1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán, hệ thống tài khoản kế toán tiếng trung, từ vựng tiếng trung chuyên ngành thuế, từ vựng tiếng trung văn phòng, hạch toán tiếng trung là gì, tiếng trung chuyên ngành tài chính, công nợ tiếng trung là gì, từ vựng tiếng trung chuyên ngành kinh tế, từ vựng tiếng trung chuyên ngành ngân hàng

1000 Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán Part 1

1000 Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán Nguyễn Minh Vũ

1000 Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán được tổng hợp và biên soạn bởi Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ, chuyên gia giảng dạy tiếng Trung giao tiếp cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao, đồng thời thầy Vũ cũng là CEO trung tâm tiếng Trung ChineMaster, Tổng giám đốc điều hành ChineMaster lừng danh uy tín tại Hà Nội và TP HCM.

Với sự tâm huyết trong nghề giáo và sự nhiệt huyết trong công việc giảng dạy tiếng Trung Quốc giao tiếp, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ liên tục chủ biên các tài liệu bài giảng khóa học tiếng Trung giao tiếp, trong đó điển hình phải kế đến bộ giáo trình tiếng Trung chuyên ngành kế toán, bộ giáo trình tiếng Trung thương mại, bộ giáo trình tiếng Trung xuất nhập khẩu, bộ giáo trình tiếng Trung buôn bán kinh doanh.

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp 50 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán trong toàn bộ tổng số 1000 từ vựng tiếng Trung về Kế toán của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán thông dụng nhất

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán được tổng hợp theo bảng bên dưới, các bạn dành ra mỗi ngày khoảng 30 phút tự học tiếng Trung chuyên ngành kế toán là ổn, chỉ sau khoảng 1 tuần là các bạn có thể nắm vững được toàn bộ 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán.

STT Tiếng Việt Tiếng Trung Phiên âm
1 (Chủ sở hữu) Cổ đông vãng lai 业主(股东)往来 Yèzhǔ (gǔdōng) wǎnglái
2 4,3 (không chia hết) sì diǎn sān (chú bù jìn) 四点三(除不尽)
3 Bậc lương gōngzī děngjí 工资等级
4 Bản dự thảo dự toán yùsuàn cǎo’àn 预算草案
5 Bản quyền 著作权 Zhùzuòquán
6 Bán thành phẩm 在制品 Zài zhìpǐn
7 Bảng báo cáo lồ lãi sǔnyì biǎo 损益表
8 Bảng báo cáo tài chính cáiwù bàobiǎo 财务报表
9 Bảng báo cáo tài chính hợp nhất hébìng juésuàn biǎo 合并决算表
10 Bảng báo cáo thời gian làm việc hằng ngày gōngzuò rì biǎo 工作日表
11 Bảng cân đối kế toán zīchǎn fùzhài biǎo 资产负债表
12 Bảng cân đối thử shì suàn biǎo 试算表
13 Bằng chứng kế toán cházhàng zhèngjù 查账证据
14 Bảng đối chiếu nợ duì zhàngdān 对账单
15 Bảng đối chiếu thu chi shōu zhī duìzhào biǎo 收支对照表
16 Bảng kê giá thành chéngběn jìsuàn biǎo 成本计算表
17 Bảng kê nguyên vật liệu, phiếu vật tư yòng liào dān 用料单
18 Bảng kê quỹ, bảng báo cáo tiền mặt kùcún biǎo 库存表
19 Bảng kê tài khoản ngân hàng yínháng jié dān 银行结单
20 Bảng kèm theo fù biǎo 附表
21 Bảng lương gōngzī dān, gōngzī biǎo 工资单, 工资表
22 Bảng phân tích tiền lương gōngzī fēnxī biǎo 工资分析表
23 Bảng quyết toán juésuàn biǎo 决算表
24 Bảng so sánh bǐjiào biǎo 比较表
25 Bảng tổng hợp thu chi huìzǒng biǎo 汇总表
26 Bảng tổng hợp tiền lương gōngzī huìzǒng biǎo 工资汇总表
27 Báo cầo 10 ngày xún bào 旬报
28 Báo cáo năm niánbào 年报
29 Báo cáo ngày rìbào 日报
30 Báo cáo tháng yuè bào 月报
31 Biểu đồ thống kê, bảng thống kê tǒngjì túbiǎo 统计图表
32 Bình luận của kiểm toán viên cházhàng rén yìjiàn 查账人意见
33 Các khoản phải thu dài hạn khác 其它长期应收款项 Qítā chángqí yīng shōu kuǎn xiàng
34 Các khoản trả trước 预付款项 Yùfù kuǎnxiàng
35 Các khoản trả trước khác 其它预付款项 Qítā yùfù kuǎnxiàng
36 Cải tạo đất 土地改良物 Tǔdì gǎiliáng wù
37 Cải tạo đất- đánh giá lại tăng 土地改良物 -重估增值 Tǔdì gǎiliáng wù -zhòng gū zēngzhí
38 Cải thiện quyền lợi thuê 租赁权益改良 Zūlìn quányì gǎiliáng
39 Cải thiện quyền thuê 租赁权益改良 Zūlìn quányì gǎiliáng
40 Cấp zhí zhī 直支
41 Cấp phát tài chính cáiwù bōkuǎn 财务拨款
42 Chi zhī
43 Chi phí ban đầu, chi phí sơ bộ qǐdòng fèi 起动费
44 Chi phí chế tạo zhìzào fèiyòng 制造费用
45 Chi phí duy tu bảo dưỡng nhà máy gōngchǎng wéichí fèi 工厂维持费
46 Chi phí hành chính, chi phí văn phòng bàngōngfèi 办公费
47 Chi phí kiểm toán cházhàng fèiyòng 查账费用
48 Chi phí lợi tức lìxí fèiyòng 利息费用
49 Chi phí nghiệp vụ yèwù fèiyòng 业务费用
50 Chi phí nhà nước gōng fèi 公费

Ngoài ra, các bạn nên tham khảo thêm các video bài giảng hướng dẫn tự học tiếng Trung online miễn phí được chia sẻ mỗi ngày trên trang WEB học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster.

1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn có liên quan đến khá nhiều lĩnh vực liên quan như:

 1. Hệ thống tài khoản kế toán tiếng Trung
 2. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thuế
 3. Từ vựng tiếng Trung văn phòng
 4. Hạch toán tiếng Trung là gì
 5. Tiếng Trung chuyên ngành tài chính
 6. Công nợ tiếng Trung là gì
 7. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kinh tế
 8. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành ngân hàng

Do nội dung bài giảng 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán khá là nhiều, vì vậy trong một buổi học các bạn không thể nào có thể nhồi hết toàn được toàn bộ 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán. Do đó mình sẽ phân chia ra thành 20 bài học liên tiếp nhau từ part 1 đến part 20 để chúng ta học 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán có hiệu quả tốt nhất.

Bên dưới mình liệt kê ra 20 phần trong bộ giáo trình học tiếng Trung chuyên ngành kế toán để các bạn tiện theo dõi.

1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán ChineMaster

 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 1
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 2
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 3
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 4
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 5
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 6
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 7
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 8
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 9
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 10
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 11
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 12
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 13
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 14
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 15
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 16
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 17
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 18
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 19
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 20

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Khóa học tiếng Trung online miễn phí được tổ chức liên tục và khai giảng liên tục chỉ có duy nhất trên trang WEB học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình Hán ngữ 1

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster chính là Đơn vị chuyên giảng dạy tiếng Trung giao tiếp cấp tốc chất lượng cao từ cơ bản đến nâng cao với Chủ giảng chính là Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ, người sáng lập ra trung tâm tiếng Trung ChineMaster lừng danh nhất tại Việt Nam kiêm giám đốc điều hành trung tâm tiếng Trung ChineMaster.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình Hán ngữ 2

Các khóa học tiếng Trung giao tiếp online miễn phí được phát sóng truyền hình trực tiếp liên tục các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhất kể cả ngày nghỉ lễ để có thể đáp ứng hết được toàn bộ nhu cầu học tiếng Trung Quốc của gần 100 triệu người dân Việt Nam trên khắp cả Nước.

Các buổi học tiếng Trung giao tiếp cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao được đội ngũ nhân viên kỹ thuật và trợ giảng trung tâm tiếng Trung ChineMaster quay phim phát sóng trực tiếp ngay tại lớp học tiếng Trung của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Skype

Trung tâm tiếng Trung ChineMaster luôn luôn dẫn đầu thị trường mảng dạy học tiếng Trung giao tiếp và luyện thi chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp tốc đảm bảo đầu ra 100%.

Các bạn học viên trước khi tham gia các Khóa học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster, vui lòng sử dụng đồng bộ hóa giáo trình học tiếng Trung Quốc online miễn phí tốt nhất và chuẩn nhất hiện nay, đó chính là bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản mới, bộ giáo trình hán ngữ boya toàn tập từ sơ cấp đến cao cấp, bộ giáo trình luyện nghe tiếng Trung giao tiếp cơ bản, bộ giáo trình luyện nói tiếng Trung giao tiếp nâng cao, bộ giáo trình học tiếng Trung Quốc mỗi ngày, bộ giáo trình tự học tiếng Trung cơ bản, bộ giáo trình luyện phản xạ tiếng Trung giao tiếp, bộ giáo trình học tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, bộ giáo trình từ vựng tiếng Trung HSK từ HSK 1 đến HSK 6, bộ giáo trình học từ vựng tiếng Trung theo chủ đề thông dụng nhất, bộ giáo trình học từ vựng tiếng Trung chuyên ngành HOT nhất hiện nay, bộ giáo trình tiếng Trung thương mại cơ bản & nâng cao toàn tập .v.v.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí 3000 câu tiếng Trung giao tiếp

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Bài 3 của Lớp VIP tiếng Trung giao tiếp cấp tốc cơ bản từ đầu dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc của trung tâm tiếng Trung ChineMaster – trung tâm dạy tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội tốt nhất VIệt Nam.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Tự học tiếng Trung cơ bản

Khóa học tiếng Trung online miễn phí chuyên dề học phát âm tiếng Trung chuẩn nhất Hà Nội sẽ do chủ giảng Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ phụ trách lớp. Tất cả các bạn học viên mới bắt đầu học tiếng Trung giao tiếp đều được học tiếng Trung Quốc cơ bản cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Những khóa học tiếng Trung giao tiếp nâng cao hơn các bạn sẽ được học cùng giáo viên tiếng Trung khác được thầy Vũ mời về từ các trường Đại học khoa tiếng Trung Quốc ở Việt Nam.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Học phát âm tiếng Trung chuẩn

Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ liên tục cập nhập và update các video bài giảng mới nhất với chất lượng tốt nhất chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster đông học viên nhất Hà Nội.

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội & trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội & địa chỉ học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội & trung tâm dạy tiếng Trung miễn phí tốt nhất Hà Nội chính là trung tâm tiếng Trung ChineMaster của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Học tiếng Trung online cơ bản & tự học tiếng Trung online & học tiếng Trung online cho người mới bắt đầu & tải sách học tiếng Trung miễn phí & học tiếng Trung online free .v.v. trung tâm tiếng Trung ChineMaster là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

Oke, vậy là nội dung bài giảng 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất part 1 của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *