Bộ Đề Luyện thi HSK Online, WEB Tự Luyện thi HSK Online

Tổng hợp Bộ Đề Luyện thi HSK online HSK 1 đến HSK 6

Luyện thi HSK online bao gồm các đề luyện thi HSK online HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5 và HSK 6 trọn bộ hơn 90 đề thi thử HSK online của thầy Nguyễn Minh Vũ.

Các bạn vào link bên dưới tải đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6. Mỗi đề thi thử HSK online đều có đáp án ở ngay phía cuối đề thi HSK, các bạn tìm kỹ chút là sẽ thấy.

Hi các em học viên, trong bài viết này Thầy Vũ sẽ chia sẻ với các em các Đề thi thử HSK online từ HSK 1 đến HSK 6, tất nhiên là hoàn toàn miễn phí, bên cạnh những đề thi HSK online miễn phí đó, Thầy Vũ còn cung cấp thêm các đề luyện thi HSK trực tuyến các cấp bao gồm Phần thi HSK Nghe hiểu Listening, Phần thi HSK Đọc hiểu Reading, Phần thi HSK Viết Writing.

Để chất lượng các buổi học luyện thi HSK online đạt hiệu quả cao nhất thì các bạn nên kết hợp vừa luyện thi HSK online theo các đề thi thử HSK bên dưới và vừa tự học tiếng Trung theo các khóa học tiếng Trung online miễn phí của thầy Vũ bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí

Khóa học tiếng Trung online cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung

Trang WEB Tự Luyện thi HSK online các em nên tham khảo trước để được cập nhập thường xuyên các video bài giảng Luyện thi HSK online của Thầy Nguyễn Minh Vũ.

WEB Luyện thi HSK Online

Hoặc các bạn có thể tải xuống ngay tại link bên dưới hơn 100 đề luyện thi HSK online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ.

Luyện thi HSK online miễn phí

Các em vào link bên dưới tải xuống các đề thi thử HSK online bao gồm Đề thi thử HSK 1 online, Đề thi thử HSK 2 online, Đề thi thử HSK 3 online, Đề thi thử HSK 4 online, Đề thi thử HSK 5 online, Đề thi thử HSK 6 online.

Download Đề Luyện thi HSK 1

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H10901

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H10902

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11003

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11004

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11005

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11006

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11329

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11330

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11331

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11332

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11334

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số H11335

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 1 mã số HSK 1 Đại cương

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H20901

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H20902

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21003

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21004

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21005

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21006

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21329

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21330

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21331

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21332

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21334

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số H21335

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 2 mã số HSK 2 Đại cương

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31001

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31002

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31003

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31004

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31005

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31006

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31007

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31008

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31327

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31328

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31329

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31330

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31332

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số H31333

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 3 mã số HSK 3 Đại cương

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41001

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41002

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41003

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41004

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41005

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41006

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41008

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41327

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41328

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41329

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41330

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41332

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số H41333

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 4 mã số HSK 4 Đại cương

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51001

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51002

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51003

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51004

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51005

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51006

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51008

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51113

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51327

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51328

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51329

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51330

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51332

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51333

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số HSK 5 Đại cương

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61001

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61002

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61003

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61004

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61005

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61006

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61327

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61328

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61329

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61330

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61332

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số H61333

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 6 mã số HSK 6 Đại cương

>> Tải xuống

Luyện thi HSK online Thầy Vũ

Luyện thi HSK 1 online

Luyện thi HSK 2 online

Luyện thi HSK 3 online

Luyện thi HSK 4 online

Luyện thi HSK 5 online

Luyện thi HSK 6 online

Làm xong phần thi HSK nào thì các em hãy tự tính điểm thi HSK để tự đánh giá trình độ Tiếng Trung của mình xem được bao nhiêu điểm, từ đó lên kế hoạch tự luyện thi HSK tại nhà sao cho có hiệu quả nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất cho phép.

Cách tính điểm thi HSK online

Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 1 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 2 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 3 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 4 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 5 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 6 online

CHÚC CÁC EM HỌC VIÊN THI HSK ĐẠT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI NHÉ !!!

CỐ GẮNG LÊN CÁC EM HỌC VIÊN !!!

Dưới đây là những phần nội dung chính trong bộ giáo trình luyện thi HSK cấp tốc của thầy Nguyễn Minh Vũ bao gồm các đề thi thử HSK online từ HSK cấp 1 đến HSK cấp 6.

Bộ đề Luyện thi HSK online phân theo cấp độ HSK

 • Luyện thi HSK online HSK cấp 1
 • Luyện thi HSK online HSK cấp 2
 • Luyện thi HSK online HSK cấp 3
 • Luyện thi HSK online HSK cấp 4
 • Luyện thi HSK online HSK cấp 5
 • Luyện thi HSK online HSK cấp 6

Downlaod đề thi thử HSK online

 • Downlaod đề thi thử HSK online HSK 1
 • Downlaod đề thi thử HSK online HSK 2
 • Downlaod đề thi thử HSK online HSK 3
 • Downlaod đề thi thử HSK online HSK 4
 • Downlaod đề thi thử HSK online HSK 5
 • Downlaod đề thi thử HSK online HSK 6

Download đề thi HSK cấp 3

 • Đề thi HSK cấp 3 đề số 1
 • Đề thi HSK cấp 3 đề số 2
 • Đề thi HSK cấp 3 đề số 3
 • Đề thi HSK cấp 3 đề số 4
 • Đề thi HSK cấp 3 đề số 5
 • Đề thi HSK cấp 3 đề số 6

Download đề thi thử HSK cấp 1

 • Download đề thi thử HSK cấp 1 đề số 1
 • Download đề thi thử HSK cấp 1 đề số 2
 • Download đề thi thử HSK cấp 1 đề số 3
 • Download đề thi thử HSK cấp 1 đề số 4
 • Download đề thi thử HSK cấp 1 đề số 5
 • Download đề thi thử HSK cấp 1 đề số 6

Download đề thi HSK 1

 • Download đề thi HSK 1 đề số 7
 • Download đề thi HSK 1 đề số 8
 • Download đề thi HSK 1 đề số 9
 • Download đề thi HSK 1 đề số 10
 • Download đề thi HSK 1 đề số 11
 • Download đề thi HSK 1 đề số 12

WEB Luyện thi HSK Online

WEBSITE Luyện thi HSK online miễn phí

Luyện thi HSK online cùng thầy Nguyễn Minh Vũ theo các video bài giảng luyện thi HSK online HSK 1 đến HSK 6. Các bạn làm tất cả các đề thi thử HSK online bên dưới, phần đáp án ở ngay phía cuối đoạn video, các bạn tua đến đoạn cuối video là sẽ thấy, các bạn check đáp án rồi tự tính điểm thi HSK xem được bao nhiêu điểm HSK nhé.Lưu ý là các bạn hãy cố gắng làm mỗi phần thi HSK sao cho đạt được ít nhất từ 60 điểm trở lên, dưới 60 điểm là khả năng thi trượt HSK sẽ rất cao, vì các phần thi HSK khác điểm số phải cao hơn để bù vào phần thi HSK dưới 60 điểm, và phải đạt tổng điểm thi HSK từ 180 điểm trở lên (HSK 3, HSK 4, HSK 5 và HSK 6) thì mới thi đậu HSK. Đối với HSK 1 và HSK 2 thì tổng điểm phải đạt ít nhất từ 120 điểm trở lên mới thi đậu HSK.

Giáo trình luyện thi HSK online miễn phí

HI các em học viên, chắc hẳn các em đã nghe qua về Kỳ thi HSK, tuy nhiên, cụ thể HSK là gì, HSK hiện nay được chia làm mấy cấp độ, mỗi cấp độ HSK có bao nhiêu phần thi, mỗi phần thi HSK làm trong thời gian bao nhiêu phút, điểm thi HSK được tính như thế nào .v.v. rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề kỳ thi HSK.

Giáo trình luyện thi HSK online của thầy Vũ các bạn có thể tham khảo trước cuốn sách học từ vựng tiếng Trung HSK, đây là một trong những sản phẩm đầu tay của thầy Vũ được đầu tư rất nhiều công sức và thời gian cũng như hàm lượng lớn chất xám để cho ra đời sản phẩm chất lượng tốt nhất phục vụ nhu cầu luyện thi HSK online tại nhà của các bạn. Các bạn vào link bên dưới xem trước các cuốn sách giáo trình luyện thi HSK online của thầy Nguyễn Minh Vũ.

Từ vựng tiếng Trung HSK 1

Từ vựng tiếng Trung HSK 2

Từ vựng tiếng Trung HSK 3

Từ vựng tiếng Trung HSK 4

Từ vựng tiếng Trung HSK 5

Từ vựng tiếng Trung HSK 6

Thầy Vũ vừa hoàn thiện xong toàn bộ video bài giảng khóa học tiếng Trung online miễn phí, các bạn vào link bên dưới xem chi tiết nội dung bài giảng đầu tiên của thầy Vũ trong bộ bài giảng học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster uy tín tại Hà Nội & Tp HCM.

Học tiếng Trung online miễn phí bài 1

Học tiếng Trung online cơ bản bài 1

Những câu hỏi trên đã được Thầy Nguyễn Minh Vũ giải đáp rất tường tận và chi tiết trên Trang WEB Luyện thi HSK online của Trung tâm TIếng Trung CHINEMASTER, các em vào website của Trung tâm Tiếng Trung HSK Thầy Vũ xem phần giới thiệu chi tiết về kỳ thi HSK là gì, Chứng chỉ Tiếng Trung HSK là gì.

Luyện thi HSK online YOUTUBE Thầy Vũ

Luyện thi HSK 1 online

Luyện thi HSK 2 online

Luyện thi HSK 3 online

Luyện thi HSK 4 online

Luyện thi HSK 5 online

Luyện thi HSK 6 online

Luyện thi HSK online xong mỗi phần thi HSK nào các em phải biết cách tự tính điểm thi HSK cho phần thi đó, mục đích là để có thể tự đánh giá được trình độ TIếng Trung của mình đang ở trình độ Tiếng Trung HSK cấp độ mấy, từ đó mới đưa ra chiến lược tự luyện thi HSK online tại nhà sao cho có hiệu quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.

Cách tính điểm thi HSK online

Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 1 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 2 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 3 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 4 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 5 online
Cách tính điểm thi Tiếng Trung HSK 6 online

Ngoài ra, các em cần nắm vững kiến thức Tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao theo các Video bài giảng học Tiếng Trung Online và Luyện thi HSK Online của Thầy Nguyễn Minh Vũ. Đây là vốn liếng kiến thức Tiếng Trung HSK để đảm bảo các em có thể vượt qua được kỳ thi HSK.

Học Tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội Tiếng Trung HSK 1

Học Tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội Tiếng Trung HSK 2

CHÚC CÁC EM HỌC VIÊN THI HSK VỚI SỐ ĐIỂM CAO TUYỆT ĐỐI !!!

đề thi hsk cấp 3

 • đề thi hsk cấp 3 đề số 1
 • đề thi hsk cấp 3 đề số 2
 • đề thi hsk cấp 3 đề số 3
 • đề thi hsk cấp 3 đề số 4
 • đề thi hsk cấp 3 đề số 5
 • đề thi hsk cấp 3 đề số 6

Thi thử HSK cấp 1 online

 • Thi thử HSK cấp 1 online đề số 1
 • Thi thử HSK cấp 1 online đề số 2
 • Thi thử HSK cấp 1 online đề số 3
 • Thi thử HSK cấp 1 online đề số 4
 • Thi thử HSK cấp 1 online đề số 5
 • Thi thử HSK cấp 1 online đề số 6

Kiểm tra trình độ tiếng Trung

 • Kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK 1
 • Kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK 2
 • Kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK 3
 • Kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK 4
 • Kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK 5
 • Kiểm tra trình độ tiếng Trung HSK 6

Cách tính điểm thi HSK 1 Hướng dẫn tính điểm HSK 1

Hướng dẫn Cách tính điểm thi HSK 1

Điểm thi HSK 1 được tính cụ thể và chi tiết như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận phân tích cách tính điểm thi HSK 1 theo thang điểm HSK mới nhất. Và đây cũng là câu hỏi cực kỳ phổ biến trong quá trình các bạn tự luyện thi HSK online tại nhà. Đây là một bước rất quan trọng, các bạn cần phải có sự đánh giá chính xác nhất trình độ tiếng Trung HSK của các bạn, từ đó các bạn mới biết được là các bạn đang bị yếu ở phần kỹ năng nào, rồi bố trí thời gian luyện tập nhiều hơn cho kỹ năng đó, nâng cao dần dần điểm thi HSK lên là mục tiêu luyện thi HSK của chúng ta, thi được chứng chỉ tiếng Trung HSK là mục tiêu cuối cùn của chúng ta.

Hướng dẫn tính điểm HSK 1

Điểm thi HSK 1 được tính như thế nào?

Đây là câu hỏi rất phổ biến của các bạn học viên Trung tâm Tiếng Trung CHINEMASTER sau khi đã học xong 3 Khóa học Tiếng Trung Giao tiếp bao gồm Tiếng Trung Giao tiếp 1, Tiếng Trung Giao tiếp 2, Tiếng Trung Giao tiếp 3.

Mục đích của Kỳ thi HSK là để đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Trung Phổ thông đối với người Nước ngoài đang học Tiếng Trung và người gốc Hoa nhưng có Tiếng Mẹ đẻ không phải là Tiếng Trung Phổ thông.

Các em cần nắm vững Cấu trúc Đề thi HSK cấp 1 bao gồm mấy phần thi HSK, mỗi phần thi HSK gồm có bao nhiêu câu hỏi, điểm thi HSK của mỗi câu hỏi là bao nhiêu điểm, mỗi phần thi HSK làm trong thời gian bao nhiêu phút, thời gian điền đáp án và thời gian điền thông tin cá nhân là bao nhiêu phút .v.v.

Cấu trúc Đề thi HSK hay còn gọi là Nội dung thi HSK, mỗi cấp độ HSK đều có Cấu trúc Đề thi HSK khác nhau nên các em cần phải nắm rõ như lòng bàn tay nội dung thi HSK của từng cấp độ.

Điều này rất quan trọng, bởi vì trong quá trình làm bài thi mà không biết được mình đang ở phần thi HSK nào, thời gian làm bài cho phần thi HSK đó là bao nhiêu, và số lượng câu hỏi là bao nhiêu .v.v. thì các em sẽ rất dễ rơi vào trạng thái bị động, một khi đã ở thế bị động thì sẽ rất dễ bị hoàn cảnh xung quanh chi phối, từ đó gây ra hiện tượng tâm lý lo lắng khi làm bài thi HSK, do đó sẽ làm ảnh hưởng tới điểm số HSK của các em.

Bên dưới là Bảng Quy trình thi HSK cấp 1.

Nội dung thi HKS 1 Số lượng câu hỏi HSK 1 Thời gian thi HSK 1
Nghe hiểu Phần 1 5 20 Khoảng 15 phút
Phần 2 5
Phần 3 5
Phần 4 5
Thời gian điền đáp án khoảng 3 phút
Đọc hiểu Phần 1 5 20 Khoảng 17 phút
Phần 2 5
Phần 3 5
Phần 4 5
Tổng cộng / 40 Khoảng 35 phút

Hướng dẫn cách tính điểm HSK 1

Điểm thi tối đa phần thi HSK Nghe hiểu là 100 điểm, điểm mỗi câu Nghe hiểu là 100/20 = 5 điểm

Điểm thi tối đa phần thi HSK Đọc hiểu là 100 điểm, điểm mỗi câu Đọc hiểu là 100/20 = 5 điểm

Tổng điểm tối đa của 2 phần thi HSK Nghe hiểu và Đọc hiểu là 200 điểm.

Kỳ thi HSK cấp 1 tương đối là dễ, chỉ cần các em học xong 15 bài học Tiếng Trung cơ bản trong quyển Giáo trình Hán ngữ 1 phiên bản mới là đủ kiến thức Tiếng Trung để đăng ký tham gia kỳ thi HSK 1, tuy nhiên, HSK 1 là HSK có cấp độ thấp nhất chỉ dành cho người mới bắt đầu học Tiếng Trung Quốc muốn test thử xem trình độ Tiếng Trung của mình đang ở HSK cấp độ mấy, chứ rất hiếm khi có người đăng ký thi HSK cấp 1.

Để việc luyện thi HSK đạt hiệu quả tốt nhất thì các bạn cần chuẩn bị hai bộ giáo trình hán ngữ sau: giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới và giáo trình hán ngữ boya trọn bộ PDF MP3. Bạn nào chưa có thì download ngay tại link bên dưới.

Download giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

Download giáo trình hán ngữ boya trọn bộ pdf mp3

Thầy Nguyễn Minh Vũ vừa hoàn thành xong toàn bộ các video clip bài giảng của khóa học tiếng Trung online miễn phí, các bạn xem ngay bài giảng ở link bên dưới.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí

Khóa học tiếng Trung online cơ bản

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ phiên bản mới

Khóa học tiếng Trung online miễn phí giáo trình hán ngữ BOYA

Em nào chưa có Giáo trình tài liệulLuyện thi HSK cấp tốc chuyên dùng của các giáo viên dạy Tiếng Trung và luyện thi HSK thì vào link bên dưới tải về máy tính.

Download Giáo trình Luyện thi HSK từ vựng HSK

Để vượt qua kỳ thi HSK 1 một cách dễ dàng và không mất sức nhiều, các em cần làm thêm một số Đề Luyện thi HSK online cấp 1 theo link bên dưới.

Download bộ đề luyện thi HSK online

Bên dưới là những câu hỏi thắc mắc khá nhiều xoay quanh câu hỏi chính của chúng ta là cách tính điểm thi HSK 1 như thế nào.

Cách tính điểm thi HSK 1 theo thang điểm HSK mới nhất

 1. Cách tính điểm thi HSK 1 có điểm liệt không?
 2. Cách tính điểm thi HSK 1 cụ thể tính như thế nào?
 3. Cách tính điểm thi HSK 1 chi tiết tính điểm HSK 1 như thế nào?
 4. Cách tính điểm thi HSK 1 bao nhiêu điểm thi đậu HSK 1?
 5. Cách tính điểm thi HSK 1 điểm sàn là bao nhiêu?
 6. Cách tính điểm thi HSK 1 hướng dẫn tính chi tiết điểm thi HSK 1?

Hướng dẫn cách tính điểm HSK 1 theo thang điểm HSK mới

 1. Hướng dẫn cách tính điểm HSK 1 cần chú ý những gì?
 2. Hướng dẫn cách tính điểm HSK 1 cấu trúc đề thi HSK 1 là gì?
 3. Hướng dẫn cách tính điểm HSK 1 mỗi phần thi HSK 1 tính điểm thế nào?
 4. Hướng dẫn cách tính điểm HSK 1 bao nhiêu điểm thi trượt HSK 1?
 5. Hướng dẫn cách tính điểm HSK 1 điểm đậu tối thiểu là bao nhiêu?
 6. Hướng dẫn cách tính điểm HSK 1 điểm cao nhất là bao nhiêu?

Thang điểm HSK mới nhất

 • Thang điểm HSK mới nhất HSK 1
 • Thang điểm HSK mới nhất HSK 2
 • Thang điểm HSK mới nhất HSK 3
 • Thang điểm HSK mới nhất HSK 4
 • Thang điểm HSK mới nhất HSK 5
 • Thang điểm HSK mới nhất HSK 6

Các em xem xong Video Hướng dẫn cách tính điểm thi HSK cấp 1 cảm thấy chưa rõ chỗ nào thì để lại comment ở ngay bên dưới Video trên để được hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Nghe hiểu Đề số 2

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Phần thi Nghe hiểu Listening

Tiếng Trung HSK 1 là cấp độ đầu tiên trong toàn bộ 6 cấp độ của Kỳ thi HSK, và cũng là HSK có cấp độ thấp nhất, cao nhất hiện tại là HSK cấp 6.

Các em học viên có nhu cầu thi HSK cấp 1 thì phải học hết toàn bộ kiến thức Tiếng Trung cơ bản trong quyển Giáo trình Hán ngữ 1 phiên bản mới, bao gồm Từ vựng Tiếng Trung cơ bản, Ngữ pháp Tiếng Trung cơ bản và các mẫu câu hội thoại Tiếng Trung và những câu Tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày có trong mỗi bài học của Hán ngữ 1.

Bảng Từ vựng Tiếng Trung HSK cấp 1 được Thầy Nguyễn Minh Vũ chia sẻ trên Trang WEB Luyện thi HSK Online của Trung tâm Tiếng Trung CHINEMASTER, và được Thầy Vũ biên soạn rất công phu, cẩn thận và chi tiết chỉ có duy nhất tại Trung tâm Tiếng Trung Luyện thi HSK Thầy Vũ.

Phương pháp Luyện thi HSK hiệu quả tốt nhất hiện nay là gì?

Câu trả lời đều nằm hết trong Bộ giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, em nào chưa có điều kiện kinh tế hoặc ở xa Trung tâm Tiếng Trung Thầy Vũ thì có thể download trên Trang chủ của Trung tâm Tiếng Trung CHINEMASTER là có hết đầy đủ từ quyển Hán ngữ 1 đến Hán ngữ 6 phiên bản mới.

Nhiều bạn học viên thường cảm thấy không đủ tự tin đăng ký tham gia kỳ thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6, do là vốn Tiếng Trung của mình chưa đủ, và cảm thấy tự ti khi nói chuyện Tiếng Trung với người Trung Quốc.

Vấn đề của các bạn rất đơn giản, hãy tự tin lên và coi người Trung Quốc như người Việt Nam, họ không biết nói Tiếng Việt mà, nên chúng ta sẽ dạy họ Tiếng Việt, bù lại họ dạy chúng ta Tiếng Trung. Đó là một sự trao đổi có đi có lại, và chắc chắn họ sẽ rất vui vẻ đồng ý.

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 1

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 2

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 3

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 4

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 5

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 6

 

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Nghe hiểu Đề số 1

Luyện thi HSK Online Cấp 1 Phần thi Nghe hiểu Listening

Sau khi các em đã học xong toàn bộ kiến thức Tiếng Trung trong quyển Hán ngữ 1 phiên bản mới, chúng ta hãy thử sức với các đề luyện thi HSK online cấp 1 xem thế nào nhé.

Trước tiên chúng ta sẽ luyện thi HSK Phần thi Nghe hiểu Listening. Phần thi HSK Nghe hiểu có tất cả 4 Phần với tổng số câu hỏi là 20, và tổng điểm thi cho phần thi HSK Listening là 100 điểm, các em cố gắng làm bài thi HSK từ 60 điểm trở lên là đạt yêu cầu, dưới 60 điểm coi như chúng ta đã thất bại, và trượt kỳ thi HSK 1.

Nhiều bạn học viên cảm thấy chưa tự tin lắm với trình độ Tiếng Trung của mình, và hay đặt câu hỏi là thi HSK có khó không, câu trả lời là THI HSK KHÔNG KHÓ, THẬM CHÍ CÓ THỂ NÓI LÀ RẤT DỄ NẾU CHÚNG TA CÓ PHƯƠNG PHÁP TỰ LUYỆN THI HSK ONLINE ĐÚNG CHUẨN VÀ CHÍNH XÁC.

Trong quá trình Tự học Tiếng Trung Quốc, nhiều bạn học viên thường đăng câu hỏi lên Nhóm TIẾNG TRUNG HSK trên Facebook với nội dung là Thi HSK có khó không, Địa điểm đăng ký thi HSK ở đâu tại Hà Nội và TP HCM, Tiếng Trung HSK có mấy cấp độ, phương pháp luyện thi Tiếng Trung HSK tốt nhất là gì .v.v. rất nhiều câu hỏi dành tặng Thầy Nguyễn Minh Vũ.

Và để đáp lại sự nhiệt tình của các bạn học viên, mình đã giải đáp chi tiết và tường tận từng câu hỏi của các bạn trên Trang WEB Học Tiếng Trung Online CHINEMASTER.

Các bạn hãy tự tin lên và hãy coi Kỳ thi HSK như là một thử thách để các bạn tự đánh giá trình độ Tiếng Trung của mình.

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 1

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 2

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 3

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 4

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 5

Luyện thi HSK Online Tiếng Trung HSK Cấp 6