoạch về cách họ sẽ phân bổ 25 triệu bức ảnh Covid.

Một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Nhà Trắng sẽ hoàn tất việc phân bổ 80 triệu khẩu Covid-19 do Mỹ sản xuất mà họ đã cam kết xuất xưởng trong những ngày tới, với các lô hàng sẽ được chuyển đi ngay khi các nước sẵn sàng nhận chúng, một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết hôm thứ Năm.

Chuyên đề bài giảng Bài tập nâng cao kỹ năng dịch tiếng Trung HSK 9 cấp mới của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Mong rằng các bạn học viên có thể chủ động tích lũy được cho mình vô số kiến thức bổ ích thông qua bài giảng này. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo vào ngày mai nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *