1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán part 2, hệ thống tài khoản kế toán tiếng trung, từ vựng tiếng trung chuyên ngành thuế, từ vựng tiếng trung văn phòng, hạch toán tiếng trung là gì, tiếng trung chuyên ngành tài chính, công nợ tiếng trung là gì, từ vựng tiếng trung chuyên ngành kinh tế, từ vựng tiếng trung chuyên ngành ngân hàng, học tiếng Trung chuyên ngành kế toán

1000 Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán Part 2

1000 Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán ChineMaster

1000 Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán là một trong những bộ giáo trình học tiếng Trung Quốc cực kỳ nổi tiếng của Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ.

Toàn bộ nội dung bài giảng của Thầy Nguyễn Minh Vũ đều được đăng ký bản quyền nội dung, vì vậy các bạn khi chia sẻ sang kênh khác vui lòng ghi rõ nguồn tiengtrungnet.com & hoctiengtrung.tv & luyenthihsk.com & tailieuhsk.vn để tôn trọng công sức ngày đêm biên soạn và chủ biên giáo trình học tiếng Trung Quốc mỗi ngày miễn phí trên các trang web học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster.

Mỗi bài viết mình sẽ tổng hợp và trích dẫn 50 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán trong tổng số 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ.

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán phổ biến nhất

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kế toán thông dụng nhất 50 từ vựng tiếng Trung kế toán tiếp theo được tổng hợp và liệt kê trong bảng bên dưới.

50 Chi phí nhà nước gōng fèi 公费
51 Chi phí nhân sự rénshì fèiyòng 人事费用
52 Chi phí phân bổ tānpài fèiyòng 摊派费用
53 Chi phí phần mền máy tính 计算机软件 Jìsuànjī ruǎnjiàn
54 Chi phí phát hành trái phiếu 债券发行成本 Zhàiquàn fāxíng chéngběn
55 Chi phí quản lý guǎnlǐ fèiyòng 管理费用
56 Chi phí quản lý vật liệu cáiliào guǎnlǐ fèi 材料管理费
57 Chi phí quảng cáo guǎnggào fèi 广告费
58 Chi phí tạm thời línshí fèi 临时费
59 Chi phí thành lập 开办费 Kāibàn fèi
60 Chi phí thường xuyên jīngcháng fèi 经常费
61 Chi phí tiền trợ cấp hõan lại 递延退休金成本 Dì yán tuìxiū jīn chéngběn
62 Chi phí tổ chức, chi phí thành lập (doanh nghiệp) kāibàn fèi 开办费
63 Chi phí trả trước 预付费用 Yùfù fèiyòng
64 Chi phí vận chuyển yùnshū fèi 运输费
65 Chi phí xúc tiến thương mại tuīguǎng fèiyòng 推广费用
66 Chi tiêu hàng năm suì chū 岁出
67 Chi tiêu ngoài định mức éwài zhīchū 额外支出
68 Chi trội fú zhī 浮支
69 Chiết khấu 买卖远汇折价 Mǎimài yuǎn huì zhéjià
70 Chiết khấu tín phiếu phải thu 应收票据贴现 Yīng shōu piàojù tiēxiàn
71 Chủ nhiệm kiểm toán shěnjì zhǔrèn 审计主任
72 Chứng từ giả wèizào dānjù 伪造单据
73 Chuyển khoản zhuǎnzhàng 转账
74 Công tác phí hàng ngày měi rì chūchāi fèi 每日出差费
75 Đảo số shùzì diāndǎo 数字颠倒
76 Đất đai 土地 Tǔdì
77 Đất đai- đánh giá lại tăng 土地-重估增值 Tǔdì-zhòng gū zēngzhí
78 Đầu tư b ất động sản dài hạn 长期不动产投资 Chángqí bùdòngchǎn tóuzī
79 Đầu từ cổ phiếu dài hạn 长期股权投资 Chángqí gǔquán tóuzī
80 Đầu tư dài hạn 长期投资 Chángqí tóuzī
81 Đầu tư dài hạn khác 其它长期投资 Qítā chángqí tóuzī
82 Đầu tư ngắn hạn 短期投资 Duǎnqí tóuzī
83 Đầu tư ngắn hạn khác 短期投资 -其它 Duǎnqí tóuzī -qítā
84 Đầu tư ngắn hạn,trái phiếu nhà nước 短期投资 -政府债券 Duǎnqí tóuzī -zhèngfǔ zhàiquàn
85 Đầu tư ngắn hạn-cổ phiếu 短期投资 -股票 Duǎnqí tóuzī -gǔpiào
86 Đầu tư trái phiếu dài hạn 长期债券投资 Chángqí zhàiquàn tóuzī
87 Dấu vết tẩy xóa túgǎi hénjī 涂改痕迹
88 Doanh lợi zīběn shōuyì 资本收益
89 Doanh thu yíngyè shōurù 营业收入
90 Đồng nghiệp vãng lai 同业往来 Tóngyè wǎnglái
91 Dự chi yùfù 预付
92 Dư nợ gốc jiù qiàn zhàng 旧欠账
93 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi- tín phiếu phải thu dài hạn và những khoản phải thu quá hạn 备抵呆帐-长期应收票据及款项与催收帐款 Bèi dǐ dāi zhàng-chángqí yīng shōu piàojù jí kuǎnxiàng yǔ cuīshōu zhàng kuǎn
94 Dự phòng giảm giá đầu tư  ngắn hạn 备抵短期投资跌价损失 Bèi dǐ duǎnqí tóuzī diéjià sǔnshī
95 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 备抵长期投资跌价损失 Bèi dǐ chángqí tóuzī diéjià sǔnshī
96 Dự phòng giảm giá hangf tồn kho 备抵存货跌价损失 Bèi dǐ cúnhuò diéjià sǔnshī
97 Dự phòng giảm hàng tồn kho 备抵存货跌价损失 Bèi dǐ cúnhuò diéjià sǔnshī
98 Dự phòng phải thu nợ khó đòi 备抵呆帐-应收帐款 Bèi dǐ dāi zhàng-yīng shōu zhàng kuǎn
99 Dự toán nhà nước guójiā yùsuàn 国家预算
100 Dự toán tạm thời línshí yùsuàn 临时预算

Trên đây là 50 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất theo đánh giá chuyên môn của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, và quan trọng là những từ vựng tiếng Trung chủ đề kế toán đều được Thầy Vũ đúc kết và tổng hợp lại từ những nguồn kiến thức tiếng Trung trước đây thầy Vũ từng du học bên Trung Quốc Bắc Kinh chuyên ngành Kế toán.

1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ chủ biên và biên soạn có liên quan đến khá nhiều lĩnh vực về Thuế, Tài chính, Ngân hàng, buôn bán, kinh doanh, thương mại, công nợ, kinh tế .v.v.

 1. Hệ thống tài khoản kế toán tiếng Trung
 2. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành thuế
 3. Từ vựng tiếng Trung văn phòng
 4. Hạch toán tiếng Trung là gì
 5. Tiếng Trung chuyên ngành tài chính
 6. Công nợ tiếng Trung là gì
 7. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kinh tế
 8. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành ngân hàng

Để thuận tiện cho các bạn học viên dễ dàng tra cứu các nguồn bài giảng học tiếng Trung chuyên ngành kế toán chuyên đề từ vựng tiếng Trung theo chủ đề kế toán, mình sẽ liệt kê ra thành mục lục gồm 20 part trong tổng số 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán của Thầy Nguyễn Minh Vũ.

1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán ChineMaster

 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 1
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 2
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 3
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 4
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 5
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 6
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 7
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 8
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 9
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 10
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 11
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 12
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 13
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 14
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 15
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 16
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 17
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 18
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 19
 • 1000 từ vựng tiếng Trung chuyên ngành kế toán thông dụng nhất phần 20

Học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội 2018 ChineMaster liên tục khai giảng các khóa học tiếng Trung online miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Trung tâm học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster liên tục tổ chức chương trình khuyến học tiếng Trung nhằm giúp đỡ các bạn học viên trực tuyến ở quá xa trung tâm tiếng Trung ChineMaster mà vẫn có thể học tiếng Trung giao tiếp trực tuyến và tương tác cùng thầy Nguyễn Minh Vũ.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình BOYA sơ cấp 1

Trung tâm dạy tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster khai giảng các khóa học tiếng Trung giao tiếp miễn phí năm 2018 trên Fanpage học tiếng Trung miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ bao gồm các khóa học tiếng Trung miễn phí sau:

 1. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Hán ngữ 1&2
 2. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Hán ngữ 3
 3. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Hán ngữ 4
 4. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Hán ngữ 5
 5. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Hán ngữ 6
 6. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Hán ngữ BOYA sơ cấp 1
 7. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Hán ngữ BOYA sơ cấp 2
 8. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội tiếng Trung thương mại
 9. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội luyện nghe nói cấp tốc
 10. Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội Lớp VIP tiếng Trung cấp tốc

Đó là những khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội được thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ tường thuật trực tiếp các buổi học trực tiếp ngay tại lớp học của trung tâm tiếng Trung ChineMaster.
Khóa học tiếng Trung online miễn phí thầy Vũ hiện nay được lan tỏa khắp cộng đồng dân tiếng Trung với một tốc độ lây lan chóng mặt bởi chất lượng nội dung bài giảng cũng như hàm lượng CHẤT XÁM khủng khiếp nhất từ trước đến giờ.

Khóa học tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster

Học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội cùng Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung thầy Nguyễn Minh Vũ tại trung tâm tiếng Trung ở Hà Nội ChineMaster. Học tiếng Trung ở đâu tốt nhất Hà Nội? Đó chính là trung tâm học tiếng Trung giao tiếp Hà Nội ChineMaster uy tín số 1 Việt Nam. Đây cũng chính là trung tâm tiếng Trung lớn nhất tại Hà Nội và TP HCM.
Trung tâm học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội ChineMaster là Đơn vị chuyên lĩnh vực giảng dạy và đào tạo tiếng Trung giao tiếp cấp tốc từ cơ bản đến nâng cao cũng như dẫn đầu thị trường về mảng luyện thi HSK cấp tốc đảm bảo đầu ra 100%.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình Hán ngữ 1

Học tiếng Trung giao tiếp cơ bản tại Hà Nội cùng Giảng sư Thạc sỹ chuyên ngành tiếng Trung, bạn sẽ liên tục được tiếp cận với những phương pháp giảng dạy tiếng Trung giao tiếp tốt nhất và hiện đại nhất mà không một trung tâm tiếng Trung nào khác có thể bắt chước được. Ngoài ra, Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ sở hữu chất giọng nói tiếng Trung phổ thông chuẩn tuyệt đối 100% mà cho tới nay chưa một người nào ở Việt Nam có thể làm được như thầy Vũ kể cả đó là người Trung Quốc đang sinh sống tại Việt Nam. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa trung tâm tiếng Trung ChineMaster và các trung tâm tiếng Trung khác tại Việt Nam.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Giáo trình Hán ngữ 2

Lớp học tiếng Trung cấp tốc tại Hà Nội ChineMaster liên tục cập nhập và bổ sung những kiến thức tiếng Trung mới vào chương trình giảng dạy tiếng Trung ở trên lớp để học viên có thể thu hoạch được kết quả học tiếng Trung giao tiếp tốt nhất.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Skype

Tìm lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản tại Hà Nội ở đâu? Tư vấn các khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc gồm những khóa học tiếng Trung giao tiếp nào? Địa chỉ trung tâm học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội ở đâu tốt nhất? Tìm lớp học tiếng Trung giao tiếp cơ bản ở Hà Nội? Hỏi các khóa học tiếng Trung cơ bản ở Hà Nội? Đó đều là những câu hỏi mà nhiều bạn đã gọi điện hỏi trung tâm tiếng Trung ChineMaster. Tất cả những thắc mắc đó đều đã được Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ giải đáp thắc mắc một cách triệt để và trọn vẹn ở ngay trên trang web học tiếng Trung online miễn phí của trung tâm tiếng Trung ChineMaster – trung tâm tiếng Trung giao tiếp đông học viên nhất Việt Nam.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí 3000 câu tiếng Trung giao tiếp

Trung tâm dạy tiếng Trung miễn phí tại Hà Nội ChineMaster sẽ tiếp tục mở thêm các cơ sở và chi nhánh mới tại khắp các Quận ở Hà Nội để có thể đáp ứng tốt nhất toàn bộ nhu cầu học tiếng Trung giao tiếp của người dân Việt Nam.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Tự học tiếng Trung cơ bản

Học tiếng Trung online miễn phí cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ ngay trên Fanpage học tiếng Trung miễn phí nổi tiếng nhất Việt Nam với vô số tài liệu học tiếng Trung online miễn phí, video học tiếng Trung trực tuyến miễn phí, bạn sẽ cảm thấy việc học tiếng Trung sẽ trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết.

Khóa học tiếng Trung online miễn phí Học phát âm tiếng Trung chuẩn

Khóa học tiếng Trung giao tiếp tại Hà Nội & khóa học tiếng Trung online cơ bản & tài liệu học tiếng Trung Quốc miễn phí của Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *