Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng trung tâm tiếng Trung thầy Vũ tphcm

Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng

5/5 - (2 bình chọn)

Cùng Thầy Vũ phát triển từ vựng tiếng Trung mới mỗi ngày

Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng, để có thêm từ vựng tiếng Trung cho các bạn học viên học tập và rèn luyện Thầy Vũ đã biên soạn bài viết hôm nay nhằm giới thiệu cho các bạn một số từ vựng quan trọng, chúng ta hãy chú ý theo dõi thật kĩ nhé. Thầy Vũ sẽ cung cấp cho chúng ta những mẫu từ vựng thực tế để các bạn dễ dàng học tập và ứng dụng trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó chúng ta có thể vào hệ thống ChineMaster để cập nhật thêm thật nhiều kiến thức liên quan đến tiếng Trung, từ giáo trình cơ bản đến những bộ giáo trình nâng cao đều có đăng tải để các bạn học tập và rèn luyện.

Các bạn học viên hãy chủ động tham khảo thêm thông tin về ChineMaster theo nội dung bài viết Thầy Vũ cung cấp cho chúng ta ở link bên dưới nhé.

Trung tâm tiếng Trung Hà Nội ChineMaster

Trung tâm tiếng Trung TPHCM ChineMaster

Toàn bộ tài liệu Thầy Vũ biên soạn cho chúng ta tham khảo hoàn toàn miễn phí ở link bên dưới, các bạn học viên hãy luyện tập theo bài giảng bổ ích mà Thầy Vũ đã chia sẻ nhé.

Giáo trình tiếng Trung Thầy Vũ biên soạn miễn phí

Để củng cố lại kiến thức cũ trước khi vào bài mới các bạn hãy ấn vài link bên dưới nhé.

Kỹ năng nghe tiếng Trung HSK 7 HSK 8 HSK 9 bài tập nâng cao

Nội dung chi tiết bài giảng hôm nay lớp luyện thi HSK online phần thi nghe chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết ở ngay bên dưới nhé.

Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng

Toàn bộ bài giảng Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng ChineMaster

Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng thực tế theo những tình huống giao tiếp trong đời sống hàng ngày. Đây là bài tập Thầy Vũ thiết kế đưa ra để thúc đẩy tiến độ học từ vựng tiếng Trung ứng dụng đạt hiệu quả tốt nhất cho các bạn học viên Trung tâm tiếng Trung ChineMaster Hà Nội TP HCM Sài Gòn đang học theo bộ giáo trình tiếng Trung ChineMaster 9 quyển.

“高强度间歇训练或有氧间歇训练是在锻炼时燃烧更多卡路里的最科学合理的方式,”戴维斯解释说。她指出,在短时间内,您的心率会飙升,体温会升高——这两个生理变量会暂时促进您的新陈代谢。 “你在内部训练期间扰乱了身体的稳态,”她解释说。 “在运动后的几个小时内,你的身体正在努力恢复原状。”事实上,欧洲应用生理学杂志 2017 年的一项研究发现,在高强度间歇训练期间,与在整个运动过程中保持稳定配速相比,您在锻炼的最后一分钟内燃烧的卡路里会更长。

最好的部分?你不需要报名参加新兵训练营课程或在你的公寓里四处游荡(并惹恼你的邻居)。这种类型的有氧训练可以应用于步行、跑步、室内自行车、步行、划船、椭圆机 – 介质列表几乎是无止境的。戴维斯说,你坚持的 HIIT 训练唯一重要的规则是你要间歇性地运动。

“虽然最佳时间间隔取决于个人以及他们对高强度有氧训练的经验和舒适度,但一个好的开始时间是大约一分钟和两分钟开始,”她解释说,并指出,随着你的耐力增加,您可以移动到 1:1 甚至 1:30 的比例。

使用跑步机以 1:1 的比例尝试,例如: 以中等强度的速度步行或跑步(例如,最大努力的 75% 到 85% – 用力呼吸但不要气喘吁吁)大约一分钟。然后,退回到舒适的步行速度(您的呼吸恢复正常或尝试到达那里)再坚持一分钟。继续这个模式 30 分钟,然后,瞧!已经实现了超简单的HIIT锻炼。

虽然你不会像在有氧间歇训练中那样燃烧大量卡路里,但通过重量训练,更长期(甚至可能更可持续)的燃烧正在发挥作用。

根据 2019 年发表在 Metabolism 杂志上的研究综述,您的肌肉质量和静息代谢率之间存在密切联系,静息代谢率是您在休息时燃烧的卡路里(仅供参考:静息卡路里消耗约占您每天的四分之三)热量输出——所以它在你减肥的能力中起着重要作用)。

所以从这个意义上说,你拥有的肌肉质量越多(通过阻力训练产生),你就越容易控制体重。 “通过重量训练,你拥有的肌肉越多,你就越能灵活地吃东西而不会增加体重。简单地说:你在休息时燃烧更多的卡路里,”戴维斯说。

你举得越重越好。 《转化医学杂志》上的一项研究发现,一次举起更重的重量六次或更少的重复会导致研究参与者的卡路里燃烧增加 – 即使锻炼结束后也是如此。

根据 CPT、培训师和认证运动营养师 Norma Lowe 的说法,缓慢燃烧是减肥的真正关键。 “奇迹发生在恢复阶段。换句话说,如果你把所有的努力都放在减少卡路里上,你最终会达到一个平台期。你的静息代谢率会减慢到爬行。”

全面披露:瑜伽、普拉提和一般伸展运动不会像有氧间歇训练和举重训练那样帮助你燃烧。但是它们可以让你更强壮、更灵活,以精确和自信地执行这些练习,戴维斯解释说。

“任何形式的强化和伸展运动都有利于减肥,因为它会让你的身体更强壮、更灵活,”她说。 “这使您能够以更高的强度进行有氧运动和举重训练。”

虽然戴维斯指出在瑜伽课程中你的热量消耗不会特别高,但它仍然是一种阻力训练(你只是利用你的身体和重力来补充缺乏的重量)。

虽然高强度训练(无论是有氧运动还是阻力训练)肯定会在短期内促进任何减肥努力,但如果您在正在做的锻炼中没有找到乐趣,很有可能,您不会坚持这样做。研究表明,这是减肥时最可预测的因素。

发表在 Obesity 杂志上的一项研究发现,稳定、一致的日常锻炼(搭配有规律的健康饮食方案)是长期体重管理中最重要的因素。

“你要坚持的锻炼是你真正喜欢的,”戴维斯说。 “当客户问我最好的减肥锻炼是什么时,我可以告诉他们某些锻炼会燃烧更多的卡路里。但最终,最好的减肥锻炼是让你感觉最好并且你喜欢的锻炼做。”

Phiên âm tiếng Trung HSK cho bài tập Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng.

“Gāo qiángdù jiànxiē xùnliàn huò yǒu yǎng jiànxiē xùnliàn shì zài duànliàn shí ránshāo gèng duō kǎlùlǐ de zuì kēxué hélǐ de fāngshì,” dài wéi sī jiěshì shuō. Tā zhǐchū, zài duǎn shíjiān nèi, nín de xīnlǜ huì biāoshēng, tǐwēn huì shēng gāo——zhè liǎng gè shēnglǐ biànliàng huì zhànshí cùjìn nín de xīnchéndàixiè. “Nǐ zài nèibù xùnliàn qíjiān rǎoluànle shēntǐ de wěn tài,” tā jiěshì shuō. “Zài yùndòng hòu de jǐ gè xiǎoshí nèi, nǐ de shēntǐ zhèngzài nǔlì huīfù yuánzhuàng.” Shìshí shàng, ōuzhōu yìngyòng shēnglǐxué zázhì 2017 nián de yī xiàng yánjiū fāxiàn, zài gāo qiángdù jiànxiē xùnliàn qíjiān, yǔ zài zhěnggè yùndòng guòchéng zhōng bǎochí wěndìng pèi sù xiāng bǐ, nín zài duànliàn de zuìhòu yī fēnzhōng nèi ránshāo de kǎlùlǐ huì gèng zhǎng.

Zuì hǎo de bùfèn? Nǐ bù xūyào bàomíng cānjiā xīnbīng xùnliàn yíng kèchéng huò zài nǐ de gōngyù lǐ sìchù yóudàng (bìng rěnǎo nǐ de línjū). Zhè zhǒng lèixíng de yǒu yǎng xùnliàn kěyǐ yìngyòng yú bùxíng, pǎobù, shìnèi zìxíngchē, bùxíng, huáchuán, tuǒyuán jī – jièzhì lièbiǎo jīhū shì wú zhǐjìng de. Dài wéi sī shuō, nǐ jiānchí de HIIT xùnliàn wéiyī zhòngyào de guīzé shì nǐ yào jiànxiē xìng dì yùndòng.

“Suīrán zuì jiā shíjiān jiàngé qǔjué yú gèrén yǐjí tāmen duì gāo qiángdù yǒu yǎng xùnliàn de jīngyàn hé shūshì dù, dàn yīgè hǎo de kāishǐ shíjiān shì dàyuē yī fēnzhōng hé liǎng fēnzhōng kāishǐ,” tā jiěshì shuō, bìng zhǐchū, suízhe nǐ de nàilì zēngjiā, nín kěyǐ yídòng dào 1:1 Shènzhì 1:30 De bǐlì.

Shǐyòng pǎobù jī yǐ 1:1 De bǐlì chángshì, lìrú: Yǐ zhōngděng qiángdù de sùdù bùxíng huò pǎobù (lìrú, zuìdà nǔlì de 75% dào 85% – yònglì hūxī dàn bùyào qì chuǎnxūxū) dàyuē yī fēnzhōng. Ránhòu, tuìhuí dào shūshì de bùxíng sùdù (nín de hūxī huīfù zhèngcháng huò chángshì dàodá nàlǐ) zài jiānchí yī fēnzhōng. Jìxù zhège móshì 30 fēnzhōng, ránhòu, qiáo! Yǐjīng shíxiànle chāo jiǎndān de HIIT duànliàn.

Suīrán nǐ bù huì xiàng zài yǒu yǎng jiànxiē xùnliàn zhōng nàyàng ránshāo dàliàng kǎlùlǐ, dàn tōngguò zhòngliàng xùnliàn, gèng chángqí (shènzhì kěnéng gèng kě chíxù) de ránshāo zhèngzài fāhuī zuòyòng.

Gēnjù 2019 nián fābiǎo zài Metabolism zázhì shàng de yánjiū zòngshù, nín de jīròu zhìliàng hé jìng xī dàixiè lǜ zhī jiān cúnzài mìqiè liánxì, jìng xī dàixiè lǜ shì nín zài xiūxí shí ránshāo de kǎlùlǐ (jǐn gōng cānkǎo: Jìng xī kǎlùlǐ xiāohào yuē zhàn nín měitiān de sì fēn zhī sān) rèliàng shūchū——suǒyǐ tā zài nǐ jiǎnféi de nénglì zhōng qǐ zhuó zhòngyào zuòyòng).

Suǒyǐ cóng zhège yìyì shàng shuō, nǐ yǒngyǒu de jīròu zhìliàng yuè duō (tōngguò zǔlì xùnliàn chǎnshēng), nǐ jiù yuè róngyì kòngzhì tǐzhòng. “Tōngguò zhòngliàng xùnliàn, nǐ yǒngyǒu de jīròu yuè duō, nǐ jiù yuè néng línghuó dì chī dōngxī ér bù huì zēngjiā tǐzhòng. Jiǎndān de shuō: Nǐ zài xiūxí shí ránshāo gèng duō de kǎlùlǐ,” dài wéi sī shuō.

Nǐ jǔ dé yuè zhòng yuè hǎo. “Zhuǎnhuà yīxué zázhì” shàng de yī xiàng yánjiū fāxiàn, yīcì jǔ qǐ gēng zhòng de zhòngliàng liù cì huò gèng shǎo de chóngfù huì dǎozhì yánjiū cānyù zhě de kǎlùlǐ ránshāo zēngjiā – jíshǐ duànliàn jiéshù hòu yěshì rúcǐ.

Gēnjù CPT, péixùn shī hé rènzhèng yùndòng yíngyǎng shī Norma Lowe de shuōfǎ, huǎnmàn ránshāo shì jiǎnféi de zhēnzhèng guānjiàn. “Qíjī fāshēng zài huīfù jiēduàn. Huàn jù huàshuō, rúguǒ nǐ bǎ suǒyǒu de nǔlì dōu fàng zài jiǎnshǎo kǎlùlǐ shàng, nǐ zuìzhōng huì dádào yīgè píngtái qī. Nǐ de jìng xī dàixiè lǜ huì jiǎn màn dào páxíng.”

Quánmiàn pīlù: Yújiā, pǔ lā tí hé yībān shēnzhǎn yùndòng bù huì xiàng yǒu yǎng jiànxiē xùnliàn hé jǔzhòng xùnliàn nàyàng bāngzhù nǐ ránshāo. Dànshì tāmen kěyǐ ràng nǐ gèng qiángzhuàng, gèng línghuó, yǐ jīngquè hé zìxìn de zhíxíng zhèxiē liànxí, dài wéi sī jiěshì shuō.

“Rènhé xíngshì de qiánghuà hé shēnzhǎn yùndòng dōu yǒu lìyú jiǎnféi, yīnwèi tā huì ràng nǐ de shēntǐ gèng qiángzhuàng, gèng línghuó,” tā shuō. “Zhè shǐ nín nénggòu yǐ gèng gāo de qiángdù jìnxíng yǒu yǎng yùndòng hé jǔzhòng xùnliàn.”

Suīrán dài wéi sī zhǐchū zài yújiā kèchéng zhōng nǐ de rèliàng xiāohào bù huì tèbié gāo, dàn tā réngrán shì yī zhǒng zǔlì xùnliàn (nǐ zhǐshì lìyòng nǐ de shēntǐ hé zhònglì lái bǔchōng quēfá de zhòngliàng).

Suīrán gāo qiángdù xùnliàn (wúlùn shì yǒu yǎng yùndòng háishì zǔlì xùnliàn) kěndìng huì zài duǎnqí nèi cùjìn rènhé jiǎnféi nǔlì, dàn rúguǒ nín zài zhèngzài zuò de duànliàn zhōng méiyǒu zhǎodào lèqù, hěn yǒu kěnéng, nín bù huì jiānchí zhèyàng zuò. Yánjiū biǎomíng, zhè shì jiǎnféi shí zuì kě yùcè de yīnsù.

Fābiǎo zài Obesity zázhì shàng de yī xiàng yánjiū fāxiàn, wěndìng, yīzhì de rìcháng duànliàn (dāpèi yǒu guīlǜ de jiànkāng yǐnshí fāng’àn) shì chángqí tǐzhòng guǎnlǐ zhōng zuì zhòngyào de yīnsù.

“Nǐ yào jiānchí de duànliàn shì nǐ zhēnzhèng xǐhuān de,” dài wéi sī shuō. “Dāng kèhù wèn wǒ zuì hǎo de jiǎnféi duànliàn shì shénme shí, wǒ kěyǐ gàosù tāmen mǒu xiē duànliàn huì ránshāo gèng duō de kǎlùlǐ. Dàn zuìzhōng, zuì hǎo de jiǎnféi duànliàn shì ràng nǐ gǎnjué zuì hǎo bìngqiě nǐ xǐhuān de duànliàn zuò.”

Phiên dịch tiếng Trung HSK ứng dụng Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng.

Davis giải thích: “Tập luyện ngắt quãng cường độ cao, hay còn gọi là tập luyện tim mạch, là cách hợp lý khoa học nhất để đốt cháy nhiều calo hơn trong khi tập thể dục. Cô ấy lưu ý rằng, trong một khoảng thời gian ngắn, nhịp tim của bạn tăng vọt và nhiệt độ của bạn tăng lên — hai biến số sinh lý sẽ tạm thời thúc đẩy sự trao đổi chất của bạn. Cô giải thích: “Bạn đang làm rối loạn cân bằng nội môi của cơ thể trong quá trình luyện tập nội bộ. “Trong những giờ sau khi tập thể dục, cơ thể của bạn đang hoạt động để trở lại đó.” Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2017 từ Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng Châu Âu đã phát hiện ra rằng lượng calo đốt cháy của bạn trong quá trình luyện tập cách quãng cường độ cao sẽ kéo dài qua phút tập cuối cùng của bạn lâu hơn so với khi bạn duy trì tốc độ ổn định trong suốt thời gian luyện tập.

Phần tốt nhất? Bạn không cần phải đăng ký một lớp đào tạo huấn luyện hay đi loanh quanh (và chọc giận hàng xóm) trong căn hộ của mình. Loại hình luyện tập tim mạch này có thể được áp dụng cho đi bộ, chạy, đạp xe trong nhà, đi bộ, chèo thuyền, elip — danh sách các phương tiện gần như vô tận. Theo Davis, quy tắc quan trọng duy nhất để luyện tập HIIT mà bạn tuân thủ là bạn di chuyển theo từng khoảng thời gian.

“Mặc dù khoảng thời gian tối ưu phụ thuộc vào từng cá nhân và kinh nghiệm cũng như mức độ thoải mái của họ khi luyện tập tim mạch cường độ cao, nhưng một bài tập tốt là khoảng một phút và hai phút để bắt đầu,” cô giải thích và lưu ý rằng, khi sức bền của bạn tăng lên. , bạn có thể chuyển sang tỷ lệ 1: 1 hoặc thậm chí 1:30.

Hãy thử với tỷ lệ 1: 1 bằng máy chạy bộ, chẳng hạn như: Đi bộ hoặc chạy với tốc độ vừa phải (giả sử: 75 đến 85 phần trăm nỗ lực tối đa của bạn — thở mạnh nhưng không hết hơi) trong khoảng một phút. Sau đó, rút lui về tốc độ đi bộ thoải mái (nhịp thở của bạn trở lại bình thường hoặc cố gắng đạt được điều đó) trong một phút nữa. Tiếp tục mô hình đó trong 30 phút và, thì đấy! Đã đạt được một bài tập HIIT siêu đơn giản.

Mặc dù bạn sẽ không đốt cháy lượng calo mà bạn sẽ có trong một buổi tập tim mạch, nhưng với việc tập tạ, bạn có thể đốt cháy lâu dài hơn (và thậm chí có thể bền vững hơn).

Theo một đánh giá năm 2019 về các nghiên cứu được công bố trên tạp chí Metabolism, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa khối lượng cơ bắp của bạn và tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi, đó là lượng calo bạn đốt cháy khi nghỉ ngơi (FYI: Lượng calo tiêu thụ khi nghỉ ngơi chiếm khoảng 3/4 thời gian hàng ngày của bạn sản lượng calo – vì vậy nó đóng một vai trò quan trọng trong khả năng giảm cân của bạn).

Vì vậy, theo nghĩa đó, bạn càng có nhiều cơ (do luyện tập sức đề kháng mang lại), bạn càng dễ kiểm soát cân nặng của mình. Davis nói: “Với việc tập tạ, bạn càng có nhiều cơ bắp, bạn sẽ có thể ăn uống linh hoạt mà không bị tăng cân. Nói một cách đơn giản: Bạn đang đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi,” Davis nói.

Và bạn nâng càng nặng thì càng tốt. Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Dịch thuật cho thấy rằng việc nâng tạ nặng hơn trong sáu lần lặp lại hoặc ít hơn cùng một lúc dẫn đến việc đốt cháy calo nhiều hơn cho những người tham gia nghiên cứu – ngay cả khi buổi tập luyện đã kết thúc.

Và theo Norma Lowe, CPT, huấn luyện viên và chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận, đốt cháy chậm là chìa khóa thực sự để giảm cân. “Điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong giai đoạn hồi phục. Nói cách khác, nếu bạn dồn hết sức vào việc giảm calo, cuối cùng bạn sẽ đạt đến mức ổn định. Tốc độ trao đổi chất khi nghỉ ngơi của bạn sẽ chậm lại.”

Tiết lộ đầy đủ: Yoga, Pilates và giãn cơ nói chung sẽ không giúp bạn đốt cháy như các bài tập cardio và tập tạ có thể làm được. Nhưng chúng có thể khiến bạn trở nên mạnh mẽ và dẻo dai hơn để thực hiện các bài tập đó một cách chính xác và tự tin, Davis giải thích.

Cô nói: “Bất kỳ hình thức tăng cường và kéo căng nào đều có lợi cho việc giảm cân vì nó sẽ làm cho cơ thể bạn khỏe hơn và mềm mại hơn. “Điều này giúp bạn có thể thực hiện các buổi tập tim mạch và tập tạ với cường độ cao hơn.”

Và mặc dù Davis lưu ý rằng lượng calo tiêu thụ của bạn sẽ không đặc biệt cao trong một buổi tập yoga, nhưng đó vẫn là một hình thức rèn luyện sức đề kháng (bạn chỉ sử dụng cơ thể và trọng lực để bổ sung lượng tạ thiếu).

Mặc dù tập luyện cường độ cao (cho dù đó là dựa vào tim mạch hay sức đề kháng) chắc chắn sẽ thúc đẩy bất kỳ nỗ lực giảm cân nào trong thời gian ngắn, nhưng nếu bạn không tìm thấy niềm vui trong bài tập mà mình đang thực hiện, rất có thể, bạn sẽ không làm điều đó một cách nhất quán. Và đó là yếu tố dễ đoán nhất khi giảm cân, nghiên cứu cho thấy.

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Béo phì cho thấy thói quen tập thể dục ổn định, nhất quán (kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh thường xuyên) là yếu tố quan trọng nhất trong việc quản lý cân nặng lâu dài.

Davis nói: “Bài tập mà bạn sẽ theo đuổi là bài tập mà bạn thực sự yêu thích. “Khi khách hàng hỏi tôi bài tập nào tốt nhất để giảm cân, tôi có thể nói với họ rằng một số bài tập nhất định sẽ đốt cháy nhiều calo hơn. Nhưng cuối cùng, bài tập tốt nhất để giảm cân là bài tập khiến bạn cảm thấy tốt nhất và bạn thích làm. ”

Nội dung bài giảng Giáo trình Phát triển từ vựng tiếng Trung ứng dụng của chúng ta hôm nay tìm hiểu đến đây là kết thúc. Các bạn học viên hãy tích lũy thật nhiều kiến thức bổ ích thông qua các chuyên đề của trung tâm ChineMaster đăng tải nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở buổi học tiếp theo vào ngày mai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *